Tag: задужбина

Конкурс за доделу “Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића”

Београд, 22. октобар 2021. године                                                                                    03-03 број: 612-4317/1-21                                                                                    MП На основу члана 6 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 22. октобра 2021. године донео је: О Д Л У К...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве