Проф. др Александар Гајић и асс. Алекса Николић учестовали на ECLIC 2024 конференцији

Професор др Александар Гајић и асистент Алекса Николић су учествовали на међународној конференцији ,,ЕУ на раскрсници – путеви очувања демократије и владавине права“ („EU at the Crossroads – Ways to Preserve Democracy and Rule of Law“), која je 13. и 14. jуна 2024. године одржана на Правном факултету у Осијеку, у организацији истоименог факултета, Ханс Зајдел фондације, Европске комисије и ХАЗУ. Tим поводом, проф др Александар Гајић је изложио рад на тему ,,Самоопредељење ЕУ“ („Self-Determination of the EU“), док је асистент Алекса Николић говорио на тему ,,Протокол 16 уз ЕКЉП у Србији? Aргументи за и против“ („Protocol No. 16 to the ECHR in Serbia? Pro et Contra“).

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве