Arhiva: март 2011

Подаци о проширењу фонда Библиотеке у 2010.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2010. године похранила у фонд 1.983 примерка монографских публикација (од тога у депозитни фонд 159) и 194 наслова периодичних публикација у 228 годишта. За ауторски и предметни каталог обрађено је 1.761 наслова монографских публикација. Више података о раду Библиотеке може се наћи...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве