Марија Влајковић, асистент

Секретар Института за правне и друштвене науке

Секретар Катедре за међународно право и међународне односе

кабинет 284 (види на мапи зграде)
marija.vlajkovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 12:00-13:30
Четвртак 13:30-15:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУвод у право европских интеграција
Међународни односи
Номотехника и писање правних аката*
*(са проф. др Бранко М.Ракић за наставну јединицу- писање представке ЕСЉП)
Мастер студијеAccession of Serbia to the European Union
Judicial System of the European Union
Докторске студије_______

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019.
Институција _______
Област (тема)Међународноправна ужа научна област: предмет- Увод у право европских интеграција
Докторат
Година III година докторских студија
Институција Правни факултет Универзитета у Београду и Универзитет у Лорени (докторат у оквиру програма заједничког међународног коменторства –Cotutelle)
Област
(тема)
Међународноправна ужа научна област
Магистратура/мастер
Година2014
ИнституцијаЕвропски универзитетски центар у Нансију, Универзитет у Лорени, Француска (Centre Européen Universitaire (CEU Nancy)
Област (тема)Међународноправна ужа научна област
Магистратура/мастер
Година2014
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Мастер европских интеграција (Master in European Integration)
Диплома
Година2012
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословно – правни смер

Стручна и научна усавршавања

 • Докторски боравак на Универзитету Париз 1 Пантеон Сорбона (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Institut de recherché en droit international et européen de la Sorbonne) у оквиру ЕРАСМУС+ мобилности за студенте докторских студија, школска 2021/2022;2019;
 • “PhD Colloquium – Current Challenges in European and International Law”, Europa Institut, Saarland University – Саарбрукен, Немачка, 2019;
 • Докторски истраживачки боравак, Europa Institut, Saarland University – Саарбрукен, Немачка, јун-август 2019;
 • „European Union Law and Human Rights“, CEELI Institute, Праг, Чешка Република, април и септембар 2019, јануар/фебруар 2020. ;
 • “Current Challenges in Human Rights Protection”, Summer School, Europa Institute, University of Saarland, 29. јун- 6. јул 2019;
 • HELP Course (Human Rights Education for Legal Professionals), Council of Europe, март-мај 2017;
 • “The Role of the Officials in the Accession Process”, Collège d’Europe, Bruges, Belgium, Institute français and Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, Belgrade, октобар 2016;
 • European Policy Seminar for Young EU experts, Institute for Economic Policy, Бугарска, јун 2016;
 •  “European Integration Process”, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, мај 2013;
 • Droit Continental, летњи програм Универзитета Paris 1 и Paris 2, јул 2013;
 • International Institute for Human Rights and Peace , летња школа, јул 2011; јул 2012, Каен, Француска.

Познавање страних језика

Енглески (ниво C2), француски (ниво C1), немачки (ниво А2)

Библиографија

 • „Identité européenne et identités nationales“, ко-аутор са проф. др Бранком М. Ракићем, Зборник радова са Конференције: 70 ans du Centre Européen Universitaire de Nancy, L’Europe de l’Est et l’Union Européenne : quelles perspectives ?, Bruylant, прихваћено за објављивање, Зборник у припреми, 2021;
 • “How Firm are the Bonds That Tie the EU Together? EU Rule of Law Conditionality Mechanism and the Next Generation Eu Recovery Fund“, ко-аутор са проф. др Мајом Лукић Радовић, Зборник радова са међународне конференције “EU 2021- The Future of the EU in and after the Pandemic”, Правни факултет Универзитета „Јосип Јурај Штросмајер“, Осијек, Хрватска, мај 2021;
 • “The Challenges of the Approximation of National Law With The EU Acquis in the Western Balkans in  Light of the New Enlargement Tendencies, ко-аутор са Јелисаветом Тасев, Series of Papers Vol.6 of the SEE|EU Cluster of Excellence, Europa Institut, Saarland University, прихваћено за објављивање, Зборник у припреми;
 • “Rule of Law -EU’s Common Constitutional Denominator and a Crucial membership Condition”, ECLIC Book of Proceedings from the International Conference “EU 2020 Lessons from the Past and Solutions for the Future”, Правни факултет, Свеучилиште „Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку, Хрватска, јун 2020;
 • „Условљавање у спољној политици Европске уније: изазови правно-политичког „извоза“ вредности у суседство“, Зборник радова са конференције„Међународно јавно и кривично право у 21. веку“, Удружење за међународно кривично право, 6-10 септембар 2020;
 • “The Lack of Uniform Understanding of the Rule of Law in the EU and its Implications on Prospective Member States”, (ко-аутор са Ј. Тасев), Зборник радова Iustinianus Primus Law Review 2019 посвећен конференцији „Transitions Of Legal Systems: 30 Years After The Fall Of The Berlin Wall“,Iustinianus Primus Правни факултет, Универзитет С. Ћирила и Методија, Скопље, С. Македонија фебруар 2020;
 • „Криза вредности Европске уније – уздрмани темељи?“, (ко-аутор са проф. Мајом Лукић Радовић), Копаоничка школа права, Правни живот, бр. 12/2019, децембар 2019;
 • „Police Cooperation In The European Union – Origins, Present Status And Challenges“, (ко-аутор са проф. Маја Лукић Радовић), Девети међународни научни скуп „Дани Арчибалда Рајса 2019. године“, Зборник радова Thematic Conference Proceedings of Internationaл Significance “Archibald Reiss Days”, Vol. 1-2, Криминалистичко- полицијски универзитет
 • „The Capacity Of Third Countries To Negotiate Bilateral Agreements With The UК Under Withdrawal Arrangements“, ECLIC Book of Proceedings 3, Правни факултет, Свеучилиште „Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку, Хрватска, јун 2019; 
 • „Развој начела заштите националног идентитета у правном поретку Европске уније“, Европско законодавство, Институт за међународну политику и привреду бр. 66/2018.

Учешћа на конференцијама

 • „Journées juridiques francophones“ organisé par l’Université de Sofia „Saint Kliment Ohridski“, 14-15. Октобар 2021, Софија, Бугарска;
 • Идентитетски преображај Србије 2020“, Правни факултет Универзитета у Београду, 23. и 24. септембар 2021;
 • Critical Legal Conference 2021“, University of Dundee, 7. и 8. септембар 2021;
 • “Nation, Community, Minority, Identity: The Role of National Constitutional Courts in Protecting Minority Rights as Constitutional Values”, International and Regional Studies Institute, University of Szeged, 18. јун 2021. године
 • “Constitutional Identity: Universality of Constitutionalism vs. National Constitutional Traditions”, Round Table of the International Association of Constitutional Law-AIDC, Ст. Петерсбург, Русија10-13 јун 2021;
 • “EU 2020 Lessons from the Past and Solutions for the Future”, Faculty of Law University Josip Juraj Strossmayer, Annual Conference, Осијек, Хрватска10. и 11. септембар 2020;
 • “Идентитетски преображај Србије“, Правни факултет Универзитета у Београду, фебруар 2020;
 • “Transitions Of Legal Systems: 30 Years After The Fall Of The Berlin Wall”, Iustinianus Primus Law Faculty, Ss. Cyril and Methodius University Скопље, Северна Македонија, 8. и 9. новембар 2019;
 •  “Archibald Reiss Days” International Conference, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд, 7. новембар 2019;
 •  “EU And Member States – Legal And Economic Issues“ International Conference, Faculty of Law University Josip Juraj Strossmayer Osijek, Croatia, 6. и 7. јун 2019.

Учешће на научним пројектима

 • Идентитетски преображај Србије, стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду.
 • Jean Monnet Chair in European Environmental Law, асистент на предметима у оквиру Пројекта који се спроводи на Правном факултету Универзитета у Београду;
 • New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master’s Study Program Law and Gender;
 • Erasmus+Project “Modernising Legal Education” (MELE), чланица тима Универзитета у Београду;

Project “Academic network supporting EU policies towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on reconciliation (ANETREC)”, чланица тима Универзитета у Београду.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 • International Law Association (ILA)- Serbian Branch
 • Harmonius Journal of Legal and Social Studies in the South East Europe, секретар

Награде и признања

 • стипендија Владе Републике Француске за докторске академске студије у Француској за програм Заједничко међународно коменторство за три школске године у периоду 2018-2021;
 • стипендија GradUS global, финансиране од стране German Academic Exchange Service (DAAD), за докторски истражвачки боравак на Europa Institut, Универзитет у Саарланду, Немачка, 2018;
 • стипендија Association Henri Capitant за једномесечни боравак у организацији Fondation pour le droit continental, Универзитет Париз 1 и Париз 2, јул 2013.

Остало

 • Секретар Катедре за међународно право и међународне односе
 • Организаторка са асист. Валеријом Дабетић Првог семинара за студенте докторских студија- PhD Colloquium на Правном факултету Универзитета у Београду, уз подршку Института за правне и друштвене науке и Центра за социолошко-правна истраживања, 8. и 9. априла 2021.
 • У оквиру осталих активности на Правном факултету, у периоду 2018-2019.године била члан Комисије за акредитацију Правног факултета Универзитета у Београду као и члан Комисије за спровођење пријемног испита 2019, 2020. и 2021. године.
 • Налази се на листи званичних преводиоца при UNHCR (Високом комесаријату Уједињених нација за избеглице) за француски и енглески језик, где и данас активно учествује при поступцима подношења захтева за азил и азилној процедури, а у више наврата ангажована је и као преводилац за француски и енглески језик за мисије Савета Европе Републици Србији на председничким и парламентарним изборима (2012, 2016. и 2017. године);
 • Један од оснивача Националног удружења медијатора Србије (НУМС).

Детаљна биографија

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве