ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЕ НА ОНЛАЈН КУРС „ПРАВО И ЛОГИКА“ УНИВЕРЗИТЕТА У ЛИСАБОНУ У ОКВИРУ АЛФ ПРОЈЕКТ

У оквиру радног пакета 3 (Working Package 3) АЛФ (Advancing Cooperation on the Foundations of Law) пројекта, под називом „The Logic of Law“, АЛФ партнерска институција – Универзитет у Лисабону позива све заинтересоване студенте и истраживаче да се пријаве и учествују у онлајн курсевима права и логике (Law and Logic), у оквиру Лисабонске истраживачке академије за јавно право (Lisbon Public Law Research Academy).
Наведени пакет активности у оквиру АЛФ прокјекта има за циљ да пружи основно и напредно знање о класичној и новој логици, анализира теме које се односе на логику примењену на право, као и да понуди систематски метод за анализу логичких и правних аргумената.
Предвиђена су три онлајн курса на поменуту тему: један у првом семестру (Увод у пропозициону логику) и два у другом семестру (Модална логика и примена логике на право). Радни језик курсева је енглески.
Први курс (Увод у пропозициону логику – Intro to Propositional Logic) почиње 31. октобра 2023. године и одржаће га др Бруно Јаcинто (Bruno Jacinto).
За више информација о садржају курсева погледајте: https://lisbonpubliclaw.pt/en/modulos/
За пријаву на курсеве о Праву и логици можете искористити следећи линк: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xRHCuOTLrk-a5IwtYslr78YENMdyBDpKq0Hv8iArNbZUNlFUQjNEMkRJWVpXU0E4UDQ5VFE3V1ZENyQlQCN0PWcu

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве