Arhiva: октобар 2009

Објављена „Библиографију Анала Правног факултета у Београду 1953-2008.“

Центар за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду је у августу објавио Библиографију Анала Правног факултета у Београду 1953-2008. Ауторке Библиографије су др Светлана Мирчов, Ивана Пајић, Вања Ерор и Катарина Петровић, библиотекарке наше библиотеке. Редакцију је урадила Светлана Мирчов, а рецензент је био професор Момир Милојевић. Библиографија...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве