Додељене АЛФ стипендије за истраживачке боравке на Универзитету у Ђенови

Млади истраживачи и студенти докторских студија Ана Здравковић, Мила Ђорђевић и Сава Војновић добили су АЛФ стипендије за истраживачки боравак на Институту за правну филозофију Тарело (Istituto Tarello per la filosofia del diritto – Università degli Studi di Genova). Стипендије су додељене од стране Центра за темељна правна знања Правног факултета Универзитета у Београду у оквиру АЛФ пројекта.

Осим рада на докторским тезама, истраживачи ће током боравка похати предавања у оквиру мастер програма „Global Rule of Law and Constitutional Democracy“, који организује Институт Тарело на Универзитету у Ђенови од 4. до 28. јуна 2024. године.

Истраживачки боравак је део Радног пакета 4 АЛФ пројекта, који има за циљ стицање свеобухватних знања из области језика и права (који води Универзитет у Ђенови), тачније задатака WP 4.7 који је успостављен посебно за потребе унапређење личних знања и вештина истраживача кроз посете партнерских институција и интеракцију са професорима и предавачима.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве