Стипендија ИТО фондације за школску 2023/24

Обавештавамо вас да је након привремене паузе настале услед пандемије изазване ширењем вируса корона, услед чега су били уведени изузетно строги услови уласка у Јапан, ИТО фондација обавестила Универзитет у Београду о поновној могућности за пријаву за стипендију коју нуди ова јапанска Фондација. Универзитет у Београду је на располагање добио једну стипендију, за школску 2023/24. годину. Основни услови за одобравање стипендије су следећи:

  1. Кандидат мора бити номинован од стране Универзитета у Београду*;
  2. Кандидат мора бити држављанин Републике Србије (што доказује Уверењем о држављанству) који намерава да на наставу на одговарајућој институцију у Јапану као студент или истраживач на последипломском нивоу (мастер програм), започне од јесени 2023. године и у Јапану проведе минимум годину дана. Област истраживања није ограничена;
  3. Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, а такође и потребу за финансијском помоћи;
  4. Кандидат мора по доласку у Јапан као прималац стипендије ИТО фондације присуствовати оријентационом састанку;

** Било би пожељно да кандидат у одређеном степену (“to some degree“) говори и чита јапански, али то није обавезно.

Имајући у виду да пандемија вируса корона још увек траје, Влада Јапана може поново увести посебна ограничења када је у питању путовање у Јапан, те Вас молимо да пажаљиво прочитате услове за пријаву наведене у Водичу. ИТО фондација не даје финансијску подршку за студирање на даљину, изабрани кандидати морају своју стипендију реализовати у Јапану.

* Напомињемо да ће са кандидатима који уђу у ужи избор бити организован разговор, како би кандидати могли добити номинацију Универзитета у Београду (тачка 1).

Пријавни формулар (Application Form) и Предлог садржаја активности у форми коју је одредила ИТО фондација (Study Proposal), као и детаљне информације о самој стипендији и осталој неопходној пријавној документацији Вам достављамо у прилогу, а заинтересовани студенти те информације такође могу наћи и преузети на сајту Универзитета у Београду.

Крајњи рок за достављање комплетне конкурсне документације Универтзитету је 20. септембар 2022. године. Документацију, уз одговарајуће пропратно писмо у коме су наведени контакт подаци кандидата, доставити на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд. С обзиром да се сва документација шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески језик, од стране судског тумача.

ITO Guideline 2023

Application Form 2023

Study Proposal

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве