Скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији одржана у октобру

Скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији одржана је 26. октобра. Делегати наше библиотеке су били: Светлана Мирчов, Ивана Пајић и Вања Ерор.

На Скупштини су усвојени Извештај о раду Заједнице и План рада за 2007. годину, као и документ Мисија, циљеви и визија Заједнице библиотеке универзитета у Србији, а тема окосница је била: Статусна питања универзитетских и факултетских библиотека у светлу нових Стандарда за акредитацију високошколских установа. Ови Стандарди предвиђају да на сваких 500 уписаних студената институција запошљава 2 библиотекара и 1 књижничара, као и да библиотекари учествују у обавезном информационом описмањавању студената.

Др Миодраг Јовановић, продекан за науку Правног факултета Универзитета у Београду, изабран је за делегата у Библиотечком савету Београдског универзитета.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве