PhD Colloquium – Трећи семинар студената докторских студија

Правни факултет Универзитета у Београду, Институт за правне и друштвене науке и Центар за социолошко-правна истраживања oрганизују Трећи семинар намењен студентима докторских студија под називом PhD Colloquium који ће се одржати у хибридној форми – online, путем Webex платформе, и уживо 10. и 11. маја 2023. године. Као и протеклих година, семинар има за циљ да младим колегиницама и колегама пружи прилику да представе свој досадашњи истраживачки рад, да добију конструктивне коментаре и сугестије за унапређење своје докторске дисертације, као и да разменe идејe са другим истраживачима који се налазе у истој фази рада.

Овим путем позивамо све студенте докторских студија факултета друштвено-хуманистичких наука који су заинтересовани за учешће на PhD Colloquium-y, да до 3. априла 2023. године пошаљу своју биографију и кратак резиме своје докторске дисертације/истраживања на адресу phd.colloquium@ius.bg.ac.rs. Резиме истраживања треба да садржи од 600 до 900 речи. Уз приложену биографију и кратак резиме, потребно је да наведу име и презиме свог привременог ментора/ментора као и име и презиме два наставника са било ког (правног) факултета или института у региону или у иностранству, за које мисле да би могли на адекватан начин да коментаришу њихов рад. Организациони одбор семинара ће упутити званичан позив за учешће предложеним стручњацима из правних области релевантних за младог истраживача, а у случају да наставник/ци не буду у могућности да се одазову позиву, организациони одбор ће учеснику самостално доделити другог коментатора.

Коначан списак учесника семинара биће објављен 20. априла на сајту Правног факултета Универзитета у Београду, а изабрани кандидати су у обавези да своје учешће потврде до 28. априла 2023. године. Учесници семинара ће своје радове усмено представљати 15 минута, тако што ће се усредсредити на један или два специфична проблема о којима желе да даље дискутују са осталим учесницима, након чега ће уследити 10 минута коментара од наставника и 10 минута времена за питања и одговоре учесника.

За додатне информације, као и за сва питања у вези са семинаром, заинтересовани студенти докторских студија могу писати на имејл адресу phd.colloquium@ius.bg.ac.rs.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве