Одржана едукација за коришћење светских часописа и база података у електронској форми

По други пут је током ове године одржана едукација за коришћење водећих светских часописа и база података у електронској форми на академској мрежи. Предавању је присуствово већи број наших наставника и сарадника, докторанада и студената мастер студија.

Пошто је у Србији значајно унапређен приступ страној научној литератури, данас је у електронској форми доступно преко 38.000 наслова страних часописа и 40.000 електронских књига, неопходно је упознавање са начинима приступа овим изворима информација, као и с основама вредновања добијених научних информација, а овакав вид едука ције се показао као плодтворан. Зато је планирано да се и у наредном периоду одржи низ предавања на ову тему.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве