ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАРОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ (СТУДЕНТИ УПИСАНИ ДО 10. СЕПТЕМБРА 2005. ГОДИНЕ)

Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Петог ванредног заседања у Тринаестом сазиву, 6. септембра 2023. године, студентима уписаним на основне студије до 10. септембра 2005. године, омогућено је да заврше те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2025/2026. године.

21.9.2023. год.                                                           ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ФАКУЛТЕТА

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве