Библиотекари и књижничари Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду

Управници

Милорад Симић (в. д. управника) 1948-1950

Душица Гутеша 1950-1972

Вера Михаиловић-Чепић (в. д. управника) 1979-1980

Мирјана Костић 1981-1998

Љиљана Прљинчевић 1998-1999

Милутин Милојевић 1999-2005

Др Светлана Мирчов, библиотекар саветник 2005-2016

Маст. Вања Ерор 2016-

Др Бранка Драгосавац, библиотекар саветник  (заменик управника) 2016-

Библиотекари и књижничари

Светислав Божовић Ћабa, асистент у Библиотеци 1920-1942, 1954-1959

Милорад Симић, асистент у Библиотеци 1952-1957, библиотекар 1958-1960

Ђорђе Ступар, млађи библиотекар 1946-1948

Ирена Вујанац, библиотекар 1945-1962

Милица Стојановић, млађи библиотекар 1945-1950

Душица Гутеша, виши библиотекар 1945-1972

Миливоје Кнежевић, библиотекар 1945-1952

Десанка Недић, млађи библиотекар 1945-?

Даринка Банковић, књижничар 1947-1959

Анђелија Живаљевић, млађи библиотекар 1947-1950

Гордана Цанић, млађи библиотекар 1948-1951

Станка Иличковић, млађи библиотекар 1948-1958

Владислава Пашковић, књижничар 1950-1965

Десанка Драгићевић, библиотекар 1950-1955

Радисав Чепић, библиотекар 1951-1978

Франциска Леградић-Лојпур, књижничар 1951-1988

Зоран Петровић, библиотекар 1956-1984

Александар Павловић, библиотекар 1956-1961

Бранка Петровић, књижничар 1958-?

Вера Михаиловић-Чепић, библиотекар 1958-1980

Мирјана Костић, библиотекар 1963-1998

Љиљана Ракић, књижничар 1963

Вера Марић, књижничар 1965-2005

Верољуб Лукић, књижничар 1979-1990

Гордана Дукић, књижничар 1979-2005

Ђорђе Остојић, библиотекар 1981

Иванка Спасић, библиотекар 1981-1985

Љиљана Прљинчевић, библиотекар 1981-2004

Оливера Петровић, библиотекар 1981-1982

Томислав Сушник, виши књижничар 1985-2008

Маст. Ивана Пајић, библиотекар саветник, виши библиотекар 1987-

Вера Рајачић, књижничар 1988-

Драгана Карлеуша, књижничар 1993-1994

Маст. Викторија Будић, библиотекар 1998-

Боро Марковић, библиотекар 2000-

Маст. Вања Ерор, виши библиотекар 2004-

Ана Јовићевић-Поповић, библиотекар 2004-2014

Стана Спасић, књижничар 2005-2008

Маст. Ивана Марић, библиотекар 2006-

Снежана Ђурић, књижничар 2006-2007

Милица Душанић, књижничар 2007-2014

Маст. Катарина Стефановић, библиотекар 2007-

Владимир Поповић, библиотекар 2010-

Вук Бећковић, библиотекар 2008-

Маст. Ана Павловић, библиотекар 2014-

Др Бранка Драгосавац,  библиотекар саветник  2016-

Миодраг Ђорђевић,  књижничар  2020-

Извор: Катарина Петровић, Прилог историји Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду : библиотекари и њижничари : мастер рад, Београд, 2011.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве