Позив за конференцију студената права  „Правнијада“

Студентски парламент Правног факултета Универзитета у Београду
традиционално организује Конференцију студената права  „Правнијада“ која ће се одржати на Златибору од 7. до 10. децембра 2023. године. Основна идеја конференције је да студенти могу под менторством наставника и сарадника Правног факултета
Уневрзитета у Београду да пишу научне радове и изложе их на конференцији. Након
излагања, студенти ће имати прилику да доврше своје радове, након чега ће
руководилац и координатори секција закључити који су радови најбољи. Ти радови ће
бити објављени у новом издању „Зборника студентских радова Правног факултета
Универзитета у Београду“. У складу с тим, задовољство нам је да Вас обавестимо да је
расписан конкурс за пријаву за писање радова за овогодишњу „Правнијаду“. Могу да
учествују сви студенти основних и мастер академских студија Правних факултета. Рок
за пријаву за писање научног рада је закључно са 24. новембром 2023. године. Пријаве
за учешће у писању научних радова се подноси путем следећег линка: 

https://docs.google.com/forms/d/1UHwbIlGqeRERkMrFrNHY4a1jcs_XJIA7KDXNl6eBXmw/edit


Рад на конференцији је организован по следећим секцијама:

  • Кривичноправна секција:

Уредник секције: проф. др Милан Шкулић
Општа тема секције: Кривично право и оружани сукоби;

  • Уставноправна секција:

Уредник секције: проф. др Владан Петров
Општа тема секције: Актуелна питања уставног права

  • Међународноправна секција:

Уредник секције: проф. др Бојан Милисављевић
Општа тема секције: Ратови новог доба;

  • Грађанскоправна секција:

Уредник секције: доц. др Снежана Дабић Никићевић
Општа тема секције: Утицај савременог доба на институте грађанског права;

  • Породичноправна секција:

Уредник секције: проф. др Урош Новаковић
Општа тема секције: Породично право у светлу изазова XXI века;

  • Привредноправна секција:

Уредник секције: асс. др Маша Мишковић
Општа тема секције: Дигитализација привредног права;

  • Радноправна секција:

Уредник секције: доц. др Филип Бојић

Општа тема секције: Радно право и савремени свет рада;

Поред секција на којима ће студенти излагати радове, ове године ће део академског програма чинити панели на различите теме о којима ћете моћи више да сазнате наредних дана путем друштвених мрежа Студентског парламента.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве