Библиотека – службе

Е-mail: biblioteka@ius.bg.ac.rs

Управница
Вања Ерор (vanja@ius.bg.ac.rs)
011 3027 627

Заменица управнице
Бранка Драгосавац (branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs)

Одељење за рад са корисницима
Радно време: 8:00 – 19:00
011 3027 735
Владимир Поповић (vlada@ius.bg.ac.rs)
Вук Бећковић

Служба обраде и набавке серијских публикација
Радно време: 8:00 – 19:00
011 3027 742
Ивана Марић (ivanam@ius.bg.ac.rs)

Служба набавке и обраде монографских публикација
011 3027 731
Ауторски каталог:
Ивана Пајић (ivana@ius.bg.ac.rs)
Катарина Стефановић (katarina@ius.bg.ac.rs)
Предметни каталог:
Викторија Будић (viki@ius.bg.ac.rs)

Магацин Библиотеке
Радно време: 8:00 – 19:00
011 3027 626
Боро Марковић (bora@ius.bg.ac.rs)

Служба за рад са корисницима са оштећеним видом и приступ електронским публикацијама
011 3027 628
Ана Павловић (ana.pavlovic@ius.bg.ac.rs)

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве