Др Светлана Мирчов гостовала на Филозофском факултету у Источном Сарајеву

Управница библиотеке др Светлана Мирчов је била учесник Међународног научног скупа који је организовао Филозофски факултет у Источном Сарајеву маја 2010. Њено излагање је било на тему Библиотекари високошколских библиотека и поштовање стручних, научних, хуманих и етичких принципа.

У једном од најбољих библиотекарских гласила, Гласу библиотеке који издаје Градска библиотека Владислав Петковић Дис из Чачка, објављен је текст Светлана Мирчов Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве