Нови наслови у фонду Библиотеке у 2013.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2013. године похранила у фонд 1.239 примерака монографских публикација (од тога 76 у депозитни фонд) и 211 наслов периодичних публикација.

Урађено је и 3.090 каталошких записа, а од почетка рада у ЦОБИБ.СР-у 8.567. Крајем године је цео процес инвентарисања и каталошке обраде публикација аутоматизован, што значи да се сви подаци уносе и похрањују у Узајамном електронском каталогу.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве