Боро Марковић стекао звање библиотекара

Боро Марковић је с успехом положио стручни библиотекарски испит и стекао звање библиотекара, а тема писменог рада му је била: Илија А. Пржић, правник и библиограф.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве