Arhiva: децембар 2009

Подаци о проширењу фонда Библиотеке у 2009.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2009. године похранила у фонд 1.964 примерка монографских публикација, од тога у депозитни фонд 200. Приновљено је 180 наслова периодичних публикација у 200 годишта, док је за ауторски и предметни каталог обрађено 1685 наслова монографских публикација. Више података о раду Библиотеке може...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве