Arhiva: септембар 2014

Др Игор Вуковић и Вања Ерор аутори су библиографије наставника и сарадника на Катедри за кривично право

Плодна издавачка делатност Правног факултетета Универзитата у Београду обогаћена је значајном првином – Селективном библиографијом наставника и сарадника на Катедри за кривично право Правног факултета Универзитета у Београду (од оснивања до данас). Пионирског посла израде овакве библиографије прихватили су се професор на Катедри за Кривично право др Игор Вуковић и...

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве