9. округли сто Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе одржан у Неуму

Девети округли сто Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе одржан је у Неуму 21, 22. и 23. јуна 2013. Централна тема скупа је била: Видови обуке корисника правних и сродних библиотека са нагласком на изграђивању информационе компетентности корисника и развијању креативности у стицању знања.

Пошто је представљен програм информационог описмењавања који се спроводи у Библиотеци Правног факултета Свеучилишта у Ријеци и други библиотекари су представили оне видове обуке са којима имају најбоља искуства. Друштво је започело рад на изради Приручника за библиотекаре у правним и сродним библиотекама који ће садржавати смернице, упутства и препоруке за све сегменте рада.

То је следећи важан подухват, пошто је претходни документ Улога и компетенције библиотекара у правним и сродним библиотекама усвојен и публикован, за сада у Зборнику Саветовања, а ускоро ће изаћи и као посебна публикација.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве