Право и правда

По најбољим европским и светским узорима – пошто су проблеми правде и неправде те права и неправа проблеми који далеко превазилазе уске правничке оквире, замисао је да се сваке године на Праву и правди организује курс предавања који бар донекле осликава сву комплексност и контингенцију тих појава, па као предаваче подразумева не само правнике (било теоретичаре било практичаре) него и неправнике – економисте, социологе, лекаре, лингвисте, филозофе, теологе, психологе, уметнике и др., али и потпуне лаике, који би говорили о оним темама или само о случајевима које најбоље познају. Сваки предавач на Праву и правди говори само једанпут – предавачи се не понављају, а после курса објављује се зборник ауторизованих излагања.

Архива

Право и правда 2019

Право и правда 2019

Право и правда 2018

Право и правда 2018

Право и правда 2017

Право и правда 2017

Право и правда 2016

Право и правда 2016

Право и правда 2015

Право и правда 2015

Право и правда 2014

Право и правда 2014

Право и правда 2013

Право и правда 2013

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве