Конференција и промоција зборника радова у част проф. др Јовице Тркуље – Право и jaвне делатности. Liber amicorum Јовица Тркуља

У препуној Конференцијској сали Правног факултета Универзитета у Београду, у присуству породице, пријатеља, професора, чланова академске заједнице и студената из земље и иностранства, 25. јуна 2024. године одржана је конференција и промоција зборника ,,Право и јавне делатности. Liber amicorum Јовица Тркуља“.

 Свечани зборник написан је у част једног од доајена српске уставноправне и политиколошке научне сцене XX века и исход је заједничког подухвата Правног факултета Универзитета у Београду, Института за упоредно право и Досије студија. На почетку конференције, обратио се уредник зборника проф. др Слободан Вукадиновић, а потом су поздравне речи припале и декану Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Зорану Мирковићу, в.д. директорки Института за упоредно право проф. др Јелени Ћеранић Перишић, као и једном од рецензената зборника проф. др Будимиру Кошутићу. Из оправданих разлога, скупу нису присуствовали академик проф. др Часлав Оцић, као ни проф. др Иво Висковић, те је уредник зборника прочитао њихове говоре.

Програм конференције подељен је у четири научна панела. У првом, названом ,,Правно-политички систем“, окупљенима су се обратили проф. др Марко Давинић, са радом на тему ,,Изборни спорови пред Управним судом у Републици Србији“, проф. др Горан Марковић, са излагањем ,,О идеологизацији људских права“, проф. др Марко Станковић, са темом ,,Федерално државно уређење као оквир за решавање политичких проблема“, и доц. др Мијодраг Радојевић који је говорио на тему ,,Посткомунистичко освајање демократије – три деценије (не)успеле модернизације и демократизације у Србији“. Други панел био је окренут ка уставном праву и повезаним питањима. На њему су своја истраживања излагали проф. др Драгољуб Поповић (,,Настава уставног права у Србији“) и др Владимир Микић (,,Пола века ‘лошег старења’: зашто Устав СФРЈ из 1974. године није стекао ‘статус грађанства’ у модерној упоредној уставности“). У оквиру трећег панела, посвећеном актуелним друштвеним изазовима и могућим правним решењима, скупу су се обратили проф. др Љубинка Ковачевић, са говором на тему ,,Слобода изражавања запослених – кључни радноправни акспекти“, проф. др Јелена Ћеранић Перишић излагањем о   ,,Идновом плану – (заборављеној) цртици из историје европских интеграција“, проф. др Урош Новаковић са излагањем на тему  ,,Право детета на заштиту од штетних утицаја савремених масовних медија (интернета)“, доц. др Филип Бојић са темом ,,Заштита синдикалних представника у домаћем и међународном праву“, као и др Милица Матијевић са рефератом ,,Појам продуженог расељења у теорији и пракси“. Напослетку, у оквиру четвртог панела посвећеног истакнутим српским правницима и јавним делатницима, доц. др Нина Кршљанин је изложила рад: ,,Коментари Ђорђа Ценића о телесној казни, демонстратор Василије Марковић је говорио на тему: ,,Ђорђе Тасић и појам субјективног (јавног) права – између Леона Дигија и Ханса Келзена”, док је асистент Алекса Николић излагао о ,,Уставним променама деведесетих из перспективе Јовице Тркуље“. Скуп је званично окончан свечаним обраћањем професора др. Јовице Тркуље. 

Свако излагање пратила је и лична нота посвећена лику и делу проф. Тркуље, а сви учесници су сагласни у једном – реч је о истински слободном и независном научном делатнику. С тим у вези, свима у аманет остаје овај зборник, састављен од чак 34 рада које је написало 37 аутора.

???
???
???
???
???
???
???
???
АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве