Одржана је презентација „EBSCO“ базе података

Презентација EBSCO база података одржана је 5. априла 2013. Представљена је база еeBooks Academic Collection која садржи преко 113.000 књига у пуном тексту из свих академских области, база Legal Source, којом су обухваћене све области права као и Academic Search Complete, надограђена верзија базе Academic Search Premier која је доступна преко KoBSON-а.

Нашим корисницима је омогућен и пробни приступе овим базама који ће трајати до 31. маја 2013.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве