Одржано XXVIII пореско вече – Опорезивање и родна равноправност

Српско фискално друштво и Правни факултет Универзитета у Београду су 13. децембра 2019. године одржали XXVIII пореско вече (Семинар из Пореског права) које је било посвећено теми опорезивање и родна равноправност. Поред правних и етичких (вредносних) аспеката, родна равноправност се може посматрати и као важан предуслов за одрживи развој једног друштва. Циљ XXVIII Пореске вечери је био да омогући сагледавање ширине проблема родне неравноправности у нашем друштву, као и препознавање полазне основе на који начин (и) пореска политика може утицати на његово решавање. Она је одржана истовремено са првим састанком којим је, такође на Правном факултету Универзитета у Београду, започет рад на стварању заједничког програма мастера права и родa већег броја европских универзитета (LAWGEM) и представља први допринос пореске компоненте том процесу. На самом отварању учеснике је поздравила проф. др Драгица Вујадиновић, која је и идејни творац заједничког мастер програма права и рода, док су наши предавачи на XXVIII Пореској вечери били:

  • Проф. др Ивана Крстић, редовна професорка Правног факултета Универзитета у Београду,
  • Проф. др Љубинка Ковачевић, ванредна професорка Правног факултета Универзитетау Београду,
  • Проф. Др Јелена Жарковић, ванредна професорка Економског факултета Универзитета у Београду,
  • Сања Николин, експерткиња за родно одговорно буџетирање и активисткиња Женске платформе за развој Србије,
  • Доц. др Светислав В. Костић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду
АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве