Библиотека почела да у Узајамном електронском каталогу „COBIB.SR“ каталогизира монографске публикације

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је од маја 2010. почела да у Узајамном електронском каталогу COBIB.SR каталогизира монографске публикације. У марту је започела израда електронског каталога наслова часописа у истом узајамном каталогу.

Када будете вршили претрагу желећи да добијете информацију да ли наша библиотека похрањује одређену монографску публикацију претрагу ћете обављати, као и до сада, у електронском каталогу ISIS и у Узајамном електронском каталогу COBIB.SR. Оба линка имате на сајту нашег факултета чим приступите БИБИЛИОТЕЦИ.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве