Истраживачки боравак сараднице у настави Мине Кузминац у Хамбургу

У периоду од 1. до 30. априла 2024. године, сарадница у настави на предмету Радно право, Мина Кузминац, је спроводила истраживање на Правном факултету Унверзитета у Хамбургу, као добитница ERASMUS+ стипендије. У наведеном периоду, Мина Кузминац је спроводила истраживање на тему радноправних аспеката укрштене дискриминације кандидата за запослење и запослених, под менторством др Клаудије Шуберт (Claudia Schubert), редовне професорке у материји радног и грађанског права. Истраживачки боравак на Правном факултету Универзитета у Хамбургу је омогућио нашој сарадници у настави Мини Кузминац да оствари приступ богатој библиотеци Правног факултета Универзитета у Хамбургу, која садржи, како у форми публикација доступних у самој библиотеци, тако и кроз електронски каталог, више стотина хиљада извора литературе. Такође, она је добила прилику да присуствује предавањима професорке Шуберт и да укратко представи, студентима и студенткиња мастер студија на Правном факултету Универзитета у Хамбургу, колективно радно право Србије. Поред приступа драгоценим извора литературе, истраживачки боравак у Хамбургу је омогућио Мини Кузминац и упознавање, те размену искустава са истраживачима и истраживачицама из Хамбурга, али и других градова, као и држава света.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве