Forvm Romanvm: др Мелина Рокаи одржала предавање „Конструкција ‘Другог’ од модерног доба до средњег века“

У петак, 15. априла 2022. године, др Мелина Рокаи са Филозофског факултета универзитета у Београду одржала је предавање „Конструкција ‘Другог’ од модерног доба до средњег века“. Отворила је предавање објашњавањем појма имагологије, начина формирања представе о другим друштвеним групама и стереотипима, те о томе како се ова категорија, настала у истраживањима новог века, од скора примењује и на проучавање средњег века. Као можда најизраженије истакла је стереотипе о другим земљама, о ‘другом’ као странцу – али подвукла је и родне и верске стереотипе као значајне. Дала је велики број примера – од британских путника на Балкану, преко суђења катарима у средњовековној Француској и начина записивања њихових исказа при саслушањима, до енглеских стереотипа о Ирцима. Као важне изворе за стварање слика истакла је путописе, писма, новинске чланке, а подвукла је како имају и широк друштвени и политички утицај, тако и, наравно, утицај на судбину појединаца. На примеру слике британских путника о балканским женама приказала је које технике су утицале на стварање слике: темпорализација (доживљавање објекта посматрања као да се налази у прошлости у односу на посматрача), десексуализација (представљање балканских жена као антипода викторијанском идеалу женствености, некад као Амазонки, некад као неженствене радне снаге), оријентализација (поређење балканских жена као архетипа оријенталних заводница) и виктимизација (представа да британски мушкарац спасава балканску жену од османских трупа, јер балкански мушкарац није у стању да је заштити). После предавања развила се дуга и занимљива дискусија која се тицала порекла појма ‘другог’ у историји, перцепције балканских жена и оријенталистичке „романтике непознатог света“, односа Британске и Османске империје, улоге књижевности у конструкцији ‘другог’, положаја жене у доба Француске револуције и српских устанака…

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве