Седнице

Обавештење за све наставнике и асистенте о VII седници Наставно-научног већа и VII седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се VII седница Наставно-научног већа и VII седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 30. маја 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 20. маја 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о VI седници Наставно-научног већа и VI седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се VI седница Наставно-научног већа и VI седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 18. априла 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 8. априла 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о V седници Наставно-научног већа и V седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се V седница Наставно-научног већа и V седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 28. марта 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 18. марта 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о IV седници Наставно-научног већа и IV седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се IV седница Наставно-научног већа и IV седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 21. фебруара 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 11. фебруара 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о III седници Наставно-научног већа и III седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се III седница Наставно-научног већа и III седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 27. децембра 2021. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 17. децембра 2021. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о II седници Наставно-научног већа и II седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се II седница Наставно-научног већа и II седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 29. новембра 2021. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 19. новембра 2021. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о I седници Наставно-научног већа и I седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се I седница Наставно-научног већа и I седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 25. октобра 2021. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 15. октобра 2021. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о XXIX седници Наставно-научног већа и XXIII седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се XXIX седница Наставно-научног већа и XXIII седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 20. септембра 2021. године, са почетком у 18 часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 10. септембра 2021. године, до 12 часова, како би материјал за седницу био благовремено припремљен и достављен. Молимо вас да...

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве