Студије за иновацију знања „Јавни наступ и вештина преговарања“

УВОД

Техничко-технолошки напредак, чијем прогресивном развоју сведочимо последњих деценија, поред користи неретко изазива и оскудност у изражавању. Стога се пред савремене људе као императив ставља овладавање вештином лепог, јасног, доброг и уверљивог говора. Јавни наступ се одликује нужношћу употребе у најразличитијим доменима свакодневног живота – од правосуђа и адвокатуре, преко политике и дипломатије, па све до рада у привреди, банкарству, медијима и у другим сродним професијама. У свим наведеним делатностима представља незаобилазан предуслов за њихово успешно обављање. То захтева континуирано и иновирано образовање и оспособљавање у области јавног наступа и вештине преговарања, као њеног најзначајнијег и најчешћег деривата. Зато је овај курс намењен не само дипломираним правницима, већ и колегама са сродних друштвено-хуманистичких факултета и свима који би желели да овладају овим знањима.

ПРЕДАВАЊА

Циљ студија састоји се у могућности да се заинтересованим полазницима пружи свеобухватно знање из домена јавног наступа и вештине преговарања. То ће се остварити кроз презентацију традиционалних знања које баштини Реторика као наука, а пре свега, кроз њихову практичну примену у домену јавног наступа и вештине преговарања. Уједно ће бити речи о савладавању треме, превенцији и припреми гласовно-говорног апарата, стицању знања о вештини аргументације, елемената дипломатског опхођења и протокола, али и иновацијама које се у областима јавног наступа и вештине преговарања одвијају и умножавају готово у реалном времену, попут онлaјн јавних наступа.

Предавачи на студијама су, поред др Милоша Станковића, руководиоца курса и ванредног професора Правног факултета Универзитета у Београду и наставника на предмету Реторика, и други универзитетски професори, адвокати, судије, тужиоци, дипломате, глумци, новинари, менаџери и маркетиншки стручњаци. Настава обухва 36 часова интерактивних предавања, која подразумевају да сваки полазник на сваком часу кроз одговарајућу вежбу примени на том часу стечено знање. Након часова наставе полазници ће полагати завршни испит како би стекли уверење о успешно завршеном курсу из области Јавног наступа и вештине преговарања.

ШКОЛАРИНА

Школарина за студије износи 35.000 динара. Школарином су обухваћени часови наставе, пропратни материјали и полагање завршног испита, уз могућност једног поновног полагања.

ПРИЈАВА

Пријава на студије почиње 27. новембра 2023. године и траје до 15.  фебруара 2024. године.

Пријаве се врше електронским путем, попуњавањем и достављањем уписнице на следећу адресу: dusko.colovic@ius.bg.ac.rs

Уписницу на студије можете преузети овде: ОВДЕ

УПРАВНИК СТУДИЈА

Управник студија је проф. др Милош Станковић.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације о студијама могу се добити преко мејла: dusko.colovic@ius.bg.ac.rs или позивом на телефон 011/3027-725, односно 062/118-18-18.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве