Tag: закуп

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

    З А Д У Ж Б И Н А АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА   11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 112287097, Матични број: 28832559 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 Задужбина Александра Котуровића дана 28. априла 2022. године расписује О Г Л А С ЗА...

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке расписује оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке 22. новембра 2021. године расписује ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине: Даје се у закуп стан број...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве