Руководиоци у Научно-истраживачкој организационој јединици

Институт за правне и друштвене науке

Научно веће Института за правне и друштвене науке

Библиотечки одбор

Центар за издаваштво и информисање

Издавачки одбор Центра за издаваштво и информисање

Часопис „Анали Правног факултета у Београду“

Редакција часописа „Анали Правног факултета у Београду“

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве