Arhiva: децембар 2009

Подаци о проширењу фонда Библиотеке у 2009.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2009. године похранила у фонд 1.964 примерка монографских публикација, од тога у депозитни фонд 200. Приновљено је 180 наслова периодичних публикација у 200 годишта, док је за ауторски и предметни каталог обрађено 1685 наслова монографских публикација. Више података о раду Библиотеке може...

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве