Arhiva: јун 2010

Осмо међународно саветовање одржано у Неуму

Правни факултет Свеучилишта у Мостару у сарадањи са Правним факултетом Свеучилишта у Сплиту организовао је Осмо међународно саветовање Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе које је одржано у Неуму 18. и 19. јуна 2010. Том приликом су се по шести пут састали и чланови Друштва библиотекара правних и...

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве