Одржана је 6. седница Библиотечког одбора

Библиотечки одбор је на Шестој седници одржаној 20. фебруара 2006. разматрао и прихватио Извештај о раду Библиотеке за 2005. и План рада Библиотеке за 2006. годину.

Оба документа су на сајту Библиотеке.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве