Студентски парламент организује пројекат „Старији колега“

Студентски парламент Правног факултета Универзитета у Београду већ неколико година уназад организује пројекат под називом „Старији колега“. Реч је о менторском програму путем којег се бруцошима додељује колега-ментор који са њима дели своја искуства, знања и саветује их о разноврсним питањима која се тичу студирања, од питања наставе, вежби, литературе за припремање испита, па до студентских обавеза административног карактера (овере семестра, молбе за одлагање испита и промену испитивача и слично). Циљ овог пројекта јесте да се новоуписаним колегама пружи помоћ како би се што брже и лакше упознали са радом факултета, системом наставе, органима и организацијом факултета, као и осталим стварима које су од значаја за студирање. Такође, путем менторских група које ће се формирати у оквиру овог пројекта, биће створена нова и трајна пријатељства, која свакако представљају још један изузетно важан аспект студентског живота. 

Како би узели учешћа на овом пројекту, потребно је да се пријавите на следећој мејл адреси: starijikolega@gmail.com

Видимо се на факултету!

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве