Седнице

Обавештење за све наставнике и асистенте о XVI седници Наставно-научног већа и XVI седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се XVI седница Наставно-научног већа и XVI седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 29. маја 2023. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 19. маја 2023. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о XV седници Наставно-научног већа и XV седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се XV седница Наставно-научног већа и XV седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 24. априла 2023. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до четвртка, 13. априла 2023. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о XIV седници Наставно-научног већа и XIV седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се XIV седница Наставно-научног већа и XIV седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 27. марта 2023. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 17. марта 2023. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о XIII седници Наставно-научног већа и XIII седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се XIII седница Наставно-научног већа и XIII седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 27. фебруара 2023. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 17. фебруара 2023. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о XII седници Наставно-научног већа и XII седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се XII седница Наставно-научног већа и XII седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 26. децембра 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 16. децембра 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о XI седници Наставно-научног већа и XI седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се XI седница Наставно-научног већа и XI седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 28. новембра 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 18. новембра 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о X седници Наставно-научног већа и X седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се X седница Наставно-научног већа и X седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 31. октобра 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 21. октобра 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о IX седници Наставно-научног већа и IX седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се IX седница Наставно-научног већа и IX седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 26. септембра 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 16. септембра 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о VII седници Наставно-научног већа и VII седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се VII седница Наставно-научног већа и VII седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 30. маја 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 20. маја 2022. године, до 12ºº часова,...

Обавештење за све наставнике и асистенте о VI седници Наставно-научног већа и VI седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се VI седница Наставно-научног већа и VI седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 18. априла 2022. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 8. априла 2022. године, до 12ºº часова,...

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве