Mобилност, стипендије, летње школе и праксе


Тренутно су отворени позиви за мобилности студената свих нивоа студија Правног факултета Универзитета у Београду у оквиру Еразмус+ програма.

Студенти основних студија могу се пријавити за мобилности на Универзитету у Бечу, Универзитету у Лувену, Орхус Универзитету, Универзитету у Бордоу, Универзитету Paris Cité, Универзитету Констанц, Универзитету у Хамбургу, Зарланд Универзитету, Универзитету у Хајделбергу, Универзитету у Пизи, Универзитету у Ослу и Универзитету Марија Цири-Складовска.

Студенти мастер студија могу се пријавити за мобилности на Бечком универзитету за економију и бизнис, Универзитету у Бечу, Универзитету у Лувену, Орхус Универзитету, Универзитету у Бордоу, Универзитету Paris Cité, Универзитету Констанц, Универзитету у Хамбургу, Зарланд Универзитету, Универзитету у Хајделбергу, Универзитету у Пизи и Универзитету у Ослу, Универзитету Марија Цири-Складовска

Студенти докторских студија могу се пријавити за мобилности на Универзитету у Хајделбергу, Универзитету у Хамбургу,Зарланд Универзитету и Универзитету Марија Цири-Складовска

Студенти који се буду определили да током мобилности похађају наставу на неком другом страном језику, који није енглески, треба да поседују одређени ниво познавања тог страног језика предвиђен условима конкурса.  

Рок за пријаву истиче 1. априла 2023. године, осим за пријаву за мобилности на данском Орхус Универзитету који истиче 17. марта 2023. године.

Посебно напомињемо да Уговор о учењу, који потписује ЕСПБ координатор факултета, треба да буде сачињен најмање 3 дана пре истека рока за пријаву.

Више информација доступно је на линку https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Заинтересовани студенти могу се обратити за детаљније информације продекану за међународну сарадњу проф. др Марку Јовановићу путем електронске поште на адресу marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs или лично у време пријема студената, као и др Ивани Родић, која је задужена за међународну сарадњу, путем електронске поште на адресу ivana.rodic@ius.bg.ac.rs, телефоном на број 011 3027 679 или лично у време пријема студената (од понедељка до четвртка од 11 до 13 часова, канцеларија Института за правне и друштвене науке, поред амфитеатра II).


Позив за мобилност студената у оквиру Еразмус +програма за обављања праксе у иностранству

Отворен је позив за мобилност студената Правног факултета Универзитета у Београду у оквиру Еразмус+ програма за обављање праксе на партнерским институцијама или другим организацијама у иностранству – Student Mobility for Traineeships.

Детаљне информације доступне су на линку https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

У оквиру овог позива тренинг мобилности студената могу бити реализоване закључно са 31. октобром 2023. године.

Рок за подношење пријава истиче 1. априла 2023. године.

Пријаве се као и до сада врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON.


Позив за мобилност на француском Универзитету Tolouse Capitole 1 ради учешћа у краткорочном комбинованом интензивном програму (BIP)

Отворен је позив за студенте основних и мастер студија Правног факултета Универзитета у Београду за мобилност на француском Универзитету Tolouse Capitole 1 ради учешћа у краткорочном комбинованом интензивном програму (BIP) чији је координатор Универзитет у Удинама. Студенти који буду учествовали у BIP програму након похађања online курса реализоваће мобилност учествовањем у раду летње школе под називом „Remedies and sanctions in national and European labour law“  у периоду од 9. до 14. јула 2023. године на Универзитету Tolouse Capitole 1.

Више информација доступно је на линку https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Заинтересовани студенти могу се обратити за детаљније информације продекану за међународну сарадњу проф. др Марку Јовановићу путем електронске поште на адресу marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs или лично у време пријема студената, као и др Ивани Родић, која је задужена за међународну сарадњу, путем електронске поште на адресу ivana.rodic@ius.bg.ac.rs, телефоном на број 011 3027 679 или лично у време пријема студената (од понедељка до четвртка од 11 до 13 часова, канцеларија Института за правне и друштвене науке, поред амфитеатра II).

Рок за пријављивање истиче 1. априла 2023. године.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве