Најаве

СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ (СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ) ЗНАЊА О УСТАВНОЈ ЖАЛБИ И ПРЕДСТАВЦИ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ организује у академској 2021/22. години СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ (СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ) ЗНАЊА  О УСТАВНОЈ ЖАЛБИ И ПРЕДСТАВЦИ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА Програмом студија обухваћене су како основе уставне жалбе и представке пред Европским судом, тако и теме чијим ће се изучавањем изградити и унапредити способности...

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве