Маринка Цетинић (1950-2021)

У Београду је 28. децембра 2021. године преминула др Маринка Цетинић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији. Поводом смрти професорке Маринке Цетинић, у понедељак 21. фебруара 2022. године одржана је комеморативна седница Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду којој су присуствовали и чланови њене породице. Седницу је отворио декан Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Зоран Мирковић, а о лику и делу почивше проф. др Маринке Цетинић говорила је проф. др Наташа Делић која је била њена колегиница и добра пријатељица. Маринка Цетинић је рођена у Загребу 18. децембра 1950. године. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду уписала је 1969. године и дипломирала 1972. године. Магистарске студије на Правном факултету започела је школске 1974/75. године, а 1976. године је на Правном факултету изабрана у звање асистента приправника на предмету Кривично право. Маринка Цетинић је 1980. године одбранила магистарски рад под називом „Застарелост у кривичном праву Социјалистичке Федеративне Републике Југославије“. У звање асистента изабрана је 1982. године. Докторску дисертацију под називом „Кривична дела пропуштања“ одбранила је 1990. године. Након тога је била у звању асистента са докторатом. У звање доцента изабрана је 1993. године, а реизабрана 1998. године. У звање ванредног професора изабрана је 2003. године, а реизабрана 2008. године. У звању ванредног професора је пензионисана 25. децембра 2009. године. Цео свој професионални век Маринка Цетинић је провела на Правном факултету као члан Катедре за кривичне науке. Осим на предмету Кривично право, била је наставник и на предмету Право привредних преступа и прекршаја. Научно интересовање проф. др Маринке Цетинић било је усмерено на различита питања из области казненог права, а посебно је била посвећена и раду са студентима.

Проф. др Наташа Делић

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве