Библиотека добила два драгоцена поклона

Библиотека је у првом тромесечју текуће године добила два драгоцена поклона. Први је стигао љубазношћу Јапанске фондације (Nippon Foundation), јануара 2012, а као део Пројекта који треба да омогући свестрано проучавање и боље разумевање Јапана (Book Project Read Japan).

Донација се састоји од 41 књиге које су тематски разнородне и већина су користан извор за боље упознавање историјског наслеђа Јапана, као и норми, културе и обичаја ове далеке и пријатељске земље. Тако се међу поклоњеним насловима налазе публикације које дају компаративну анализарију Јапана и других земаља, као и оне које се баве међународним односима, развојем привреде, индустрије и економије, заштитом животне средине, породичним правом и др.

Заједно са књигама поклоњен је и Каталог под називом 100 Books for understanding Contemporary Japan, у коме је наведено сто репрезентативних књига које доприносе разумевању савременог Јапана, као и постер Програма и брошура под називомNippon Foundation.

Књиге су на енглеском језику, луксузно опремљене, недавно штампане код реномираних издавача: Cambridge University Press, Oxford University Press, University of California Press, Cornell University Press, Stanford University Press, LTCB International Library Foundation, Center for Japanese Studies, University of Michigan, Brooking Institution Press.

Други поклон је добијен захваљујући др Нади Бакић која је асистент професор на Правном факултету у Луцерну. Свих 70 књига и бројна периодика су делом њен лични поклон, а делом поклон професора њеног матичног факултета и односе се на многе области права. Све поклоњене публикације су похрањене у фонд Библиотеке и доступне су нашим корисницима.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве