Arhiva: децембар 2012

Подаци за фонд Библиотеке у 2012.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2012. године похранила у фонд 2.000 примерака монографских публикација (од тога 131 у депозитни фонд) и 204 наслова периодичних публикација. Ове године урађено је 2.100 каталошких записа, а од почетка рада у COBIB.SR-у укупно 5.477.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве