Гости у настави

Гости током школске године 2016/17

Dr Ugo Flavije, docent na Fakultetu pravnih i političkih nauka Univerziteta u Bordou, održao je 27. i 29. juna dva predavanja namenjena prevashodno studentima Mastera evropskih integracija, ali i drugim studentima poslediplomskih studija. Teme predavanja bile su: “Democratisation of the EU external relations” i “The European sanctions against Russia”. Nakon izlaganja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i uzmu učešće u diskusiji.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko fiskalno društvo (SFD) su, u saradnji sa centralom Međunarodne fiskalne asocijacije (IFA Travel Lectureship Program), 19. juna 2017. godine organizovali predavanje prof. dr Filipa Bejkera na temu novog multilateralnog instrumenta i njegove primene. Predavanje je otvorio predsednik SFD prof. dr Dejan Popović, a prisutnima se obratio i prof. dr Bertil Viman, potpredsednik Međunarodne fiskalne asocijacije sa nekoliko reči o globalnoj organizaciji Međunarodne fiskalne asocijacije i njenom radu. Izlaganju prof. dr Filipa Bejkera, koje je održano na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u amfiteatru II, prisustvovalo je preko 130 članova SFD i njihovih gostiju. Prof. Filip Bejker je i na predavanju u Beogradu pokazao zašto, pored toga da je zasigurno jedan od najpoznatijih stručnjaka u oblasti međunarodnog oporezivanja na svetu, važi i za verovatno najboljeg i najzanimljivijeg predavača u ovoj oblasti.


Poslednje nedelje maja 2017. godine održan je interesantan i dobro posećen kurs pod nazivom: European Union Cultural and Heritage Policies and European Integration. Predavanja je držao profesor Juri Stojanov sa Fakulteta za orijentalne i afričke studije Univerziteta u Londonu, Katedre za Bliski i Daleki istok. Iako je inicijalno organizovan za studente Mastera evropskih integracija, kurs je zinteresovao i studente drugih studijskih programa, kako sa Pravnog fakulteta, tako i sa drugih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Po završetku kursa, učesnicima su dodeljeni sertifikati.


Od 16–18. maja 2017. godine, na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu održan je kratak kurs pod nazivom: Systems of Government in Federal and Supra­national Structures. Predavanja na kursu je držao profesor dr Dragoljub Popović, nekadašnji sudija Evropskog suda za ljudska prava. Iako je prevashodno organizovan za studente Mastera evropskih integracija, ovaj kurs je privukao pažnju i drugih studenata Pravnog fakulteta.


U okviru posebnog predavanja, posvećenog temi novog grupnog istraživačkog poduhvata i samim tim izradi novog tematskog broja Studentske revije za privredno pravo, studenti koji pohađaju studijsku grupu iz predmeta Ekonomsko pravo koju vodi prof. dr Tatjana Jovanić imali su priliku da slušaju predavanje na temu „Menadžment i standardizacija u oblasti društvene odgovornosti“. Predavanje je održao dr Mladen Đurić, docent Fakulteta organizacionih nauka. Budući da će jedna grupa studenata, u okviru inicijative izrade nacionalnog standarda posvećenog društvenoj odgovornosti u poljoprivredi i lancu poljoprivredne proizvodnje i trgovine poljoprivrednim proizvodima, sarađivati sa studentima Fakulteta organizacionih nauka, čije je studijsko usmerenje upravljanje kvalitetom, gostujući predavač je imao priliku da se upozna sa studentima našeg Fakulteta i njihovim idejama. Očekuje se da će saradnja naših studenata sa studentima ovog fakulteta biti konkretizovana i kroz formalni istraživački projekat u okviru Istraživačko-razvojnog centra Fakulteta organizacionih nauka, a ovoj istraživačkoj grupi pridružilo se i troje studenata Poljoprivrednog fakulteta, smer agroekonomija. Ovo je, do sada, najizazovnije grupno istraživanje, a, ujedno i prvo koje podrazumeva učešće studenata sa drugih fakulteta u zajedničkim istraživačkim grupama, što daje novi kvalitet pedagoškom projektu Studentske revije za privredno pravo.


Dr Antonino Pulvirenti, profesor krivičnog prava Univerziteta LUMSA u Palermu, Italija, održao je 26, 27. i 28. aprila 2017. godine predavanja o krivičnom postupku u pravnom sistemu Italije, sa posebnim osvrtom na princip pravičnog suđenja.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu imao je čast da 3. aprila 2017. godine, ugosti studenta generacije Pravnog fakulteta dr Mateju Đurovića, koji danas radi kao docent na Pravnom fakultetu Siti Univerziteta iz Hong Konga (City Universty Hong Kong). Doc. dr Đurović je, u okviru nedavno započete saradnje ovih dvaju fakulteta, održao zanimljivo predavanje studentima master i osnovnih studija na temu: „Harmonizacija ugovornog prava – uporedni pregled Evrope i Azije“. Predavanje doc. dr Đurovića je bilo propraćeno diskusijom i pitanjima prisutnih studenata, koji su bili posebno zainteresovani da bolje razumeju kako unifikacija delova ugovornog prava na teritoriji Evropske unije može poslužiti kao osnov za unifikaciju ugovornog prava u delovima Azije.


Studenti našeg Fakulteta imali su posebnu priliku da u četvrtak 30. marta 2017. godine prisustvuju predavanju prof. Leri Di Matea, Huber Hirst profesora ugovornog prava i pravnih studija sa Vorington koledža za poslovne studije Univerziteta u Floridi (Warrington College of Business of the University of Florida). Tema predavanja (`The God, The Bad and The Ugly`) obuhvatila je niz zanimljivih pitanja tumačenja ugovora, razlika između američkog i engleskog ugovornog prava. Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, evropskog ugovornog prava i globalnog pravnog pluralizma, a student su imali priliku i da kroz diskusiju sa prof. Di Mateom saznaju više o pravnom sistemu SAD i pravu međunarodne prodaje robe i međunarodnom trgovinskom pravu.


U ponedeljak, 27. marta 2017. godine studenti Mastera evropskih integracija, kao i drugi zainteresovani studenti master i doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, imali su priliku da prisustvuju predavanju dr Janje Hojnik, vanredne profesorke i prodekanice za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Mariboru. Profesorka je održala predavanje pod naslovom: „EU law on ‘buy national’ campaigns – balancing single market and protectionist motives by Member States“, posle čega su studenti mogli da postavljaju pitanja i uzmu učešće u diskusiji. U ulozi diskutanta našla se dr Tatjana Jovanić, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Tokom poslednje nedelje marta, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ugosstio je tri predavača sa Pravnog fakulteta, Bialistok Univerziteta u Poljskoj. Prof. dr Ana Pišč (Anna Piszcz) održala je dva predavanja pod naslovom: „Abuse of a dominant position in EU law“ i „Enforcement of EU competition law“. Dr Joana Banašuk (Joanna Banasiuk) održala je dva predavanja na teme: „Orphan works – an EU and international perspective“ i „Paradigms of copyright law in XXI century: Are the currently binding legal provisions effective in the information society?“. Konačno, dr Magdalena Rutkovska-Sova (Magdalena Rutkowska-Sowa) održala je predavanja na teme: „EU and Polish trademark law“ i „Intellectual property commercialization“. Posle svakog predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i uzmu učešće u diskusiji.


U četvrtak, 23. marta 2017. godine, dr Sanja Bogojević, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Oksford održala je predavanje pod naslovom „Challenges in Environmental Law and EU Emissions Trading System (EU ETS)“. Profesorka dr Bogojević inače izučava razne teme u oblasti zaštite životne sredine i prava EU, a za svoj rad je prošle godine dobila i prestižnu nagradu „Nils Klim“. Studenti Mastera evropskih integracija i drugi zainteresovani studenti Pravnog fakulteta Univrziteta u Beogradu imali su izvanrednu priliku da prisustvuju ovom interesantnom predavanju, kao i da uzmu učešće u diskusiji sa profesorkom.


U sklopu redovnih predavanja iz Međunarodnog privatnog prava na osnovnim studijama, gostujući predavač i nekadašnji student i asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Uglješa Grušić, koji je danas docent Pravnog fakulteta Univerzitetskog Koledža u Londonu (UCL University College London), održao je predavanje na temu “Problem primene i saznanja stranog prava u Međunarodnom privatnom pravu”. Sa primerima iz sudske prakse engleskih sudova i uporednim prikazom teme, doc. dr Grušić je na zanimljiv i upečatljiv način studentima približio probleme koji mogu nastati prilikom saznavanja i primene stranog prava, kao i na koji način sudije u Srbiji mogu pristupiti rešavanju ovog problema, imajući u vidu pozitivnopravni okvir. Predavanju je prisustvovao i jedan broj studenata poslediplomskih studija, a diskusiju su obogatila odlična pitanja publike.


Gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 6. i 7. marta 2017. godine bio je dr Silvo Devetak, profesor emeritus Univerziteta u Mariboru. Tom prilikom, prof. dr Devetak je studentima Mastera evropskih integracija održao dva predavanja. Prvo predavanje bilo je posvećeno temi: „External Relations of the European Union – Interdependence of national and community interests”, dok je tema drugog predavanja bila: „Respect of the principle unity, diversity and solidarity and of open minded multiculturalism as its implementation is conditio sine qua non for the existence of the European Union – Challenges and prospects”. Oba predavanja bila su izuzetno zanimljiva, inspirativna, dobro posećena i praćena diskusijom o aktuelnim evropskim izazovima.


U četvrtak, 12. januara 2017. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ugostio je visoke predstavnike Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope – Gudrun Mosler Tornstorm, predsednicu Kongresa i Andreasa Kifera, generalnog sekretara. Na početku skupa, goste je pozdravio dekan Pravnog fakulteta profesor dr Sima Avramović, koji je sumarno predstavio gostima istoriju Pravnog fakulteta i Univerziteta u Beogradu, te ukazao na visoku poziciju koju Univerzitet zauzima na svetskim rang listama. Prisutne je pozdravila i profesorka dr Dragica Vujadinović, koja je studentima predstavila uvažene goste, nakon čega su predsednica i generalni sekretar Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope održali predavanje pod naslovom: „Council of Europe – organs and bodies and Congress of Local and Regional Authorities – the role and function“. Gospodin Kifer je predstavio institucionalnu strukturu Saveta Evrope, te mesto koje Kongres zauzima, dok je gospođa Tornstorm govorila o konkretnim aktivnostima ove važne institucije i o mehanizmima i metodama uz pomoć kojih ona doprinosi razvoju vladavine prava, demokratiji i ljudskim pravima u državama članicama Saveta Evrope. Na kraju, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja, u kojima se pokazalo njihovo interesovanje za ulogu Srbije u Kongresu, vezu između lokalnih i centralnih vlasti, decentralizaciju, nadležnosti Kongresa u vezi sa trenutnom migracionom krizom. Pitanja i odgovori razvili su se u veoma interesatnu i živu diskusiju.


Studenti osnovnih studija koji pohađaju vežbe iz Radnog prava su, zajedno sa docentom dr Ljubinkom Kovačević i asistentom Filipom Bojićem, 22. decembra 2016. godine posetili Vrhovni kasacioni sud. U skladu sa protokolom o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vrhovnog kasacionog suda, 150 studenata prisustvovalo je predavanju sudije Predraga Trifunovića, predsednika Građanskog odeljenja ovog suda. Predavanje sudije Trifunovića bilo je posvećeno osnovnim obeležjima individualnih i kolektivnih radnih sporova, a, okončano je analizom jednog predmeta iz prakse Vrhovnog kasacionog suda, u čijem su „rešavanju“ učestvovali naši studenti, simuliravši uloge procesnih subjekata, uz kritičko razmatranje ključnih materijalnih i procesnih aspekata slučaja.


U utorak, 6. decembra 2016. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu predavanje je održao zamenik ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske poslove u Vladi Grčke i profesor Ustavnog prava dr Jorgos Katrugalos. Tema njegovog predavanja „Aktuelna dešavanja u evropskoj politici“ privukla je velikih broj slušalaca, među kojima su većina bili studenti našeg Fakulteta. Prof. dr Katrugalos je na veoma zanimljiv i slikovit način predstavio razvojni put evropske ideje, da bi se zatim fokusirao na aktuelne izazove sa kojima se suočava Evropska unija. Posebno je zanimljiv bio deo predavanja u kojem je profesor izneo viziju Evrope na čijoj promociji i implementaciji radi njegova Vlada, zajedno sa strankama levice koje jačaju širom evropskog kontinenta. Multidisciplinarni pristup temi i veoma prijemčiv način na koji je prof. dr Katrugalos održao predavanje rezultirali su živom raspravom, u kojoj je učestvovao veći broj prisutnih studenata. Prisutnima se na kraju predavanja obratio i dekan prof. dr Sima Avramović, koji se zahvalio uvaženom gostu na izuzetno zanimljivom izlaganju i obavestio studente da će Fakultet uspostaviti saradnju sa Univerzitetom u Trakiji, sa ciljem da saradnja visokoškolskih ustanova iz Srbije i Grčke bude na nivou sveukupnih bratskih odnosa dvaju naroda.


U ponedeljak, 5. decembra, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ugostio je gospodina Johanesa Hana, evropskog komesara za proširenje, ambasadora Majkla Davenporta, šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i profesorku dr Tanju Miščević, šeficu pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Na početku skupa, goste su pozdravili profesor dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakultata i profesorka dr Dragica Vujadinović, upravnica Mastera evropskih integracija. U svojim izlaganjima i kasnijem razgovoru sa studentima, gosti su govorili o otvaranju novih pregovaračkih poglavlja, posebno o poglavljima 23, 24 i 35, zatim, o izveštaju o napretku Srbije, ali i o unutrašnjoj krizi Evropske unije i njenom eventualnom uticaju na proces pristupanja Srbije, te o migrantskoj krizi i odnosima EU sa Turskom. Predavanju je prisustvovao veliki broj studenata Pravnog fakulteta, pre svega polaznika studijskog programa Master evropskih integracija i Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose, a pozivu se odazvao se i veliki broj studenata drugih fakulteta.


U ponedeljak, 31. oktobra, nekadašnji rukovodilac Direktorata Evropske komisije za Zapadni Balkan dr Rainhard Pribe održao je predavanje pod naslovom: `The EU in the crisis`. Predavanje je bilo namenjeno studentima Mastera evropskih integracija, ali je bilo otvoreno i za druge zainteresovane studente Pravnog fakulteta. Gospodin Pribe se u svom izlaganju potrudio da objasni zašto je trenutna situacija u EU tako teška i da li je ova kriza različita od prethodnih, te ukazao na moguće načine za prevazilaženje trenutnog problema.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je u saradnji sa Centrom za međunarodne pravne studije (Center for International Legal Studies) iz Salzburga imao priliku da ugosti Džejmsa R. Trupisa (James R. Troupis), sudiju Oblasnog suda u državi Viskonsin (SAD) i glavnog urednika časopisa Journal of Criminal Law and Criminology, koji je u periodu od 18. do 27. oktobra 2016. godine održao seriju predavanja o sudskom postupku u Sjedinjenim Američkim Državama. Interaktivna i izuzetno interesantna predavanja sudije Trupisa o američkom pravu privukla su pažnju velikog broja studenata osnovnih i postdiplomskih studija Pravnog fakulteta. Učesnici kursa su imali priliku da se upoznaju sa ključnim principima američkog pravnog sistema kroz inserte iz kultnih filmova koji su poslužili kao ilustracija, ali i polazište za akademsku diskusiju. Osim rasprave o otvorenim pitanjima i problemima u američkom sudstvu, tokom predavanja inicirana je debata o delikatnim pitanjima kao što su prava homoseksualaca, rasna diskriminacija i pravo na abortus. Svi polaznici kursa bili su obavezni da se aktivno uključe u akademsku raspravu i argumentovano brane svoje stavove u pogledu najvažnijih aktuelnih pravnih pitanja.


Prvi semestar na Pravnom fakultetu u školskoj 2016/2017. godini ostaće upamćen po izuzetnoj međunarodnoj saradnji naših profesora sa gostujućim predavačima, posebno kada je reč o nastavi na predmetima prve godine studija. Tako su studenti imali, i za prilike na stranim univerzitetima, jedinstvenu privilegiju da u kratkom vremenskom periodu, sa vodećim evropskim istraživačima i američkim sudijama i tužiocima, razgovaraju o temama kao što su organizacija američkog pravosuđa i razvoj američke ustavnosti, donošenje Holandskog građanskog zakonika iz 1838. godine – dr Martajn van der Burg (Martijn van der Burg) sa Otvorenog Univerziteta u Holandiji, ali i o korenima engleske podele obligacionog prava, koji sežu do rimskog prava – dr Frančesko Giljio (Francesco Giglio) sa Univerziteta u Mančesteru, Engleska.

Ovaj impresivan niz veoma inspirativnih predavanja, započeli su 13. oktobra, na času koji su zajednički organizovali nastavnici iz Uporedne pravne tradicije i Uvoda u pravo, Pol Bajron (Paul Byron), federalni sudija centralnog okruga države Florida i Vilijam Hokul (William Hochul), federalni tužilac za Njujork. Nakon uvodnih reči koje su održali prof. dr Sima Avramović i prof. dr Miodrag Jovanović, sudija Bajron i tužilac Hokul su dinamičnim i povremeno duhovitim izlaganjem pokazali kako izgleda čuveni „Sokratov metod“ držanja predavanja, po kome su američki univerziteti poznati. Na njihovom času studenti su mogli ne samo da steknu mnoga nova saznanja o organizaciji američkog pravosuđa i istorijatu američke ustavnosti, već i o modernom javnom nastupu, koji je možda i neposredniji od onoga na koji smo navikli u našoj univerzitetskoj sredini.

Iz tog razloga, nije iznenađenje što su gosti predavanje započeli sopstvenim predstavljanjem, ukazivanjem na lične i porodične prilike, na izazove sa kojima su se suočavali u karijeri, ali i isticanjem, sa neskrivenim ponosom, koje su univerzitete završili. Iako naizgled neobičan, ovakav početak ukazao je slušaocima na prototip sudija i tužilaca u Sjedinjenim Državama, koji, kako smo videli na primeru sudije Bajrona i tužioca Hokula, podrazumeva odgovarajući moralni sklop, radnu etiku i odricanje skopčano sa prolaskom kroz svojevrsni pravnički cursus honorum. Doista, naši studenti su iz držanja, načina ophođenja, stila izlaganja, znanja i čvrstog stava povodom iskušenja sa kojima se svaki sudija i tužilac suočavaju, a o čemu su predavači otvoreno govorili, mogli da nauče šta to znači dostojnost i nezavisnost nosilaca najviših pravosudnih funkcija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Sa druge strane, auditorijum je iz prve ruke, od strane onih koji pravo primenjuju u SAD, mogao da čuje i odgovore na različita pitanja. Između ostalog, bilo je reči o načinu na koji sudije Vrhovnog suda utiču na kreiranje sudske prakse, o primeni impičmenta na federalne sudije, prednostima i nedostacima porotnog suđenja, posebno u kompleksnim slučajevima koji podrazumevaju elementarno predznanje da bi se uopšte shvatio činjenični korpus u datom sporu, načinu izbora sudija porotnika, mogućnostima sudije da utiče ili izmeni stav sudija porotnika, čuvenom slučaju Marbury vs Madison, kao i načinima na koje se elastičnim tumačenjem američkog ustava, čak i više od dva veka nakon njegovog donošenja, uspešno rešavaju problemi u američkoj pravnoj praksi.

Predavanje sudije Bajrona i tužioca Hokula ostavilo je, čini se, i neke druge pouke osim onih koje se odnose na stil i sadržinu njihovih komplementarnih, spontanih i naizmeničnih izlaganja, koja su zaista, sveukupno predstavljala jedno sjajno iskustvo i impresivno predavanje. S jedne strane, posvećenost studenata Pravnog fakulteta, njihova odlična pripremeljenost za ovo predavanje i odlično poznavanje engleskog jezika, iako je uglavnom reč o brucošima, a koji su se manifestovali i u neformalnoj diskusiji sa gostima koja je sledila nakon predavanja i koja se produbila i njihovom prepiskom i pisanim odgovorima sudije Bajrona na sva ona pitanja koja su iskrsla i nakon razgovora, srušili su često olako izricanu predstavu o pasivnosti i nezainteresovanosti naših studenata. Zadovoljstvo i najlepši utisci koje su sudija Bajron i tužilac Hokul poneli sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a koje nisu krili ni u kasnijoj komunikaciji, ubedljivo o tome svedoče i daju samopouzdanja ne samo našim studentima, već i našoj kući, da zaista predstavlja vodeći pravni fakultet u ovom delu Evrope. S druge strane, saradnja nastavnika angažovanih na predmetima Uvod u pravo i Uporedna pravna tradicija, najbolji su putokaz kako fakultet i Univerzitet uopšte, sazdani na vrednostima holističkog pristupa u sticanju znanja, zaista treba da funkcionišu.

Гости током школске године 2015/16

U sredu, 23. decembra 2015. godine, naš fakultet je posetio profesor Univerziteta Jindal (Indija) dr Sanjeev P. Sahni. Tom prilikom profesor dr Sahni je studentima treće godine održao predavanje na temu: „Psihologija učinilaca krivičnih dela“.

Tokom boravka u Beogradu, profesor dr Sahni se sastao sa dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Simom Avramovićem, kako bi razmotrili mogućnosti za saradnju dveju institucija. Sastanku je prisustvovala i doc. dr Vanja Bajović, koja je već sarađivala sa profesorom iz Indije na konferenciji o kompjuterskom kriminalitetu održanoj ove godine, u Bilbaou.


U okviru Mastera evropskih integracija, dr Stefan Pirner, rukovodilac Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) u Odeljenju za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, održao je 17. decembra 2015. godine predavanje na temu: “Tamna strana nemačkog prava – Građansko pravo kao sredstvo diskriminacije u nacional socijalizmu”. Dr Pirner je tom prilikom poklonio Biblioteci Pravnog fakulteta brojne publikacije IRZ, štampane na srpskom jeziku i jezicima regiona. Naročito vredan pomena jeste petogodišnjak časopisa „Nova pravna revija“ (NPR), čije težište predstavljaju tri oblasti: pravo država bivše Jugoslavije, pravo Evropske unije i nemačko pravo. Na predavanju je, pored studenata mastera evropskih integracija, bio prisutan i veliki broj studenata Foruma za diplomatiju.


Dana 17. novembra 2015. godine, u okviru Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose Natale Rampaco (Natale Rampazzo), profesor Međunarodnog rimskog prava na Pravnom fakultetu Federico II Univerziteta u Napulju, održao je predavanje „How Diplomatic were the Ancient Romans?“. Stvaranje rimske imperije pretpostavljalo je velika teritorijalna osvajanja i pokoravanje domaćeg stanovništva rimskoj vlasti. Međutim, ekspanzionistička politika starih Rimljana ostvarivana je uz poštovanje tačno određenog postupka proglašavanja rata odnosno zaključivanja mira. Sprovođenje tog postupka nalazilo se u nadležnosti fecijala (fetiales), posebne vrste sveštenika koji su predstavljali izaslanike rimske države sa ulogom sličnom današnjim ambasadorima. Studenti su imali prilike da čuju šta je za Rimljane predstavljao pravedni rat (bellum iustum) i u kojoj meri je danas zloupotrebljeno njegovo značenje.


Zahvaljujući saradnji sa Centrom za međunarodne pravne studije (Center for International Legal Studies) iz Salzburga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu imao je priliku da ugosti Roberta Stola (Robert Stoll), jednog od vodećih advokata i partnera u kancelariji Mayer Brown LLP i člana Američkog instituta za stečajno pravo (American Bankruptcy Institute). Robert Stol održao je seriju predavanja na temu „Uvod u stečajno pravo SAD”, u periodu od 12. do 20. novembra 2014. godine.

Tokom dodatnog kursa, studenti osnovnih i poslediplomskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu imali su priliku da se na zanimljiv način, iz praktične perspektive, upoznaju sa najvažnijim ustanovama stečajnog prava Sjedinjenih Američkih Država. Polaznicima kursa je naročitu pažnju privukao pravni režim obezbeđenih potraživanja u stečajnom postupku SAD. Na kraju, studenti su imali priliku da saznaju činjenice vezane za aktuelni slučaj stečaja grada Detroita, koji je izazvao veliko interesovanje, kako na američkom kontinentu, tako i u Evropi.


Advokat u ciriškoj kancelariji Bär & Karrer i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bazelu dr Paskal Hašem održao je od 3. do 7. novembra 2014. godine kurs iz Uvoda u uporedno privatno pravo (Introduction into Comparative Private Law) za studente treće i četvrte godine osnovnih studija, kao i master studija našeg Fakulteta. Pored opštih tema uporednog prava, kao što su nastanak i razvoj uporednopravnog metoda, pregled glavnih svetskih pravnih sistema i prikaz rada organizacija za međunarodnu unifikaciju prava, kurs je obuhvatio i neka od najkarakterističnijih pitanja uporednog privatnog prava, poput pravnog dejstva ponude, različitih oblika zastupništva i pravnih sredstava dostupnih u slučaju povrede ugovora. Kurs je održan na engleskom jeziku, a broj zainteresovanih slušalaca daleko je premašio broj raspoloživih mesta.

Dr Paskal Hašem je bio specijalni izvestilac Savetodavnog veća za primenu Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe prilikom formulisanja mišljenja br. 10 (Ugovorna kazna za povredu ugovora za koji je merodavna Bečka konvencija). Držao je predavanja na Univerzitetu Cinhua u Pekingu i Univerzitetu Bilgi u Istanbulu. Oblasti njegovog profesionalnog interesovanja su obligaciono pravo, međunarodno trgovinsko pravo i uporedno pravo. Predavanje dr Hašema u Beogradu predstavlja još jedan znak dobre saradnje pravnih fakulteta u Beogradu i Bazelu, kao i potvrdu nastojanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da svojim studentima omogući dodatne oblike usavršavanja i sticanja znanja.


U petak, 13. novembra 2015. godine, studenti Mastera evropskih integracija imali su jedinstvenu priliku da prisustvuju predavanju sudije Evropskog suda pravde prof. dr Marka Ilešiča, na temu: „Pravosudna arhitektura Evropske unije – pogled iznutra“. Nakon predavanja, studenti su postavljali pitanja i razgovarali sa sudijom.


U ponedeljak, 26. oktobra 2015. godine, održano je gostujuće predavanje Rajnharda Pribea, bivšeg direktora Direktorata za zapadni Balkan, organizovano prevashodno za studente Mastera evropskih integracija. Izlaganje na temu „Šta znači postati i biti član EU – trenutni izazovi“, studenti su prepoznali kao veoma zanimljivo, te su postavljali brojna pitanja i zadržali se u razgovoru sa predavačem.

Гости током школске године 2014/15

Prodekan Pravnog fakulteta prestižnog Univerziteta Penn State u Pensilvaniji, profesor Barns boravio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 24. i 25. septembra 2015. godine. tom prilikom, profesor Barns je za sve diplomce Pravnog fakulteta zainteresovane za LL.M. program na ovom znamenitom američkom univerzitetu, održao više predavanja, koja su bila posvećena američkom ustavnom pravu (Judicial Review under the U.S. Constitution: Marbury to Nixon), sistemu obrazovanja u SAD i pripremi za intervju za posao i za konkurisanje za akademske programe na američkim univerzitetima. Osim toga, profesor Barns je predstavio i mogućnosti za dobijanje stipendija za studije na Fakultetu na kojem radi. Tokom posete, profesor Barns je imao sastanak i sa dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Simom Avramovićem, na kojem je razmotrena mogućnost za saradnju dvaju fakulteta.


Poslednje u nizu gostujućih predavanja na Masteru evropskih integracija, održano je 28. maja 2015. godine. Studenti osnovnih, master i doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu imali su priliku da prisustvuju izvanrednom predavanju prof. dr Lidije Basta Flajner, bivše profesorke Univerziteta u Friburgu i stalne gostujuće profesorke na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tema predavanja bila je: Postmodern Constitutionalism and the Crisis of the Constitution. Nakon predavanja, studenti su iskoristili priliku da postavljaju mnogobrojna pitanja, što je rezultiralo živom i zanimljivom diskusijom.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu imao je čast da 15. maja 2015. godine ugosti sudiju Suda pravde Evropske unije Marka Ilešiča, bivšeg profesora i dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Sudija je održao predavanje na temu: The Judicial Architecture of the EU – an Insidre`s View. Predavanje je bilo namenjeno kako studentima Mastera evropskih integracija tako i široj fakultetskoj publici. Na kraju predavanja studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju sa sudijom.


Predavanje na temu: „Novi pristup pregovorima o članstvu EU: iskustva Srbije i Crne Gore“ održano je 4. maja 2015. godine u punoj Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta. Predavanje su održali šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji prof. dr Tanja Miščević i državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović. Veoma interesantna izlaganja predavača propratio je značajan broj okupljenih studenata Mastera evropskih integracija i Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose, ali i drugih studenata osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mnogi nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta.


Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu bili su u prilici da prisustvuju predavanjima dr Franka La Bude (Hon. Frank J. LaBuda). Za studente prve godine osnovnih studija, sudija La Buda održao je predavanje na temu: The 800 Year Legacy of the Magna Carta in US Constitutional Law; studentima master studija, sudija LaBuda govorio je o temi: Religious Freedom in the US: a case study of The 1st Amend, and the Affordable Care Act ( Obama Care ) of 2013, dok je studentima Mastera evropskih integracija, sudija La Buda održao predavanje na temu: The Origins and Practices of Religious Freedom under the US Constitutionand Case Law In the US Today.


Studenti Mastera evropskih integracija i Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose prisustvovali su 29. aprila 2015. godine celodnevnom seminaru u organizaciji Kancelarije za evropske integracije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom. Ovo je već treća generacija studenata Mastera evropskih integracija koja je dobila priliku da uzme učešće u ovom izuzetno kvalitetnom seminaru namenjenom, pre svega, sticanju praktičnih znanja o izazovima u procesu evropskih integracija. O uspešnoj saradnji našeg fakulteta sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije najbolje svedoči veliko interesovanje i izuzetno dobar odziv studenta. Ove godine seminar je otvorio gospodin Vladimir Međak, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije, koji je održao i prvo predavanje o temi: `Legal framework: SSP/IA and NPI/NPAA`. Zatim je Milica Saračević iz Odseka za političke kriterijume i pravdu, slobodu i bezbednost, održala predavanje pod naslovom: `Recent development and future challenges in political criteria and JLS`. Nakon pauze za ručak, održana su još tri veoma interesantna predavanja. Prvo je Aleksandra Sekulović, šef Grupe za unutrašnje tržište govorila o temi: `Recent development and future challenges in competition and consumer protection`. Nakon toga je Zoran Sretić, šef Grupe za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj, održao predavanje o temi: `Recent development and future challenges in enviroment, agriculture and rural development`. Seminar je zatvorila Jelisaveta Tasev iz Grupe za energetiku, transport, transevropske mreže i elektronske komunikacije, sa predavanjem o temi: `Recent development and future challenges in energy policy`. Svim studentima koji su uzeli učešće u seminaru uručeni su sertifikati.


Dr Jane Svetiev (Yane Svetiev), docent na Univerzitetu Bokoni u Milanu i u Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci, održao je 27. aprila 2015. godine gostujuće predavanje na temu „EU Regulation and National Legal Systems: Consumer and Competition Law“. Istog dana, doc. dr Jane Svetiev i prof. dr Dušan Popović održali su radionicu za studente doktorskih studija koji izrađuju doktorsku disertaciju iz oblasti prava i politike zaštite konkurencije. Dr Svetieva su tokom njegovog boravka u Beogradu primili dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i prodekan za nauku prof. dr Slobodan Marković, koji su mu se zahvalili na dosadašnjoj saradnji.


Studenti master studija Javnopravnog modula, Ustavnopravnog pod-modula Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su u utorak, 24. marta 2015. godine Ustavni sud Srbije, u okviru nastave koju na izbornom predmetu Sudska kontrola ustavnosti izvodi prof. dr Olivera Vučić, sudija Ustavnog suda Srbije. Studente su primili predsednica Ustavnog suda sudija Vesna Ilić Prelić, sudija Katarina Manojlović Andrić i savetnice Olivera Kovačević i mr Nataša Plavšić. Kroz predavanje sudije Vesne Ilić Prelić i Katarine Manojlović Andrić, studenti su mogli podrobnije da se upoznaju sa radom ove institucije, kao i nadležnostima i značajem koji ona ima u uspostavljanju i očuvanju vladavine prava u pravnom poretku Srbije. Nakon predavanja, usledila je diskusija u kojoj su studenti pokazali interesovanje za praktične aspekte ustavnog sudovanja u Srbiji i praksu Ustavnog suda u oblasti zaštite ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ugostio je 10. marta 2015. godine šefa delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasadora Majkla Devenporta, koji je, tom prilikom, održao predavanje na temu: ’The Current State of Negotiations of Serbia with the EU’. Tema je, čini se, prepoznata kao aktuelna i značajna, imajući u vidu da su predavanju prisustvovali ne samo studenti studijskog programa Master evropskih integracija, za koje je ovo predavanje prvenstveno i bilo organizovano, već i studenti doktorskih, master i osnovnih studija, kao i nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na samom početku, učesnike skupa je pozdravio dekan Pravnog fakulteta profesor dr Sima Avramović, koji se zahvalio ambasadoru Devenportu što je prihvatio poziv da bude gost Pravnog fakulteta. Potom se prisutnima obratila profesorka dr Dragica Vujadinović, upravnica studijskog programa Master evropskih integracija, koja je izrazila svoje zadovoljstvo što i ova generacija studenata ima priliku da čuje predavanje šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. Nakon iscrpnog i interesantnog izlaganja, ambasador je odgovarao na pitanja studenata, zadržavši se u razgovoru sa njima.


Univerzitetska omladina Beograda je, u saradnji sa Zadužbinom „Vladeta Jerotić“, 6. marta 2015. godine organizovala predavanje na temu: „Šta čovek krije?“. Predavanje je održao akademik Vladeta Jerotić, a amfiteatar „Radomir Lukić“ bio je premali da primi sve koji su bili zainteresovani da čuju reči ovog modernog srpskog prosvetitelja. U ime Pravnog fakulteta, prisutne je pozdravio dekan prof. dr Sima Avramović.


Univerzitetska omladina Beograda i Ambasada Bolivarske Republike Venecuele organizovali su 5. marta 2015. godine predavanje na temu: „Venecuela, danas“. Slušaoci su, naime, imali priliku da od otpravnice poslova Ambasade Bolivarske Republike Venecuele dr Dije Nader de El Andari saznaju ključne podatke o stubovima na kojima počiva Bolivarska revolucija, kako se oni danas manifestuju, kao i to sa kojim se sve (spoljnim i unutrašnjim) izazovima suočava revolucionarna vlast u Venecueli. Bilo je reči i o odnosu Republike Srbije i Bolivarske Republike Venecuele, kao i o mogućnostima unapređenja saradnje između ove dve prijateljske zemlje.

U ime Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Diju Nader de El Andri je dočekao prof. dr Branko Rakić, koji je i pozdravio okupljene, dok se u ime Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose obratio mlađi koordinator projekta Marko Antić. On je dr Diji uručio zahvalnice, kao priznanje za pruženu podršku i nesebičnu pomoć radu Foruma.

Svi prisutni dobili su od Ambasade Venecuele na dar „Plavu knjigu“, dok je Bibiloteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu poklonjen set vrednih knjiga. Veliki broj prisutnih je, povodom godišnjice smrti Uga Čaveza (Hugo Rafael Chávez Frías) više minutnim aplauzom odalo poštu preminulom predsedniku Venecuele.


Studenti koji su se na trećoj godini studija opredelili za predmet Pravo izvršenja krivičnih sankcija imali su prilike da čuju više gostujućih predavanja. Najpre je 17. marta predavanje održala Nataša Novaković, rukovodilac programa za ljudska prava i krivičnopravni sistem Misije OEBS-a u Srbiji. Predmet izlaganja bile su međunarodne konvencije iz oblasti prava izvršenja krivičnih sankcija, izveštaji i preporuke Evropskog komiteta za sprečavanje torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, kao i domaći pravni okvir iz pomenute oblasti. Studenti su 24. marta imali prilike da čuju gostujuće predavanje dr Milane Ljubičić, docenta Filozofskog fakulteta u Beogradu (Odeljenje za sociologiju). U izlaganju su predstavljeni rezultati sprovedenog istraživanja o svakodnevnom životu lica koja se nalaze na izvršenju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.


U organizaciji Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose, u petak, 5. decembra 2014. godine, u amfiteatru „Radomir D. Lukić“, Aleksis Cipras, poslanik u Evropskom parlamentu i lider Evropske levice, koji je u januaru 2015. godine izabran za premijera Grčke, održao je predavanje na temu: „Pogledi na budućnost Evrope, Grčke i regiona“.


Profesor Valerio Masimo Minale sa Univerziteta Bokoni u Milanu održao je 28. novembra 2014. godine predavanje na temu „The Second Tetrarchy and Its Legislation: Galerius and Maximinus Daia”. Predavanje je dobro prihvaćeno od strane studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su pokazali veliko interesovanje za rimsko zakonodavstvo iz perioda pozne antike. Predavanje je organizovao klub studenata ljubitelja antike i antičkog prava Forum Romanum. Posle predavanja organizovan je izlet do antičkog rimskog kompleksa Felix Romuliana kod Zaječara.


Na inicijativu zamenika Zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode gospodina Miloša Jankovića, a u organizaciji Pravnog fakulteta i Sekcije za kriminologiju Srpskog udruže-nja za krivično pravnu teoriju i praksu, Pravni fakultet je posetio profesor Malkolm Evans (Malcolm Evans) i tom prilikom održao predavanje na temu „Međunarodni mehanizmi za suzbijanje torture”. Malkolm Evans je profesor međunarodnog javnog prava, predsedavajući Potkomiteta UN za prevenciju torture, predsedavajući Sastanka lica koja predsedavaju telima UN za nadzor primene ugovora o ljudskim pravima. Urednik je časopisa International and Comparative Law Quarterly, kao i pomoćnik urednika časopisa Oxford Journal of Law and Religion. Najznačajnija objavljena dela: Religiozna sloboda i međunarodno pravo u Evropi (1997), Prevencija torture (1998), Zaštita zatvorenika (1999), Suzbijanje torture u Evropi (2002). Oblasti interesovanja profesora Evansa su međunarodno pravo, a posebno pravo mora i religiozne slobode, ljudska prava i prevencija torture.

Pre izlaganja, profesora Evansa je zajedno sa organizatorima predavanja primila prodekan za finansije prof. dr Aleksandra Jovanović i sa njima se zadržala u srdačnom razgovoru.

U svom izlaganju, koje je održano u četvrtak 27. novembra u Konferencijskoj sali, profesor Evans je ukazao na razliku između dva pristupa kada se radi o torturi. Prvi se može osloviti kao „pristup ljudskih prava” koji akcenat stavlja na obavezu države da inkriminiše torturu kao i da preduzme potrebne mere za kažnjavanje lica koja torturu primenjuju. Potpuno je drugačiji pristup koji se zasniva na „suzbijanju kriminaliteta” i po kome bi država imala obavezu da izruči lice, koje iz bilo kog razloga nije bilo gonjeno i kažnjeno za učinjenu torturu. Posle završenog predavanja usledila je kraća diskusija sa učesnicima.


U utorak, 28. oktobra 2014. godine profesor Žan Pradel (Jean Pradel), jedan od vodećih francuskih i evropskih komparativista iz oblasti krivičnopravnih nauka, održao je predavanje na temu: „Droit pénal européen et droits pénaux nationaux” (Evropsko krivično pravo i nacionalna krivična prava). Tom prilikom je prof. Pradelu predsednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu prof. dr Stanko Bejatović uručio Počasnu plaketu. Profesor Pradel je na poklon dobio i dve njegove knjige koje su prevedene na srpski jezik i objavljene u ediciji Crimen („Istorijat krivičnih doktrina” i „Komparativno krivično pravo – sankcije”). Pored toga, odlučeno je da sledeći broj časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo bude posvećen profesoru Pradelu. Sledećeg dana profesor Pradel je takođe na Pravnom fakultetu održao predavanje na temu: „Leçon inaugurale à un cours de droit pénal comparé” (Uvodna lekcija iz kursa uporednog krivičnog prava).


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu posetio je njujorški sudija Frenk La Buda (Frank J. LaBuda). On je u četvrtak, 23. oktobra 2014. godine u Sali za sednice održao predavanje na temu: „Religious Freedoms in US – Fact or Fiction? Case study of Islamic Cultural Center at ground zero WTC”. Narednog dana, sudija La Buda održao je još jedno predavanje, koje je bilo posvećeno temi: „US Human Rights – Constitutional Rights and Criminal Procedures”.

Гости током школске године 2013/14

Poslednje u dugom nizu gostujućih predavanja koja su tokom školske 2013/2014. godine organizovana za studente Mastera evropskih integracija održano je u sredu 11. juna. Dr Stefan Pirner, direktor IRZ za teritoriju Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, održao je izuzetno korisno i nadasve interesantno predavanje o temi: `Practical Aspects of Harmonization of National Laws with EU Law`. Predavanje je održano u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta.

U Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, 8. maja je održan seminar za studente Mastera evropskih integracija. U pitanju je već druga generacija studenata Mastera evropskih integracija koja je dobila priliku da pohađa ovaj veoma kvalitetan seminar, koji predstavlja samo jedan od oblika uspešne saradnje Kancelarije za evropske integracije i Pravnog fakulteta, konkretno master programa – Master evropskih integracija. Ove godine, seminar je organizovan uz podršku Fondacije Friedrich Ebert Stiftung. Predavanja su držali eksperti Kancelarije za evropske integracije.

Seminar je otvoren predavanjem Vladimira Međaka, pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije, koji je govorio o temi: `Legal framework: SSP/IA and NPI/NPAA`. Sanja Mrvaljević Nišavić potom je održala studentima predavanje pod naslovom: `Recent development and future challenges in political criteria and JLS`. Nakon pauze za ručak usledila su još dva izuzetno zanimljiva predavanja. Najpre je Aleksandra Sekulović, šef Grupe za unutrašnje tržište, govorila o temi: `Recent development and future challenges in competition and consumer protection`, dok je seminar okončan predavanjem pod naslovom: `Recent development and future challenges in energy policy`, koje je održala Olivera Vitorović, šef Grupe za energiju, transport, trans-evropske mreže i elektronske komunikacije. Svim polaznicima je po okončanju seminara uručen sertifikat.


U ponedeljak, 12. maja i utorak, 13. maja 2014. godine, profesor Univerziteta Pariz II (Université Paris II /Panthéon-Assas/) Gijom Blan-Žuven (Guillaume Blanc-Jouvan) održao je studentima osnovnih i poslediplomskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dva predavanja iz oblasti radnog prava. Prvo predavanje imalo je za temu: “Les clauses portant atteinte à la liberté du travail: L’exemple de la clause de non-concurrence“, dok je drugo predavanje bilo posvećeno temi: “La responsabilité civile de l’employeur du fait du salarié”. Posle predavanja, profesor Blan-Žuven je odgovarao na pitanja slušalaca, među kojima je bio i profesor dr Miodrag Orlić, dok je predavanjima moderirao profesor dr Branko Lubarda.


Jedan od najuticajnijih kriminologa danas i dugogodišnji počasni član Sekcije za kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu profesor Nortistern Univerziteta u Čikagu Dragan Milovanović održao je 12. maja 2014. godine studentima Pravnog fakulteta predavanje na temu „Kvantna i holografska kritička kriminologija“. U izlaganju je predstavljen sasvim novi pristup nauci koji profesor zastupa u knjizi koja će u SAD biti objavljena za nekoliko meseci. Bez obzira koliko nova koncepcija po naslovu izgleda složena, profesor Milovanović ju je predstavio na vrlo jednostavan način pokazujući da se i tako komplikovana pitanja koja zalaze i u oblasti fizike i filozofije mogu izlagati interesantno.


Tokom gostovanja profesora Yasunori Kasai sa Univerziteta u Tokiju i profesorke Emi Matsumoto sa Aoyama Gakuin Univerziteta, na Pravnom fakultetu u Beogradu održana su dva predavanja za studente Mastera evropskih integracija u ponedeljak 28. aprila 2014. godine. Profesor Yasunori Kasai govorio je o temi: `Law and Religion in Japan – with special reference to some Supreme Court Judgments: A Methodology of comparative studies – diffusion and reception`, dok je profesorka Matsumoto održala veoma interesantno predavanje pod naslovom: `Codifications of the modern Japanese law from the perspective of mixed legal systems – Japanese tort law`. Predavanja su privukla pažnju ne samo studenata Pravnog fakulteta već i velikog broja kolega iz drugih institucija i srodnih fakulteta.


Studenti koji su se opredelili za predmet Pravo izvršenja krivičnih sankcija imali su prilike da čuju dva gostujuća predavanja. Najpre je 22. aprila predavanje održala Nataša Novaković, rukovodilac Jedinice za reformu zatvora i institucija za zaštitu ljudskih prava Misije OEBS u Srbiji. Predmet izlaganja bile su međunarodne konvencije iz oblasti prava izvršenja krivičnih sankcija, kao i stanje u kaznenim zavodima u drugim državama. Potom je 13. maja Zoran Ilić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu održao predavanje o teorijskim i praktičnim aspektima tretmana osuđenih lica.


Dana 14. aprila 2014. godine, gost Pravnog fakulteta i počasni član Sekcije za kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu profesor Dejvid Fridrihs (David Friedrichs) sa Univerziteta Skranton, SAD, održao je u amfiteatru II predavanje pod nazivom: “Volstrit – kriminalitet nikada ne spava“. Studentima i članovima Sekcije profesor je približio specifičnu vrstu kriminaliteta belog okovratnika čiji su izvršioci bankari u najmoćnijim finansijskim ustanovama njegove zemlje. Posle predavanja, slušaoci su iskoristili priliku da ovom međunarodno poznatom kriminologu postave pitanja koja su pokazala koliko je ova tema intersantna i za naše prilike. Zainteresovani će neke od stavova profesora Fridrihsa moći da pročitaju u njegovom članku koji je objavljen u prvom broju časopisa Crimen za ovu godinu.

Posle predavanja, profesora Fridrihsa je primio dekan Pravnog fakulteta profesor dr Sima Avramović i zadržao se sa njim i nekoliko članova Katedre za krivično pravo u srdačnom razgovoru.


U sredu 26. marta, profesor Ken Hima sa Univerziteta Vašington održao je predavanje Dworkin’s “Third” Theory of Law. U predavanju je nastojao da pokaže na koji način je jedna od najuticajnijih pravnih teorija u poslednjih nekoliko stoleća bila drugačija od osnovnih pravaca pravnofilozofske misli – pravnog pozitivizma i jusnaturalizma.


Ambasador Švajcarske u Republici Srbiji NJ. E. Žan Danijel Ruh (Jean-Daniel Ruch) posetio je Pravni fakultet 26. marta 2014. godine. Ambasador Ruh je, tom prilikom, razgovarao sa polaznicima Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose o uticaju Švajcarske na izgradnju međunarodnog humanitarnog prava, ali i o mnogim drugim temama koje su zanimale studente.


Studenti koji su se na trećoj godini studija opredelili za predmet Pravo izvršenja krivičnih sankcija imali su prilike da 25. marta čuju gostujuće predavanje Miloša Jankovića, zamenika Zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode. Tema predavanja bila je prevencija torture i drugih oblika zlostavljanja prema licima koja su lišena slobode. Studentima je ukazano na uslove u kojima su smeštena ova lica, probleme u primeni zakonskih odredbi kao i na iskustvo drugih država u ovoj oblasti. Gospodin Janković je pozvao studente da posete prostorije Zaštitnika građana, a obilazak će se obaviti krajem aprila.


U prvoj nedelji marta održano je nekoliko gostujućih predavanja u okviru Mastera evropskih integracija. Seriju gostujućih predavanja otvorio je gospodin Uglješa Zvekić, bivši stalni predstavnik Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. Svoje veliko iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u međunarodnim institucijama u Ženevi gospodin Zvekić je sa studentima podelio kroz svoje prvo predavanje pod naslovom `Geopolilitcs in the UN Geneva: UNECE and WIPO`, koje je održao 3. marta 2014. godine. Narednog dana, gospodin Zvekić je održao još jedno predavanje, ovoga puta o temi `Geopolitics of the Transnational Organized Crime`.

U četvrtak 6. marta 2014. godine, Aysegul Uzun Marinković, pravnica u Evropskom sudu za ljudska prava, održala je izuzetno interesantno i inspirativno predavanje pod naslovom `Right to Life in the Case-Law of the European Court of Human Rights`.

U petak 7. marta 2014. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ugostio je grupu od 42 studenta Fakulteta političkih nauka iz Ženeve. Studenti iz Švajcarske boravili su u studijskoj poseti Beogradu u periodu od 7. do 14. marta, a cilj posete bio je da se bliže upoznaju sa procesom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Tim povodom, organizovana su dva gostujuća ekspertska predavanja za studente iz Ženeve i za studente Mastera evropskih integracija.

Zahvaljujući uspešnoj saradnji koju Pravni fakultet ostvaruje sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, gospodin Vladimir Međak održao je odlično predavanje na temu: `Serbia’s efforts towards the EU integration from the perspective of the Republic of Serbia`. Nakon predavanja o izazovima sa kojima se Srbija suočava na putu njenih evropskih integracija, gospođa Marija Pejčinović iz PLAC projekta održala je predavanje o iskustvima Hrvatske: `Croatian Experiences and Lessons learnt from the Negotiation and Accession processes`.

Nakon predavanja, za studente iz Ženeve i studente svih generacija Mastera evropskih integracija organizovan je party na splavu Arka Barka kome je prisustvovao i ambasador Švajcarske u Republici Srbiji, gospodin Jean-Daniel Ruch.


U prepunoj konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasador Majkl Devenport, održao je 16. januara 2014. godine predavanje na temu „Serbia’s efforts towards the European Union integration from the perspective of the European Union”.

Učesnicima skupa najpre se obratio profesor dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta, koji se zahvalio ambasadoru Devenportu što je učinio čast Pravnom fakultetu prihvativši poziv da održi predavanje studentima. Ambasadora Devenporta je potom predstavio profesor dr Dejan Popović, bivši ambasador Republike Srbije u Velikoj Britaniji.

U svom predavanju ambasador Devenport je izneo ključne tačke politike Evropske unije kada je u pitanju proces proširenja, da bi se potom zadržao na pojedinim pitanjima u vezi sa procesom pregovora između Evropske unije i Srbije koji će početi treće nedelje januara.

Predavanje ambasadora Devenporta organizovano je prvenstveno za studente master programa Master evropskih integracija koji se već šestu godinu uspešno realizuje na engleskom jeziku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Međutim, predavanje je naišlo na veliko interesovanje studenata drugih modula master i doktorskih studija, kao i studenata osnovnih studija, i nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Po održanom predavanju, ambasador je odgovarao na pitanja studenata i zadržao se u razgovoru sa njima.


Na času iz predmeta Uporedna pravna tradicija, 10. decembra 2013. godine u amfiteatru V dr Žil Pile (Gilles Pillet), redovni profesor na Faculté de droit de l’Université Paris Est Créteil Val de Marne (UPEC), održao je predavanje našim studentima na temu „Code civil i njegova budućnost“. Na času, kome je prisustvovalo stotinak studenata, prikazao je istorijat ove francuske „građanske konstitucije“, kako je nazvao Napoleonov zakonik, ali i dileme u pogledu njegove buduće uloge i preživljavanja u kontekstu stvaranja evropskog ius commune. Njegovom predavanju je prisustvovao i prof. dr Frederik Bišeron (Frédéric Bicheron), koji vodi Laboratoriju za privatno pravo na istom Fakultetu. Njihova poseta je prvenstveno imala za cilj uspostavljanje saradnje između naših dvaju fakulteta. Obojica gostiju su bili impresionirani znanjem naših studenata prve godine, dobrim poznavanjem engleskog jezika (na kome je održano predavanje), kao i odličnom diskusijom u kojoj je učestvovalo petnaestak studenata. Gosti su posebno bili impresionirani zgradom našeg fakulteta i svim mogućnostima koje stoje studentima i nastavnicima na raspolaganju, ističući da zgrada njihovog fakulteta, mada sasvim nova, u velikoj meri zaostaje za ukupnim uređenjem i standardom koji je obezbeđen na našem fakultetu.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i advokatsko društvo White & Case organizovali su u sredu, 6. novembra 2013. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu predavanje profesora Jana Forestera (Ian Forrester, QC), na temu: `Acession and the Legal Challenges`. Profesor Forester je partner (osnivač) briselske kancelarije advokatske firme White & Case i posebno je stručan za pravo zaštite konkurencije, trgovinsko pravo i intelektualnu svojinu, sa iskustvom u najznačajnijim postupcima pred Evropskom komisijom. On je i šef pro bono prakse White & Case na globalnom nivou i ima veliko iskustvo u oblasti ljudskih prava, stečeno posebno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Prof. Forester je položio pravosudne ispite u pet jurisdikcija, nosi izuzetno cenjeni naslov kraljičinog advokata (Queen’s counsel) i gostujući je profesor prava Evropske unije na Univerzitetu u Glazgovu.


Tokom novembra, održano je nekoliko gostujućih predavanja za studente master akademskih studija – Master evropskih integracija.

Sada već tradicionalno predavanje „European Lecture“, koje se organizuje za studente Mastera evropskih integracija na početku svake školske godine, ove akademske godine održao je profesor Stephan Kirste sa Univerziteta u Salcburgu. Predavanje pod naslovom European Constitutionalism – the Resurgence of Evolutionary Legal Concepts, profesor Kirste održao je u ponedeljak 4. novembra. Profesor Kirste je održao još jedno predavanje u utorak 5. novembra, pod naslovom: Democracy in Europe According to the Federal Constitutional Court of Germany.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu imao je veliko zadovoljstvo da ugosti još jednog profesora iz inostranstva krajem novembra meseca. Profesor Luis Gordillo sa Univerziteta Deusto, Bilbao, održao je 22. novembra studentima Mastera evropskih integracija predavanje o temi The access of the EU to the European Convention of Human Rights.


Jedan od najuticajnijih svetskih ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija (Columbia University) Džefri Saks (Jeffrey Sachs), održao je 5. novembra 2013. godine, u amfiteartu V Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu predavanje pod naslovom „Izazov ovog veka: svet u eri održivog razvoja“. Slušaoce u prepunom amfiteatru pozdravio je dekan prof. dr Sima Avramović, da bi, potom, profesora Saksa auditorijumu predstavio prof. dr Miroljub Labus. Posle predavanja, u kome je profesor Saks istakao da „treba da se načini brz i sveobuhvatan zaokret u pogledu toga kako svet funkcioniše – potreban je zaokret ka univerzalnoj održivosti kako bi se obezbedio naš opstanak, isto kao i opstanak planete na kojoj živimo“. Posle predavanja je usledila živa rasprava, u kojoj je predavač odgovarao na brojna pitanja slušalaca. Moderator rasprave bio je Vuk Jeremić, budući da je profesor Saks bio gost Centra za međunarodne odnose i održivi razvoj (Centre for International Relations and Sustainable Development), čiji je Jeremić osnivač.


U periodu od 29. oktobra do 15. novembra, profesor Tomas Flajner održao je našim studentima kurs iz „Uporednog ustavnog prava“. Kurs je organizovan u okviru master akademskih studija – Master evropskih integracija, ali je zbog velikog interesovanja bio otvoren i za studente osnovnih studija. Tokom tri nedelje intenzivnih predavanja na engleskom jeziku, studenti su imali priliku da se upoznaju sa komparativnom analizom ustavnih načela i institucija. Diplome o uspešno završenom kursu iz „Uporednog ustavnog prava“ dobilo je 59 studenata našeg fakulteta.


I ovogodišnja Seminarska grupa iz Uvoda u pravo je, poput svih prethodnih, ugostila nekoliko eminentnih međunarodnih predavača iz različitih oblasti. Tako je 24. oktobra prof. Rodžer O’Kif (Roger O’Keefe, Cambridge University) održao predavanje na temu: Sovereignty and the Emergence of International Criminal Law. Usledilo je 6. novembra predavanje prof. Keneta Hime (Kenneth Einar Himma, University of Washington) na temu: On Gay Rights. Ovaj ciklus predavanja je okončan izlaganjem prof. Marka Tušneta (Mark Tushnet, University of Harvard), koji je 22. novembra održao predavanje na temu Constitutional Review and Democracy. Nepodeljeni utisak naših gostiju je da su polaznici Seminarske grupe pokazali visok stepen razumevanja kompleksnih pitanja o kojima se govorilo, iako su još uvek brucoši našeg fakulteta.


Dana 7. oktobra 2013. godine, Pravni fakultet je posetio gospodin Ali Laridžani, predsednik Parlamentarne skupštine Irana. Umesto objektivno sprečenog dekana, uvaženog gosta primili su prodekani prof. dr Slobodan Marković i prof. dr Vladan Petrov. Posle kratkog razgovora, predsednik iranskog parlamenta je održao predavanje o svojoj zemlji. Slušaonica I, u kojoj je gospodin Laridžani održao predavanje, bila je prepuna studenata, koji su imali prilike da postave više pitanja, pokazujući dobro poznavanje prilika u Iranu, ali i globalne politike. Ovo je bila prva poseta jednog iranskog državnog zvaničnika još od kraja 80-ih godina prošlog veka. Gospodin Laridžani je procenio da bi, pored razgovora sa najvišim državnim funkcionerima u Republici Srbiji, trebalo da poseti i Pravni fakultet u Beogradu, čime je Fakultetu ukazao veliku čast

Гости током школске године 2012/13

U petak, 5. jula 2013. godine, u Sali za sednice Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu profesor Univerziteta u Tasmaniji i direktor centra za građansko društvo (Inglis Clark Centre for Civil Society, University of Tasmania) Nataša Čiča (Natasha Chicha) održala je predavanje na temu: Constitutions, Civil Society and Culture – The Legacy of Tasmanian Jurist Andrew Inglis Clark.


U sredu, 26. juna 2013. godine, u amfiteatru VIII Pravnog fakulteta, Spridion Bazinas (Spyridon Bazinas) iz Sekretarijata Komisije UN za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) održao je za studente, nastavnike i saradnike Pravnog fakulteta predavanje na temu: Secured financing: the work of UNCITRAL.

Predavanju je prethodio razgovor gospodina Bazinasa sa dekanom Pravnog fakulteta profesorom dr Simom Avramovićem, profesorom dr Oliverom Antićem i docentima dr Milošem Živkovićem i dr Nenadom Tešićem.


U organizaciji Udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon“, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je 27. maja 2013. godine posetio ambasador Belorusije u Srbiji NJ. E. Vladimir Čušev. Poseta je otpočela sastankom ambasadora Čuševa sa dekanom Pravnog fakulteta profesorom dr Simom Avramovićem, na kojem je razgovarano o mogućnostima za saradnju Pravnog fakulteta sa srodnim fakultetima iz Belorusije i intenzivnijoj saradnji u svim oblastima od zajedničkog interesa. Ambasador Čušev je istakao da su profesori našeg Fakulteta dobrodošli kao gostujući predavači u Belorusiji i izrazio želju da Pravni fakultet, kao ustanova od izuzetnog značaja, bude predvodnik buduće saradnje u oblasti obrazovanja između dve prijateljske zemlje.

Ambasador Vladimir Čušev je otpočeo svoje izlaganje osnovnim geografskim, demografskim, ekonomskim, istorijskim i kulturnim podacima o Belorusiji, nakon čega je usledilo ukazivanje na ključne aspekte socijalne i spoljne politike Belorusije. Govorivši o odnosu naših dveju država, ambasador Belorusije je istakao da se nada unapređenju saradnje sa Srbijom, budući da je za narednu godinu planirano intenziviranje trgovinske saradnje, da se ove godine održavaju Dani srpske kulture u Belorusiji, a od juna do decembra sledeće godine, slična manifestacija biće održana u Srbiji. Po rečima ambasadora Čuševa, Belorusija ima u planu projekte za Beograd, Kragujevac,Čačak i Novi Sad. Osvrnuvši se na agresiju NATO na SR Jugoslaviju 1999. godine, kada je bio konzul u SRJ, ambasador Čušev je rekao da u Briselu kažu da je Belorusija ,,poslednja diktatura Evrope“, ali da se zato rezultati onih na ,,Zapadu“ koji to govore mogu videti u Beogradu, poput zgrada razrušenih za vreme bombardovanja Beograda.

Predavanje ambasadora Belorusije okončano je pitanjima studenata, koja su se, između ostalog, odnosila i na stav Belorusije u vezi sa pregovorima Srbije oko rešavanja pitanja Kosova i Metohije, kao i na odnos Belorusije prema poštovanju međunarodnog prava i celovitosti Srbije kao članice Ujedinjenih nacija. ,,Ja sam ambasador jedne države i ne mogu da odgovorim na takva pitanja. To su teška pitanja. Teška pitanja za svet, Evropu, a kamoli za Vas. Belorusija se zalaže da se pregovori vrate u okvire Ujedinjenih nacija, ali prethodna vlada je dopustila da to preuzme Brisel. Tako da smo upućeni da taj proces traje i da se učestvuje na rešavanju tih pitanja. Mi nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo i to je naš stav! Mi smo bratska i prijateljska država i imamo takve odnose. Mi ćemo uvek da glasamo da se sačuva istorijsko nasleđe na Kosovu, gde god se naš glas čuje, bilo to u Briselu, Vašingtonu, Njujorku, Parizu ili Ženevi“, odgovorio je ambasador Čušev.


Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert, organizovala je 21. maja seminar „Proces evropskih integracija“ namenjen studentima master programa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Master evropskih integracija. Seminaru su prisustvovala 24 studenta. Osnovni cilj seminara bio je da učesnicima pruži informacije o pravnom okviru evropskih integracija Srbije, relevantim dokumentima i sporazumima, kao i trenutnom stanju i budućim izazovima u oblasti konkurencije i zaštite potrošača, poljoprivrede, energetike, pravde, slobode i bezbednosti. Pozdravnu reč je održao Direktor kancelarije Milan Pajević, dok su predavači seminara bili: pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije Vladimir Međak (tema: Legal framework: SSP/IA and NPI/NPAA), šef Odseka za političke kriterijume i pravdu, slobodu i bezbednost Sanja Mrvaljević Nišavić (tema: Recent development and future challenges in political criteria and JLS), rukovodilac Grupe za unutrašnje tržište Aleksandra Sekulović (tema: Recent development and future challenges in competititon and consumer protection), rukovodilac Grupe za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj Zoran Sretić (tema: Recent development and future challenges in environment, agriculture and rural development) i rukovodilac Grupe za energiju, transport, transevropske mreže i elektronske komunikacije Olivera Vitorović (tema: Recent development and future challenges in energy policy).


Advokat i predavač na Univerzitetu u Novom Meksiku (SAD) Ana Andžić Tomlinson održala je 13. maja 2013. godine predavanje na temu „Značaj sudske prakse u autorskom pravu Sjedinjenih Američkih Država“. U živoj diskusiji koja je usledila nakon predavanja, studenti su pokazali posebno interesovanje za specifičnosti postupaka zbog povrede autorskog prava koji se vode pred američkim sudovima. Predavanju su, pored master studenata podmodula iz prava intelektualne svojine, prisustvovali i studenti osnovnih akademskih studija, kao i nekoliko advokata i sudija. Predavanje je održano na predlog Ane Andžić Tomlinson, koja je rođena u Srbiji, a izražena je obostrana želja da se saradnja nastavi.


Direktor Centra za međunarodne studije intelektualne svojine Univerziteta u Strazburu prof. dr Kristof Gajger (Christophe Geiger) održao je 10. maja 2013. godine predavanje studentima osnovnih i master studija na temu: Adapting Copyright Law to the Information Society („Prilagođavanje autorskog prava informacionom društvu“). Gostujuće predavanje prof. dr Kristofa Gajgera predstavlja nastavak saradnje našeg fakulteta sa Univerzitetom u Strazburu, sa kojim je saradnja uspostavljena u okviru nedavno završenog Tempus projekta „Regionalni master iz prava intelektualne svojine“, finansiranog sredstvima Evropske komisije.


Na vežbama iz predmeta Uvod u pravo evropskih integracija, kojima rukovodi asistent dr Maja Lukić, 8. maja 2013. godine gostovali su Vladimir Međak, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade R. Srbije i Branko Budimir iz Sektora za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći. Tom prilikom, Međak i Budimir su studentima govorili na temu: „Srbija i EU: politički, pravni i finansijski okvir“. Podstaknuti nadahnutim predavanjem, studenti su postavljali brojna pitanja i učestvovali u diskusiji.


Drugu godinu za redom, savetnik u Udruženju banaka Srbije i autor knjige o javno-privatnom partnerstvu dr Slađana Sredojević održala je predavanje na stručnoj grupi iz Ekonomskog prava. Ovo predavanje predstavljalo je deo pripreme studenata za grupna predstavljanja modela, prednosti i nedostataka javno-privatnih partnerstava i koncesija u odabranim oblastima, kao što su finansiranje izgradnje sportskih objekata, javnog prevoza, Beogradskog vodovoda i kanalizacije, odlaganja opasnog otpada i rudarstvo, o čemu će studenti izlagati na stručnoj grupi tokom maja.


U sredu, 17. aprila 2013. godine, u amfiteatru II Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji NJ. E. Aleksandar Čepurin održao je predavanje na temu: Perspektiva odnosa Srbije i Rusije u XXI veku. Predavanje je organizovao Studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a prisustvovao mu je veliki broj studenata. Uvaženog gosta i okupljene studente pozdravili su dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i član studentskog parlamenta Stefan Magazin. Nakon njihovih pozdravnih reči, usledilo je izlaganje ambasadora Čepurina, koji je naglasio da bi saradnja između Ruske Federacije i Republike Srbije na političkom, ekonomskom i kulturnom planu mogla biti još intezivnija, kako bi se iskoristile sve mogućnosti koje imamo. Ambasador Čepurin je istakao i da Ruska Federacija podržava Srbiju u odbrani njene teritorije onoliko koliko Srbija to želi i koliko joj to dozvoljava. Predavanje, koje je trajalo skoro dva sata, bilo je i prvo predavanje novog ambasadora Ruske Federacije na nekom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završeno je ambasadorovim izrazima zahvalnosti za poziv koji mu je uputio Studentski parlament i obećanjem da će se uvek odazvati na pozive studenata za učešće na tribinama i drugim događajima koje budu organizovali.


Dr Kristian Kil (Kristian Kühl), uvaženi profesor krivičnog prava, krivičnog procesnog prava i pravne filozofije Univerziteta Tibingen je 16. aprila 2013. godine održao tročasovno predavanje studentima osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje, koje je održano u okviru predmeta Krivično pravo, bilo je posvećeno temi „Krivično pravo i moral”. Ova tema je izazvala veliko interesovanje naših studenata, što se ogledalo, između ostalog, i u velikoj posećenosti predavanja u amfiteatru II, kao i u diskusiji koja je usledila nakon toga. Inače, ovo je tek drugo od mnogobrojnih predavanja u inostranstvu profesora Kila koje je on, po sopstvenoj želji, održao upravo pred studentima osnovnih studija.


Dr Bernd Šineman, profesor Univerziteta Ludvig Maksimilijan u Minhenu (rrof. dr dr h.c. mult. Bernd Schünemann) je 26. marta 2013. godine u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta održao predavanje na temu: „Kritika sporazumevanja u krivičnom postupku”.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je, u saradnji sa Centrom za međunarodne pravne studije (Center for International Legal Studies) iz Salcburga, imao priliku da ugosti jednog od vodećih stručnjaka u oblasti alternativnog rešavanja sporova u Sjedinjenim Američkim Državama, Keneta Fildsa (Kenneth Fields), koji je od 26. marta do 4. aprila 2013. godine održao seriju predavanja na ovu temu. Kenet Filds je bio osnivač Američke akademije za sudije privrednih sudova i sudija Višeg suda u Arizoni. Tokom kursa studenti osnovnih i postdiplomskih studija su mogli da nauče više o vrstama i metodama alternativnog rešavanja sporova. U fokusu je bila medijacija, kao najpristupačniji način rešavanja sporova. Studenti su upoznati sa samom procedurom, sa odnosom medijatora i suprotstavljenih strana i medijatorskom etikom. Posebno predavanje bilo je posvećeno veštini pregovaranja, kao sastavnom delu svakog procesa posredovanja. Za kraj kursa studenti su dobili korisne savete o stvaranju tržišta za medijaciju, s obzirom da u Srbiji, ovaj način rešavanja sporova još uvek nije dovoljno prepoznat kao efikasan. Kurs su pohađali studenti završne godine osnovnih studija i postdiplomci, dok su domaćini gospodinu Fildsu bile menadžer za naučno-istraživačke projekte i međunarodnu saradnju mr Ivana Rodić i saradnik u nastavi Branka Babović, koja je i izvršila selekciju studenata.


Studenti koji su se opredelili za predmet Pravo izvršenja krivičnih sankcija imali su prilike da čuju više gostujućih predavanja. Tako je 12. marta, Damir Joka, direktor Centra za obuku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija održao predavanje o stanju u kaznenim zavodima u našoj zemlji. Potom je 26. marta gostujuće predavanje održala Nataša Novaković, rukovodilac Jedinice za reformu zatvora i institucija za zaštitu ljudskih prava Misije OEBS u Republici Srbiji. Predmet izlaganja bile su međunarodne konvencije iz oblasti prava izvršenja krivičnih sankcija, kao i o stanje u kaznenim zavodima u drugim državama. Predavanje na temu prevencije torture i drugih oblika zlostavljanja prema licima koja su lišena slobode održao je 16. aprila Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode.


Studenti koji pohađaju vežbe iz predmeta Spoljni odnosi Evropske unije u okviru Mastera iz evropskih integracija kod asistentkinje mr Maje Lukić imali su priliku da 5. marta 2013. godine čuju gostujuće predavanje francuskog stručnjaka za priključenje EU dodeljenog Vladi Srbije Žozefa Đustinijanija (Joseph Giustiniani) na temu: Geopolitical Impact of the 5th Enlargement of the EU and Conse­quences for the EU Enlargement Policies.


Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji NJ. E. Majkl Kirbi je 26. februara 2013. godine bio gost Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom, ambasador Kirbi je više od jednog sata odgovarao na pitanja studenata, koji su ispunili amfiteatar II do poslednjeg mesta. Njihova pitanja su se, između ostalog, odnosila i na položaj Kosova i Metohije i Republike Srpske, odnose Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, odnosno Rusije, „dvostruke aršine” u međunarodnoj politici i pravu, te prepreke za strane investicije u Srbiji. Ambasador Kirbi je u svom izlaganju ukazao na potrebu da se u Srbiji poboljša sistem pravosuđa, unapredi rad policije i intenzivira borba protiv korupcije, koja pored birokratije sprečava dolazak stranih ulaganja. Gromoglasan aplauz dobio je student koji je pitao šta bi se dogodilo da se Teksas odvoji od Amerike, kao što to pokušava Kosovo od Srbije, na šta je ambasador Kirbi odgovorio da to nije dobra paralela, jer je tretman Teksasa identičan tretmanu ostalih država u Sjedinjenim Američkim Državama. Domaćin ambasadora Kirbija prilikom posete Pravnom fakultetu bio je dekan prof. dr Sima Avramović, a predavanju je prisustvovao i rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević.


Valerio Masimo Minale, saradnik na predmetu Rimsko pravo Univerziteta Bokoni u Milanu, održao je 14. decembra 2012. godine u amfiteatru V Pravnog fakulteta predavanje na temu „Gaj Galerije i maniheizam“. Ovaj mladi naučnik zaljubljenik je ne samo u rimsko pravo već i u srpsko kulturno nasleđe, naročito srednjovekovno. Minale je već nekoliko puta posetio Srbiju i obišao znatan broj naših manastira i crkava. Započeo je sa učenjem srpskog jezika, i mada je katolik, duboko poštuje pravoslavnu kulturnu baštinu. Prisutnim studentima je podelio luksuzno opremljeni katalog sa izložbe posvećene stradanju srpskog naroda i njegovog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, koja je uz njegovu pomoć organizovana na Univerzitetu u Napulju. Osetili smo se svi pomalo postiđeni što o svemu tome u našoj javnosti nije bilo nikakvog obaveštenja niti šire informacije. 


Docent Univerziteta u Gracu Kristof Hofšteter (Christoph Hofstatter) je u ponedeljak, 26. novembra održao predavanje za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njegovo predavanje bilo je posvećeno temi: „The rule of law − Key element in Austria’s constitutional system and basis for economic development”. 


Profesorka dr Lidija Basta Flajner i profesor dr Tomas Flajner održali su na našem Fakultetu kurs iz „Uporednog ustavnog prava”, u periodu od 6. do 23. novembra 2012. godine. Kurs je organizovan u okviru master akademskih studija – Master evropskih integracija, ali je zbog velikog interesovanja bio otvoren i za studente osnovnih studija i drugih master i doktorskih studija. Tokom tri nedelje intenzivnih predavanja na engleskom jeziku, studenti su imali priliku da se upoznaju sa komparativnom analizom ustavnih načela i institucija; dobili su i mogućnost da pišu eseje, podsticani su da diskutuju o posebno kontroverznim pitanjima koristeći teorijska znanja stečena tokom kursa. Diplome o uspešno završenom kursu iz „Uporednog ustavnog prava” dobilo je 28 studenata Pravnog fakulteta. 


Hauke Brunkhorst, profesor Flensburg univerziteta, Nemačka, održao je u petak, 26. novembra 2012. godine predavanje na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu, na temu: „The European Crisis − Paradoxes of Constitutionalizing Democratic Capitalism”. Profesor Brunkhorst je učestvovao na međunarodnoj konferenciji Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, održanoj na Fakultetu političkih nauka 24–25. novembra, a u okviru projekta Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka, dodeljenog od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 


David Rasmussen, profesor Boston koledža, Sjedinjene Američke Države, održao je u ponedeljak, 26. novembra 2012. godine predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema je bila: „Rawls, Religions and Clash of Civilizations”. Profesor Rasmusѕen je bio učesnik međunarodne konferencije Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, održane na Fakultetu političkih nauka 24. i 25. novembra, u okviru projekta Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka, dodeljenog od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 


Profesor Etjen Kriki (Etienne Criqui) sa Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju – Univerzitet u Loreni, održao je tri predavanja u okviru Mastera 2 koji se od školske 2012/2013. godine organizuje za studente Master studija evropskih integracija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a radi sticanja francuske nacionalne diplome Master 2 iz oblasti Evropskih studija (Etudes Europeennes). Predavanja, koja su bila održana 14, 15. i 16. novembra, bila su posvećena temi: La construction europeenne


Direktor Kancelarije Republike Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji Milan Pajević, gostovao je na Master in European Integration 5. novembra 2012. godine. Govorio je o aktuelnim odnosima i perspektivama procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.


Dr Alan Uzelac, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu održao je 29. oktobra u amfiteatru VIII predavanje na temu „Praksa pružanja pravne pomoći na zapadnom Balkanu: da li su srpski i hrvatski sistemi dobra osnova za razvoj modernog kliničkog obrazovanja na pravnim fakultetima?”. Ovo predavanje je održano u okviru projekta Academic Staff Mobility koju podržava SEELS mreža.

Гости током школске године 2011/12

U okviru master studija evropskih integracija, organizovana su predavanja tri gostujuća predavača iz oblasti poslovnog prava. Prvo predavanje posvećeno direktivi EU o pravima akcionara (Shareholders’ rights directive / Shareholder activism) održao je 25. maja 2012. godine prof. dr Kristof van der Elst (Christoph van der Elst), profesor Univerziteta u Tilburgu i Univerziteta u Gentu. Narednog dana, usledilo je predavanje dr Rainera Kulmsa (Rainer Kulms), istraživača Maks Plank instituta za inostrano i uporedno privatno pravo, koje je bilo posvećeno regulatornoj konkurenciji u korporativnoj Evropi (Regulatory competition for corporate Europe? / Executive remuneration). Istog dana, predavanje na temu „Međunarodno privatno pravo iz nemačke perspektive“ (Private International Law from the German Perspective) održala je dr Krista Jesel Holst (Christa Jessel Holst), istraživač Maks Plank instituta za inostrano i uporedno privatno pravo. Organizacijom ovih predavanja Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu nastavio je uspešnu saradnju sa kolegama iz Nemačke i Belgije.  


23. maja, u okviru kursa iz Filozofije prava, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Skoplju dr Ana Dimiškovska održala je predavanje na temu „Slučaj pećinskih istraživača: O sukobu naturalističkih i pozitivističkih argumenata u savremenoj filozofiji prava“.  


Već treću godinu za redom, studenti koji pohađaju vežbe iz Kompanijskog prava, imali su priliku da, zajedno sa asistentom Jelenom Lepetić, posete Komisiju za hartije od vrednosti. Za grupu od 30 studenata poseta je organizovana u petak, 18. maja, kada je direktor sektora za pravne poslove Svetlana Todorović održala predavanje o Komisiji za hartije od vrednosti i primeni Zakona o tržištu kapitala od 2011. godine. Izlaganje je podstaklo studente da postave veliki broj pitanja, nakog čega je usledela zanimljiva jednosatna diskusija.


Studenti master studija evropskih integracija i Međunarodno-pravnog modula na master studijama bili su u prilici da prisustvuju predavanjima koja je profesor Univerziteta u Nansiju dr Etien Kriki (Etienne Criqui) održao 17. i 18. aprila na temu: Political parties in the EU legal and political system.


U sredu, 28. marta na stručnoj grupi iz Ekonomskog prava (druga godina osnovnih studija, poslovnopravni smer) dr Slađana Sredojević, savetnik u Udruženju banaka Srbije i autor knjige Javno-privatnopartnerstvo (2011) održala je predavanje na temu svoje monografije. Ovo predavanje održano je s ciljem da se studenti uvedu u materiju kojom će se baviti i praktično u ovom semestru, tako što će, podeljeni u tri grupe, istraživati potencijal javnoprivatnih partnerstava, njihove potencijalne prednosti i nedostatke u Srbiji, i to u trima oblastima: vodosnabdevanje, putna infrastruktura i sportska infrastruktura (uključujući i predloge za javno-privatno partnerstvo u pogledu malih hala „Arene“ u Beogradu).


Studenti koji pohađaju vežbe iz predmeta Spoljni odnosi Evropske unije kod asistentkinje mr Maje Lukić, u okviru mastera iz evropskih integracija, imali su priliku da čuju gostujuće predavanje doc. Dr Ivane Jelić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici, na temu: EU Accession to the ECHR („Pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“).


U okviru studijske grupe Zaštita potrošača – institucionalni aspekt, kojom od marta 2012. godine rukovodi doc. dr Tatjana Jovanić, a koja suštinski predstavlja studijsku praksu pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za zaštitu potrošača, održano je nekoliko predavanja gostujućih predavača. Tako je 21. marta predavanje o sistemu i instrumentima pravne zaštite potrošača održao prof. dr Tjeri Burgonji, jedan od osnivača Međunarodnog udruženja za pravo potrošača i dekan Univerziteta Laval, Kanada. Nedelju dana kasnije gostovali su predstavnik pomenutog ministarstva i načelnik Odeljenja za zaštitu potrošača pri Ministarstvu ekonomije Bugarske, Emil Aleksijev. Do maja meseca gostujući predavači će biti i predstavnici potrošačkih organizacija iz Srbije, Poljske, predstavnici Tržišne inspekcije i stručnjaci iz prakse.

Studenti polaznici ove grupe učestvuju u izradi Nacionalne strategije zaštite potrošača, istražujući institucionalne modele zaštite potrošača u novim državama članicama EU i državama iz našeg okruženja, i mogućnost primene pojedinih rešenja u Srbiji. Rezultati njihovih istraživanja biće objavljeni u posebnom broju Studentske revije za privredno pravo (www.selr.bg.ac.rs), a prezentacija kao simulacija javne rasprave biće održana 16. maja 2012. godine, na našem fakultetu.


Na vežbama iz predmeta Spoljni odnosi Evropske unije u okviru mastera iz evropskih integracija, kojima rukovodi asistentkinja mr Maja Lukić, 13. marta 2012. godine gostovao je Vladimir Međak, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Tom prilikom, mr Međak je studentima govorio na temu: Relations between Serbia and the European Union and their prospects in 2012 („Odnosi Srbije i EU i njihovi izgledi u 2012. godini“). Podstaknuti predavanjem mr Međaka, studenti su postavljali brojna pitanja i učestvovali u diskusiji.


Programski direktor Minhenskog centra za pravo intelektualne svojine (Munich Intellectual Property Law Center), koji deluje u okviru Maks Plank Instituta za pravo intelektualne svojine i pravo konkurencije, Set Erikson (Seth Ericsson), održao je 6. i 7. marta 2012. godine, u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta, predavanje na temu „Economics of Intellectual Property Rights“.

Gostujuće predavanje g. Eriksona realizovano je u okviru regionalnih master studija prava intelektualne svojine uspostavljenih na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ Univerziteta u Skoplju, u okviru Tempus projekta čiji je učesnik Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Tokom akademske 2011/2012. godine, ove regionalne master studije pohađa dvanaest studenata iz Srbije. Nastavnici Pravnog fakulteta u Beogradu učestvuju u izvođenju nastave i drugim projektnim aktivnostima.


Na dan kada je Srbiji priznat status kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, 1. marta 2012. godine, profesor Ian Forester (Ian S. Forrester, QC) održao je predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu: „Izazovi i prilike koje pristupanje Srbije Evropskoj uniji stvara za srpske pravnike“. Profesor Forester nosi ugledni naslov Kraljičinog advokata (Queen’s Counsel) i partner je u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija na svetu White & Case i jedan od ključnih članova njene briselske kancelarije. On je ugledni stručnjak za pravo zaštite konkurencije, trgovinsko pravo i pravo intelektualne svojine i ima veliko iskustvo u najznačajnim postupcima pred Evropskom komisijom. Takođe, šef je pro bono prakse White & Case na globalnom nivou i ima veliko iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava, koje je sticao, između ostalog (i naročito), pred Evropskim sudom za ljudska prava. Profesor Forester je položio pravosudne ispite u pet jurisdikcija i gostujući je profesor prava Evropske unije na Univerzitetu u Glazgovu.

Predavanje je otvorio docent dr Dušan Popović, koji je predstavio prof. Forestera i izrazio zadovoljstvo i zahvalnost Pravnog fakulteta na mogućnosti da svojim studentima priredi predavanje tako uglednog stručnjaka. Svoje predavanje prof. Forester je strukturisao tako što je slušaoce proveo kroz osnovne dimenzije prava EU, uključujući i najvažnije sudske presude, s tim što je izlaganje prožeo osvrtima na verovatne posledice ujednačavanja srpskog prava s odgovarajućom dimenzijom prava EU. Prof. Forester je ukazao na važnost pažljive analize dosadašnjih postupaka pristupanja EU, kako bi Srbija izbegla greške svojih prethodnika. Takođe, upozorio je da je svako pristupanje samosvojan i izuzetno složen i nepredvidljiv postupak. Zbog toga, iako pre svega znači ogroman napredak, pristupanje će, po prof. Foresteru, verovatno prouzrokovati i neke neželjene posledice, koje je teško predvideti. Jedna od ključnih teza predavača bila je poziv pravnicima da promisle unapred o načinu na koji se Srbija menja pristupanjem EU, kao i da postanu svesni da će jačanje vladavine prava neizbežno ojačati ulogu i uticaj, ali i povećati odgovornost pravnika u srpskom društvu.

U diskusiji koja je usledila, odgovarajući na pitanja publike prof. Forester je izložio svoje utiske o čuvenom postupku Evropske komisije protiv firme Microsoft, u kome je i sam neposredno učestvovao. Takođe, pokušao je da sažme savete studentima za uspešnu karijeru. Pored što vrednijeg studiranja i što boljeg znanja stranih jezika, pažnju je privukao i poziv da nikad ne zanemare pro bono praksu, kao izraz društvene odgovornosti svakog pravnika.

Slušaoci predavanja bili su raznovrsni − studenti Pravnog fakulteta, od prve godine osnovnih studija do studenata master studija, pravnici praktičari, partneri najvećih beogradskih advokatskih kancelarija, advokati i pripravnici, ali i članovi organa izvršne vlasti, među kojima je bilo i onih na višim položajima.


Njegova ekselencija, ambasador  Ruske Federacije u Srbiji, gospodin Aleksandar Vasiljevič Konuzin, održao je 27. februara 2012. godine predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu „Međunarodno pravo – zakonitost i politika“.

Predavanje je otvorio dekan Pravnog fakulteta, prof. Dr Mirko Vasiljević, koji je pozdravio ambasadora Konuzina i istakao veliki značaj prijateljstva srpskog i ruskog naroda u izuzetno teškim vremenima za Srbiju i očuvanje njene teritorijalne celovitosti.

U svom predavanju, NJ. E. ambasador Konuzin osvrnuo se na ključne probleme sa kojima se suočava svetska zajednica, kao i na odgovarajuće stavove Rusije i aktivnosti koje ova država preduzima u interesu obezbeđivanja međunarodne stabilnosti. U tom smislu, ukazano je na porast nestabilnosti u pojedinim regionima, pre svega na Bliskom Istoku i u Severnoj Africi, a, zatim, i na potrebu sklapanja pravnoobavezujućeg Ugovora o evropskoj bezbednosti, posebno ako se ima u vidu porast napetosti na periferiji evroatlantske zone. NJ. E. ambasador Konuzin govorio je i o ulozi međunarodnih sankcija, ocenivši ih kao malo delotovoran instrument koji se negativno odražava, pre svega, na položaj običnih građana, a ne na vlast protiv koje je formalno usmeren.

Zaključeno je da je „nedopustiv metod da neko jednostrano, bezkonsultacija sa partnerima, donosi odluku o primeni prinudnih mera kao što su ozbiljne sankcije, a zatim da u Savetu bezbednosti UN zahteva da se ispune te jedno strane odluke, koje je taj neko sam doneo“, čime se ne doprinosi jačanju ni međunarodne bezbednosti, ni međunarodnog legitimiteta. Posebno mesto u predavanju ambasadora Konuzina imalo je i funkcionisanje institucija međunarodnog pravosuđa, koje bi trebalo da rade besprekorno i da nepogrešivo poštuju pravne norme koje su priznate u savremenom svetu, što, nažalost, nije uvek slučaj. U tom smislu je ukazano na zalaganje Rusije za zatvaranje Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, budući da je ovaj tribunal ispunio svoje funkcije, i to, daleko od besprekornog. Osim toga, istaknuto je da nema sumnje da su čisto politički, a ne pravni, razlozi u osnovi odbijanja niza članica Saveta bezbednosti UN da se usvoji odluka o sprovođenju međunarodne istrage pod pokroviteljstvom SB, a na osnovu činjenica koje je izneo izvestilac Saveta Evrope D. Marti. NJ. E. ambasador Konuzin je podsetio studente i na važnost učenja ruskog jezika, budući da se u Rusiji objavljuje bogata literatura o širokom krugu pravnih pitanja, između ostalog i o međunarodnom pravu. Konsultovanje ovih izvora je jednostavno neophodno za pravnike koji žele da bolje razumeju savremeni svet, budući da se međunarodno pravo ne može sagledati u okviru jedne sheme, koja prevashodno dolazi sa engleskog govornog područja.

Nakon predavanja, ambasador je odgovarao na brojna pitanja slušalaca, a većina tih pitanja ticala se odnosa Srbije i Rusije i međunarodnog položaja Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.


Studenti koji pohađaju vežbe iz Radnog i socijalnog prava imali su priliku da, zajedno sa asistentom dr Ljubinkom Kovačević i saradnikom u nastavi Filipom Bojićem, posete državne institucije od značaja za ostvarivanje i zaštitu socijalnih prava. Tako je, u skladu sa protokolom o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vrhovnog kasacionog suda, 6. decembra više od 200 studenata našeg Fakulteta prisustvovalo predavanju sudije Predraga Trifunovića, koje je bilo posvećeno ključnim obeležjima individualnih i kolektivnih radnih sporova, uz ukazivanje na mnoge interesantne primere iz sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, odnosno Vrhovnog kasacionog suda. Iz tehničkih razloga predavanje sudije Trifunovića nije održano u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, već u sudnici Višeg suda u Beogradu. U utorak, 27. decembra, za naše studente bila je organizovana poseta Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Tom prilikom, grupa od 50 studenata IV godine osnovnih studija susrela se sa saradnicima Agencije Olgom Kićanović i Predragom Plavkićem, koji su ih upoznali sa radom Agencije i njenim najznačajnijim rezultatima, izazovima i izgledima za budućnost. Značajno mesto u izlaganju gospođe Kićanović imalo je i razmatranje uloge Agencije u rešavanju sporova zbog zlostavljanja na radu. Podstaknuti zanimljivim izlaganjima, studenti su saradnicima Agencije postavili brojna pitanja i učestvovali u diskusiji koja je trajala više od jednog sata.


Dr Oto Trifterer (Otto Triffterer), znameniti profesor Univerziteta u Salcburgu i autor „Komentara Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda“, održao je 9. decembra 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu predavanje o Međunarodnom krivičnom sudu. Predavanje je organizovano u okviru kursa „Osnovni problemi međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog krivičnog pravosuđa“, koji naš fakultet, već treću godinu za redom, organizuje u saradnji sa misijom OEBS-a.


U periodu od 14. do 25. novembra 2011. godine, studentima osnovnih i poslediplomskih studija našeg Fakulteta pružena je prilika da, osim kroz redovna predavanja i vežbe, svoja znanja prošire i u okviru dodatnog kursa Introduction to International Business Transactions („Uvod u međunarodne poslovne transakcije“), koji predstavlja još jedan projekat realizovan pod okriljem saradnje između Centra za međunarodnu saradnju iz Salcburga i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon selekcije prijavljenih kandidata, 40 studenata je uzelo učešće u radu ovog programa na engleskom jeziku, a predavanja je držao ugledni američki profesor i advokat Džon B. Tider Junior (John B. Tieder, Jr., J.D., Partner in Watt, Tieder, Hoffar & Fitzgerald LLP). Predavanjima su bili obuhvaćeni različiti segmenti međunarodnog privrednog prava, sa posebnim osvrtom na praktične probleme koji se javljaju u međunarodnoj trgovini i poslovanju – od ugovora o međunarodnoj prodaji robe, preko ugovora o građenju, rešavanja sporova putem arbitraže, medijacije i pregovora do zaštite prava intelektualne svojine na evropskom i svetskom nivou. Studentima je bio podeljen i posebno osmišljen problem (case study), koji je obuhvatio nekoliko ključnih aspekata kursa i koji je zahtevao od studenata da praktičnom primenom stečenih znanja predlože moguća rešenja i daju predlog daljih koraka. Na samom završetku kursa, studentima koji su redovno pohađali predavanja uručene su odgovarajuće diplome, dok je profesor Tider uručio i tri simbolične nagrade za najuspešnije polaznike.


U okviru master studija evropskih integracija, od 31. oktobra do 16. novembra 2011. godine održan je dodatni kurs „Comparative Constitutional Law“. Tokom tri nedelje, seriju predavanja posvećenih uporednom ustavnom pravu održao je prof. dr Tomas Flajner (Thomas Fleiner), profesor emeritus na Univerzitetu u Friburu (Švajcarska). Predavanjima je pristustvovalo 25 odabranih studenata, među kojima su se, pored studenata mastera evropskih integracija, nalazili i pojedini studenti osnovnih i doktorskih studija na našem fakultetu. Organizacijom ovog dodatnog kursa nastavljena je uspešna saradnja našeg fakulteta sa profesorom Tomasom Flajnerom.


Na vežbama iz Prava intelektualne svojine, kojima rukovodi docent dr Dušan Popović, 31. oktobra 2011. godine gostovala je Nataša Milovanović, patentni ispitivač u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Tom prilikom, gospođa Milovanović je studentima govorila o postupku ispitivanja patentne prijave, navodeći primere sa kojima se susretala u Odeljenju za mašinstvo, elektrotehniku i opštu tehnologiju Sektora za patente Zavoda za intelektualnu svojinu.


U okviru Seminarske grupe iz Uvoda u pravo, od 25. oktobra do 4.novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gostovao je profesor Univerziteta Seatle Pacific Kenet Einar Hima (Kenneth Einar Himma). Autor brojnih članaka, autor i urednik nekih od najznačajnijih publikacija u domenu pravnog pozitivima i jedan od ključnih protagonista debate između inkluzivnog i ekskluzivnog pravnog pozitivizma koja je tinjala u okviru angloameričke jurisprudencije osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, profesor Hima je polaznicima seminarske grupe održao tri predavanja na sledeće teme: „Pravo i prinuda“ (Law and coerction), „Pravo i moral“ (Law and morality) i „Pravo i kazna“ (Law and punishment). Predavanja je odlikovao neformalan stil izlaganja i objašnjavanja, kao i značajno interesovanje studenata Seminarske grupe za teme u pitanju. U toku posete, profesor Hima se sastao sa predavačima na predmetima Uvod u pravo i Filozofija prava, u cilju razmene naučnih i akademskih iskustava, a obavljena je zajednička studijska poseta Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gde su održana dva okrugla stola na aktuelne teme iz pravne filozofije. Kako je gostovanje ocenjeno krajnje pozitivno od strane studenata i nastavnika na pomenutim predmetima, dogovoreni su i neki trajniji oblici saradnje.

Гости током школске године 2010/11

U ponedeljak 21. marta i utorak 22. marta, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu bili su u prilici da prisustvuju predavanjima profesora Keneta Einara Hime (Keneth Einar Himma, Seattle Pacific University). Profesor Hima je održao dva predavanja na temu Theories of Constitutional Interpretation – US Perspective, u okviru kojih je studente Pravnog fakulteta upoznao sa centralnim problemima savremene teorije pravnog tumačenja u Sjedinjenim Američkim Državama.


U periodu od 14. do 25. marta 2011. godine, u okviru saradnje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra za međunarodne studije prava (Center for International Legal Studies), na našem Fakultetu je boravio sudija Vrhovnog suda države Ohajo i posrednik i arbitar pri Američkom udruženju za arbitražu, Dejl Kroford (Dale Crawford). Sudija Kroforod je studentima Pravnog fakulteta održao seriju predavanja o američkom krivičnom pravu i istorijskom razvoju američkog pravosuđa, koja su bila potkrepljena brojnim primerima iz sudske prakse američkih sudova. U tom smislu, posebno valja pomenuti predavanje na temu: Persuasion in the Courtroom, koje je sudija Kroford održao 24. marta, u fakultetskoj sudnici, zainteresovavši veliki broj studenata sa svih godina osnovnih studija da na njemu prisustvuju.


U februaru 2011. godine, gost Pravnog fakulteta bio je Oliver Bačanović, redovni profesor kriminologije na Fakultetu za bezbednost u Skoplju. Tokom posete, profesor Bačanović održao je predavanje polaznicima kursa za inovaciju znanja „Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa razmerama i uzrocima organizovanog kriminaliteta u Makedoniji, kao i u zemljama u tranziciji.


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i generalni sekretar Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Marinko Radić održali su 26. novembra 2010. godine predavanje u okviru studija za inovaciju znanja iz oblasti „Notar – javni beležnik“ na temu „Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti – obaveze i odgovornosti javnih beležnika“.


U okviru nastave iz predmeta Uporedna pravna tradicija, studentima prve godine studija našeg Fakulteta, predavanja su održala dva istaknuta gosta iz inostranstva:

– 12. novembra 2010. godine dr Tomas Zimon (Thomas Simon), redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beču, održao je predavanje Moderne evropske kodifikacije, u kome je sagledao i poredio Pruski opštezemaljski zakonik iz 1794. godine, Napoleonov građanski zakonik iz 1804. godine i Austrijski građanski zakonik iz 1811. godine. Pri tom je ukazao na suštinske razlike između prvog, koji se često pogrešno ubraja u moderne evropske zakonike i potonja dva, koji imaju sve odlike modernih kodifikacija. Prof. Zimon je studentima naročito ukazao na činjenicu da je jedan od glavnih razloga nastanka modernih kodifikacija bila promena u logici kontrole pravnih sistema od strane vladalaca: tokom srednjeg veka ona se uglavnom vršila tumačenjem običajnog prava kroz praksu kraljevskih sudova, dok je novi vek doneo pobedu legislative kao pouzdanijeg mehanizma.

– 17. decembra 2010. godine našim brucošima je govorio dr Keri Federman (Cary Federman), profesor Montkler Univerziteta u Njujorku (Montclair State University), autor nedavno objavljene prestižne knjige o primeni i dilemama u vezi sa Habeas corpus-om u SAD, od vremena njegovog uvođenja do savremenih izazova u uslovima borbe protiv terorizma u kojima se razmišlja o ograničenjima njegovog dometa (The Body and the State – Habeas Corpus and American Jurisprudence). On je studentima održao predavanje o osnovnim principima američkog Ustava iz 1787. godine i funkcionisanju sistema vlasti u SAD, a naročito o karakteristikama američkog pravosuđa. Po završetku zanimljivog i korisnog izlaganja propraćenog živom diskusijom, studenti su ostali u amfiteatru V još naredna dva sata sa prof. Federmanom u zanimljivom razgovoru podstičući ga veoma kompetentnim i inteligentnim pitanjima, ostaviviši na našeg gosta izuzetan utisak.


U novembru 2010. godine u Beogradu je boravio dr Gerhard Robers (Gerhard Robbers), profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Triru i direktor Instituta za evropsko ustavno pravo, sudija Ustavnog suda nemačke savezne države Rajna-Pfalc, ekspert OEBS-a i član panela za verske slobode Saveta Evrope, jedan od vodećih evropskih stručnjaka za državno-crkveno pravo. Prof. Robers je, zajedno sa ministrom vera u Vladi Republike Srbije, prof. dr Bogoljubom Šijakovićem i prof. dr Simom Avramovićem, najpre posetio Njegovu svetost parijarha srpskog gospodina Irineja, koji mu se zahvalio na ekspertizi vezanoj za pitanje ustavnosti regulisanja položaja tradicionalnih crkava i verskih zajednica u našem pravnom sistemu, koju je sastavio povodom javne rasprave o toj temi u Ustavnom sudu Srbije.

Prof. Robers je potom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Svečanoj sali, održao veoma posećeno predavanje „Najnovije presude Evropskog suda za ljudska prava o verskim slobodama“, posle koga su u diskusiji učestvovali i brojni studenti, sa veoma zanimljivim pitanjima. Svoje akademsko gostovanje u Srbiji prof. Robers je završio predavanjem u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa temom „Sekularizam u Evropi danas“. Na oba predavanja naša publika je imala priliku da od vodećeg evropskog eksperta čuje najnovije analize i stavove o mnogim gorućim temama u vezi sa regulisanjem verskih prava i sloboda u evropskom prostoru, ali i u srpskom pravnom sistemu.


U petak, 29. oktobra 2010. godine, gospodin Ričard Goldston (Richard Goldstone), gostujući profesor na Centralnom evropskom univerzitetu u Budimpešti (CEU) i bivši glavni tužilac Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu SFRJ održao je predavanje u fakultetskoj konferencijskoj sali. Predavanje gospodina Goldstona bilo je organizovano povodom petnaestogodišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma


U ponedeljak, 25. oktobra 2010. godine, u fakultetskoj konferencijskoj sali, održana je svečanost povodom dodele nagrade za doprinos u oblasti ustavnog prava i političkog sistema, koja se dodeljuje iz fonda „Miodrag Jovičić“, osnovanog 2000. godine, sa ciljem da očuva uspomenu na akademika Miodraga Jovičića i unapredi izučavanje naučnih oblasti kojima se on bavio. Uprava Fonda je, na predlog stručnog žirija, donela odluku da nagradu za 2010. godinu dodeli prof. dr Dragoljubu M. Popoviću, redovnom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“ i sudiji Evropskog suda za ljudska prava. Nakon svečanog uručenja nagrade, laureat je održao predavanje na temu „Misao o pravu u Prokletoj avliji“.

Гости током школске године 2009/10

U okviru redovnih aktivnosti Kluba Forum Romanum, prof. dr Gerhard Tir (Gerhard Thür), nekadašnji dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Minhenu, direktor Leopold Wenger instituta u Minhenu, kasnije profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Gracu, a sada upravnik Instituta za antičku pravnu istoriju Austrijske akademije nauka u Beču, održao je 2. jula 2010. godine predavanje Novi fragment Hiperidovog govora o starateljstvu. U njemu se analiziraju nova saznanja o ustanovi starateljstva u antičkom grčkom pravu koja su znatno proširena zahvaljujući ovom govoru. I pored toga što je letnji raspust već započeo, predavanju je prisustvovao veliki broj studenata, naših profesora, kao i nekoliko istaknutih profesora Beogradskom univerziteta koji visoko cene opus ovog vodećeg svetskog stručnjaka za antičko pravo. Prof. Tir je doputovao u Beograd sa jedinim ciljem da održi predavanje na Forumu i upozna srpsku naučnu zajednicu sa ovim nedavno otkrivenim antičkim tekstom, kao i sa njegovim tumačenjem tog novog izvora. On se sam dovezao svojim kolima do Beograda u petak pre podne i, pošto je uveče održao predavanje na Forumu, već u subotu izjutra se vratio kući. Na taj način je još jednom iskazao svoje višegodišnje uvažavanje i prijateljstvo koje gaji prema Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje i živu inspirativnu diskusiju, zbog čega je prof. Tir obećao da će to svoje saopštenje prirediti za međunarodni broj Anala Pravnog fakulteta u Beogradu, gde će prvi put biti objavljena ova njegova nova istraživanja. Isto tako, prof. Tir je najavio svoj dolazak na proslavu 40-te godišnjice Kluba Forum Romanum, čije se održavanje planira za sredinu novembra ove godine. Očekuje se da će toj značajnoj godišnjici prisustvovati i nekoliko drugih uglednih svetskih naučnika koji su u više navrata bili gosti Foruma kao njegovi dokazani prijatelji.


U okviru master studija iz evropskih integracija (Master in European Integration), krajem maja održana je serija predavanja gostujućih predavača iz Maks Plank instituta za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu. Dr Rajner Kulms (Rainer Kulms) je 25. maja održao predavanje na temu „Directors` Remuneration“, a četiri dana kasnije i predavanje na temu „Companies` Accounts. Policy Measures in Reaction to the  Financial Crisis“. Studenti master studija­ bili su u prilici da prisus­tvuju i predavanju dr Kriste Jesel Holst (Christa Jessel Holst), koja je 29. maja govorila na temu „EU International Private Law – German Perspective“.


Dr Miroslav Scheinost, direktor Instituta za kriminologiju u Pragu, posetio je Pravni fakultet u Beogradu u maju, kada je održao predavanje studentima koji pohađaju kurs za inovaciju znanja „Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“. Predavanje se odnosilo na pitanja organizovanog kriminaliteta sa posebnim osvrtom na stanje u Češkoj. Poseta dr Miroslav Scheinost-a predstavlja osnovu za buduću saradnju našeg Fakulteta sa eminentnim češkim stručnjacima iz oblasti krivičnih nauka. Predavanje dr Scheinost-a sa engleskog jezika simultano je prevodila Natalija Lukić, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu.


U aprilu mesecu, gost našeg fakulteta bila je profesorka kriminologije sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beču dr Katharina Beclin. Tokom posete, dr Beclin je održala predavanje o ekonomskom kriminalitetu polaznicima kursa za inovaciju znanja „ Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa razmerama i uzrocima ekonomskog kriminaliteta u Austriji, kao i u zemljama u tranziciji. Predavanje dr Beclin sa engleskog jezika simultano je prevodila Natalija Lukić, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu.


Na Pravnom fakultetu je od 14. do 24. aprila održan kurs American Litigation, na kojem je gostujući profesor Don Holladay održao predavanja o osnovnim principima američkog parničnog postupka. Time je polaznicima kursa, među kojima su najbrojniji bili studenti IV godine osnovnih studija, omogućeno da bolje sagledaju razlike između nemačko-austrijskog modela (na kojem se zasniva naš parnični postupak) i američkog modela zaštite subjektivnih građanskih prava.


U četvrtak, 18. marta u amfitetru VII prof. dr Tanja Miščević održala je predavanje na temu „Institucije EU i zaje­dnička evropska politika azila“. Predavanje je bilo namenjeno preva­shodno studentima Pravne klinike za azil i izbegličko pravo, ali su mu prisustvovali i ostali zainte­resovani studenti.


Studentima treće godine Pravnog fakulteta koji pohađaju nastavu iz Sudske psihologije kod prof. dr Nataše Delić, 16. marta 2010. godine Tatjana Bezmarević-Janić, sudija Osnovnog suda u Beogradu je održala predavanje na temu „Sadržina i svojstva iskaza svedoka – praktični aspekt“, dok je 23. marta 2010. godine predavanje na temu „Sadržina i svojstva iskaza veštaka-praktični aspekt“, održala dr Svetlana Đuričić.


U utorak, 16. marta 2010. godine, mimo tradicionalnog forumskog termina petkom zbog kratkoće boravka u Beogradu, u prostorijama Forum Romanum-a je gostovao dr Viktor Kastelani (Victor Castellani), profesor i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Denveru, Kolorado, sa predavanjem Bogovi u Odiseji. Ovaj izuzetno prestižni američki klasični filolog i antropolog ponudio je našem auditorijumu niz novih ideja koje se odnose na sagledavanje bogova kod Homera, ali i na mnoge dodirne tačke sa pravnim problemima koji se u vezi sa ponašanjem bogova sreću u najstarijim evropskim epovima. Predavanju je prisustvovao jedan broj naših studenata, kao i znatan broj članova Društva za antičke studije, sa kojim je zajednički ovo predavanje organizovano. Predavanje su otvorili prof. dr Ksenija-Maricki Gađanski i prof. dr Sima Avramović, kao predsednici ove dve srodne ustanove koje ostvaruju višegodišnju uspešnu saradnju.


Saša Mijalković, docent Kriminalistiko-policijske akademije u Beogradu održao je 16. marta studentima četvrte godine na predmetu Organizovani kriminalitet predavanje o trgovini ljudima kao jednom od najopasnijih oblika delovanja kriminalnog podzemlja u Evropi. Docent Mijalković je studentima ostavio kompakt disk sa podacima iz prezentacije koju je pripremio za ovu priliku.


Dana 2. marta 2010. godine, na predavanjima koja se od ove godine izvode na predmetu Organizovani kriminalitet, studenti četvrte godine su imali priliku da prate predavanje direktora Instituta za uporedno pravo, dr Jovana Ćirića, koji im je govorio o značaju veza organizovanog kriminaliteta sa državnom vlašću niza stranih država i o značaju poštovanja ljudskih prava u procesuiranju dela iz ove oblasti.


U ponedeljak, 1. marta 2010. godine, u amfiteatru „Radomir Lukić“, Nj. E. gospodin Aleksandar Vasiljevič Konuzin, ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji, održao je predavanje na temu „Rusija u svetu međunarodnih koordinata“. Predavanju, koje je bilo izuzetno dobro posećeno, prethodilo je obraćanje dekana Pravnog fakulteta, prof. dr Mirka Vasiljevića, koji je istakao da studenti, nastavnici, saradnici i gosti našeg Fakulteta imaju veliku čast i zadovoljstvo da mogu da prisustvuju predavanju gospodina Konuzina, koga smatraju iskrenim prijateljem Pravnog fakulteta. Predavanje uglednog gosta bilo je posvećeno ulozi Rusije u savremenim međunarodnim odnosima i prioritetima i instrumentima ruske spoljne politike. Ambasador g. Konuzin je istakao da se „multipolarna realnost učvršćuje u svim sferama, u politici, ekonomiji, finansijama“, zbog čega u prvi plan dospeva neophodnost kolektivnog traženja odgovora na globalne izazove i pretnje, uz rastuću potrebu za „Ujedinjenim nacijama kao centralnim univerzalnim formatom koji je pozvan da koordinira multilateralne uzajamne odnose“. Govoreći o vojno-političkoj bezbednosti, kao jednom od prioriteta ruske spoljne politike, g. Konuzin je ukazao da će osnovna pažnja Rusije biti usmerena na modernizaciju arhitekture evropske bezbednosti, zaključivši da „bezbednost na ovim prostorima mora biti nedeljiva i mora se oslanjati na međunarodnopravne norme. Da je to bilo urađeno do avgusta 2008. godine, verovatno, ne bi došlo do tragedije u Južnoj Osetiji. Verovatno ne bi bilo ni jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.“ U nastavku predavnja, g. Konuzin je razmatrao pitanje odnosa Rusije sa Severnoatlantskim savezom, Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i pitanja posledica finansijsko-ekonomske krize i globalne energetske bezbednosti. Predavanje je završeno osvrtom na obeležavanje 65. godišnjice završetka Drugog svetskog rata i pobede u Velikom otadžbinskom ratu, kao i na pokušaje prekrajanja istorije i događaja Drugog svetskog rata, uz zaključak da „prošlost treba da ostane u prošlosti. A na nama je da gradimo bezbednu budućnost, stabilnu u ekonomskom smislu, budućnost koja u kulturnom smislu uzajamno obogaćuje“. Posle jednočasovnog predavanja, gospodin Konuzin je odgovarao na pitanja publike, koja je dugim aplauzom pozdravila njegovo izlaganje.


U petak, 19. februara 2010. godine, na Pravnom fakultetu održano je predavanje na temu „Osnovi sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma“. Predavanje su otvorili g. Džim Štajn (Jim Stein), direktor kancelarije za ekonomski razvoj pri USAID-u i g. Aleksandar Vujičić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca. Nakon toga je usledilo izlaganje g. Keneta Volandesa (Kenneth Volandes), konsultanta USAID-a i predavača iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koji je implementirao Anti Money Laundering projekte reformi u nekoliko zemalja, a, zatim, i obraćanje g. Milovana Milovanovića, načelnika odeljenja za međunarodnu i unutrašnju saradnju Uprave za sprečavanje pranja novca, koji je bio uključen u izradu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.


 Na vežbama iz Kompanijskog prava kod docenta dr Dušana Popovića 4. novembra 2009. godine gostovala je g-đa Jovanka Atanacković, pomoćnica registratora u Agenciji za privredne registre. G-đa Atanacković upoznala je studente treće godine osnovnih akademskih studija sa organizacijom Agencije i postupkom registracije privrednih društava u ­Srbiji.


U utorak 3. novembra 2009. godine, predstavnici Instituta za javno pravo Fakulteta socijalnih i ekonomskih nauka Univerziteta Komenski iz Bratislave (Universitas Comeniana Bratislavensis) mr Peter Barec, mr Ljudmila Strakova i mr Galja Terzieva održali su kratko predavanje studentima Pravnog fakulteta u Beogradu na temu „Imigraciona i problematika tržišta rada i zapošljavanja u Slovačkoj Republici“. Predavanje je organizovao Univerzitet u Beogradu, kao deo projekta koji finansira Evropski fond za integraciju pripadnika trećih država, u okviru opšteg programa „Solidarnost i regulacija migracionih kretanja“. Nakon predavanja, goste iz Slovačke Republike, zajedno sa prof. dr Vladimirom Valentom, koordinatorom Univerziteta u Beogradu za saradnju sa visokoškolskim ustanovama iz Slovačke Republike, primio je dekan Pravnog fakulteta.


1U saradnji sa profesorima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Jovanom Mirićem (Odeljenje za psihologiju) i dr Jovanom Babićem (Odeljenje za filozofiju), asistent mr Vanja Bajović organizovala je predavanje i diskusiju na temu „Etika i pravo“. Predavanje je održano 3. novembra 2009. godine u amfiteatru VIII Pravnog fakulteta, gde su studenti treće godine našeg fakulteta, na primeru hipotetičkog slučaja teške krađe u cilju kupovine lekova neophodnih za život, održali simulaciju suđenja sa ciljem da se slučaj razmotri sa etičkog i pravnog stanovišta. Nakon toga, studenti su bili u prilici da saslušaju izlaganja prof. dr Mirića i prof. dr Babića o psihološkom i filozofskom pojmu etike. Živoj i višesatnoj diskusiji koja je usledila nakon ovih predavnja doprinela je i činjenica da je pored studenata Pravnog fakulteta predavanju prisustvovao i veliki broj studenata psihologije, što pred

Гости током школске године 2008/9

U okviru nastave na strukovnim specijalističkim studijama „Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“ 23. maja 2009. godine predavanje je održala prof. dr Sofija Lihova, zamenica šefa Katedre za krivično pravo i Kriminologiju Pravnog fakulteta Nacionalnog Univerziteta u Kijevu „Taras Ševčenko.“ Profesorka Lihova je održala predavanje na temu „Borba protiv korupcije u Ukrajini (zakonodavstvo i praksa)“. Veliku pomoć u prevođenju izlaganja profesorke Lihove sa ruskog jezika pružio je dr Aleksandar Đurić, docent Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Privredne Akademije u Novom Sadu. Naš fakultet je imao čast da ugosti još jednog predavača iz inostranstva, pošto je prof. Dr Oliver Bačanović sa Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Skoplju na istim specijalističkim studijama 30. maja 2009. godine održao predavanje na temu „Trgovina ljudima.“


U okviru nastave na master programu European Integration na predmetu EU Environmental law and Policy –Aspects of Human Rights, predavanja su održali prof. Vukašin Pavlović sa Fakulteta političkih nauka na temu „The development of Environmental Policy and Law in the EU and Environmental Policy and Law“, kao i prof. Michael Geistlinger sa Pravnog fakulteta u Salcburgu na teme „Primary and Secondary Sources of European Environmental Policy and Law“ i „Comparative Approach to the Environmental Policy and Law“.


U sredu 22. aprila je u okviru opcionog kursa Manjinska prava predavanje održala prof. dr Lidija Basta Flajner. Tema predavanja je bila „Participaciona prava u Okvirnoj konvenciji Saveta Evrope: problem prirode manjinskih prava“. Istoga dana, u okviru master programa European Integration, prof. dr Lidija Basta Flajner održala je predavanje na temu „The nature of the EU Federalism


Dana 21. aprila 2009. godine studentima koji pohađaju predavanja iz Sudske psihologije kod doc. dr Nataše Delić, dr Svetlana Đuričić, sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici je održala predavanje na temu „Sadržina i svojstva iskaza veštaka“.


Dana 14. aprila 2009. godine studentima koji pohađaju predavanja iz Sudske psihologije kod doc. dr Nataše Delić, Tatjana Bezmarević-Janjić, sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu je održala predavanje na temu „Sadržina i svojstva iskaza svedoka“.


U okviru fakultetskog Tempus master programa iz evropskih integracija, na kursu Ustavno pravo Evropske unije koji vode dr Tanasije Marinković i mr Svetislava Bulajić, 10. aprila 2009. gostovao je Pierre Dybman, šef Sektora operacija Delegacije Evropske komisije u Srbiji. Gospodin Dybman je održao veoma informativno i interaktivno predavanje na temu „EU integration for Serbia, institutional programming and practical implementation“. Predavanje je, na tragu promovisanja evropske ideje, obuhvatilo prikaz institucionalnog okvira za proširenje EU, konkretne kontekste i faze političkih pregovora o pridruživanju pojedinih zemalja EU, a kada je Srbija u pitanju naročito genezu potpisivanja i projektovanu dinamiku implementacije Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, kao i obilje podataka o aktuelnom političkom dijalogu, statusu i perspektivama procesa pridruženja Srbije Evropskoj uniji. Među opservacijama koje su izazvale najveću pažnju prisutnih studenata i nastavnika, izdvajaju se one o harmonizaciji pravnih propisa u oblasti prekogranične i regionalne saradnje, vizne liberalizacije, slobodne trgovine, prometa robe i kapitala, carinskih koncesija, reforme pravosuđa, zaštite podataka o ličnosti, organizovanom kriminalu, a nadasve finansijskoj saradnji, odnosno projektnoj logici i visini predpristupnih, tzv. IPA fondova za period 2007–2013.


U periodu od 30. marta do 10. aprila 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu boravio je američki pravnik i predavač Vilijam Polk (William Polk). On je tom prilikom održao kurs za studente našeg fakulteta pod naslovom „Razvoj Ustava Sjedinjenih Američkih Država“. Na ukupno dvanaest časova ovog kursa studenti su mogli da se upoznaju sa društveno-istorijskim prilikama u kojima je donet Ustav SAD-a, njegovim osnovnim obeležjima, pojavom i razvojem ustavnosudske funkcije, građanskim ratom i njegovim posledicama po razvoj američke ustavnosti, značajem perioda između dva svetska rata, kao i pokreta za ljudska prava u drugoj polovini HH veka, za određenje mesta i uloge Vrhovnog suda u ustavnom sistemu SAD-a. Pažnja je, takođe, bila posvećena različitim pravnim školama koje su se razvijale i još uvek deluju u okviru SAD-a: od formalista, preko pravnih realista, sve do aktuelnih „tekstualista“ i, nasuprot njima, pobornika shvatanja Ustava SAD-a kao živog dokumenta.


25. marta 2009. godine , u amf. V Pravnog fakulteta u Beogradu, studentima našeg Fakulteta i jednom broju zainteresovanih kolega zanimljivo predavanje je održao svetski poznati istoričar religije, prof. dr Yuri Stoyanov sa School of Oriental and African Studies iz Londona, autor poznatih knjiga The Other God, Yale University Press 2000 i The Hidden Tradition in Europe, Penguin 1995 i direktor Britanskog instituta u Jerusalimu. Njegove knjige su prevedene na veliki broj jezika, između ostalog jedna i na srpski. Prof. Stoyanov je govorio na temu Christianity in the Holly Land and Slavonic Orthodox Christianity I upoznao slušaoce sa nizom važnih saznanja savremene nauke u oblasti istorije hrišćanstva. Isto tako, prof. Stoyanov je deo svog vremena u Beogradu posvetio pripremama međunarodnog projekta zaštite svetih mesta (Holy Places Protection Project), koji se odnosi na pravne aspekte i moguće instrumente zaštite svetih mesta, prvenstveno Jerusalima, Svete gore, pravoslavnih svetih mesta na Kosovu, Vatikana i Meke. Završni izveštaj projekta sa predlozima će biti predstavljen na Međunarodnoj konferenciji veoma visokog ranga, koja će se održati na Malti u januaru 2010. Koordinator radne grupe za Kosovo i Metohiju je prof. Dr Sima Avramović. Prof. Stoyanov je, zajedno sa prof. dr Simom Avramovićem, učestvovao i u radu Konferencije Crkve i verske zajednice i građansko društvo – verska i ljudska prava ѕa demokratsku Srbiju, koju su organizovali Hrišćanski kulturni centar i Beogradska otvorena škola u Vrnjačkoj banji od 25. do 28. marta 2009. godine. Pored važnog doprinosa koji je dao radu skupa, prof. Stojanov je imao prilike da upozna vodeće velikodostojnike skoro svih tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje deluju u Srbiji, pri čemu je naročito bio zadivljen visokim stepenom razumevanja,  važavanja i saradnje koja postoji između različitih konfesija u našoj zemlji i njihovih predstavnika. 30. marta 2009. godine Pravni fakultet je imao čast da ugosti prof. Ziga Ajzelena (Sieg Eiselen) iz Južnoafričke Republike. Prof. Ajzelen je profesor ugovornog i međunarodnog privrednog prava na Univerzitetu Južne Afrike u Pretoriji (UNISA), istaknuti stručnjak za oblast elektronske trgovine, autor nekoliko monografija i više desetina članaka, i aktuelni sekretar Savetodavnog veća za tumačenje Bečke konvencije koju čine najistaknutiji svetski profesori iz oblasti Međunarodnog privrednog prava. U Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta prof. Ajzelen je studentima koji pohađaju vežbe iz Međunarodnog privrednog prava kod asistenta mr Milene Đorđević održao dvočasovno predavanje na temu „Harmonisation of E-commerce Law: National and International Perspectives“ („Harmonizacija prava elektronske trgovine – nacionalne i međunarodne perspektive“). Ovo predavanje izazvalo je veliko interesovanje studenata, a poslužilo je i kao dobar uvod u analizu usaglašenosti srpskog predloga zakona o elektronskoj trgovini sa UNCITRAL-ovim model zakonom i UN Konvencijom o upotrebi elektronskih komunikacija u međunarodnim ugovorima. Za konsekutivni prevod predavanja prof. Ajzelena sa engleskog na srpski jezik bio je zadužen Marko Jovanović, naš kolega koji je na Pravnom fakultetu nedavno izabran u zvanje asistenta za predmete Međunarodno privredno pravo i Arbitražno pravo.


U okviru master programa European Integration 19. marta  u konferencijskoj sali, predavanje je održao Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije na temu „Aktuelno stanje odnosa Srbije i Evropske unije“.


Fransoa Vandam (Francois Vandamme), glavni savetnik u sektoru za međunarodnu saradnju Savezne službe za rad, zapošljavanje i socijalni dijalog Kraljevine Belgije i gostujući profesor Evropskog univerziteta u Brižu (College d’Europe, Bruges) posetio je naš Fakultet 11. marta 2009. godine. Tom prilikom, profesor Vandam održao je predavanje pod naslovom „The Mechanisms of Convergence or Divergence in the EU Law“, koje je bilo posvećeno osnovnim pravnim instrumentima usklađivanja radnog i socijalnog zakonodavstva država članica EU sa komunitarnim pravom. Predavanje je održano u okviru nastave na master studijama evropskih integracija (Master in European Integration), u prisustvu studenata ovog studijskog programa, manjeg broja studenata osnovnih studija, kao i nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta. Nakon predavanja profesora Vandama usledila je diskusija u kojoj su razmotreni mogući odgovori na izazove sa kojima se suočava zajednička socijalna politika u kontekstu svetske ekonomske krize i intenziviranja procesa globalizacije, sa jedne strane, i nastojanja da se očuvaju vrednosti evropskog socijalnog modela, sa druge strane. Predavanju je prisustvao prodekan za nauku, prof. dr Miodrag Jovanović i upravnik master studija evropskih integracija, prof. Dr Dragica Vujadinović, dok je moderator skupa bio prof. dr Branko Lubarda. Boravak profesora Vandama u Srbiji realizovan je u okviru saradnje Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije, što je uključilo učešće g. Vandama na seminaru „Usklađivanje domaćih propisa sa pravnim tekovinama EU iz poglavlja ‘Socijalna politika i zapošljavanje’„, koji su 12. i 13. marta 2009. godine zajednički organizovali Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Belgije, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.


Bivši pomoćnik državnog tužioca SAD, Lorens Lej (Lawrence Leigh), održao je 9. februara 2009. godine predavanje na temu „Steps in a serious criminal case“. Izlaganje gospodina Leja upriličeno je u sklopu nastave na doktorskim studijama iz krivičnopravne naučne oblasti, a prisutni su imali jedinstvenu priliku da se upoznaju sa osnovama američkog krivičnog postupka, i to kroz prikaz jednog slučaja iz bogate prakse našeg gosta. Dva dana kasnije, pred punom konferencijskom salom, gospodin Lej održao je predavanje na temu „Laws and procedures in investigation of organized crime, public corruption and terrorism cases“, kojim je započela nastava na strukovnim specijalističkim studijama „Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“ u školskoj 2008/09. godini.


U okviru nastave iz predmeta Uvod u pravo, 24. decembra 2008. godine je studentima prve godine predavanje na temu „Krivičnosudsko tumačenje prava“ održao dr Miodrag Majić, predsednik Prvog opštinskog suda u Beogradu, dok je 29. decembra predsednica Ustavnog suda Srbije, dr Bosa Nenadić go vorila o ustavnosudskom tumačenju prava. Moderator ovih predavanja je bio prof. dr Miodrag Jovanović.


Na vežbama iz Kompanijskog prava kod docenta dr Dušana Popovića 16. i 17. decembra 2008. godine gostovala je gospođica Ana Marić, advokat u međunarodnoj advokatskoj kancelariji Gide LoyretteNouel. Gošća je sa studentima razgovarala o osnivanju otvorenih i zatvorenih akcionarskih društa-va, kao i o radu specijalizovanih akcionarskih društava.


Ugledni američki profesor Tomas Kenig sa Northeastern University iz Bostona, koji boravi pet meseci na Pravnom fakultetu u Beogradu kao Fulbrajtov stipendista u ovom semestru  je održao kurs Internet Law, koji je trajao ceo zimski semestar. Kurs su pohađali naši najbolji studenti, koji poseduju izuzetno visok nivo poznavanja engleskog jezika, na kome se održavala nastava.  Studenti su bili u mogućnost da se upoznaju i sa najnovijom stranom literaturom o pravu interneta, koju im je profesor obezbedio. U planu je da se ovaj predmet uvrsti u redovan program pravnih studija kao izborni, i tako doprinese osavremenjavanju pravničkog obrazovanja u Srbiji.


12. novembra 2008. godine, u amfiteatru I Pravnog fakulteta prof. Džon Glover sa Monaš univerziteta iz Australije održao je našim studentima predavanje na temu „Equity and trusts: an introduction“.


Direktor Agencije za privredne registre, gospodin Zvonko Obradović, gostovao je 5. novembra 2008. godine na vežbama iz Kompanijskog prava kod doc. dr Dušana Popovića. Tom prilikom gospodin Obradović je upoznao studente sa praktičnim aspektima registracije privrednih subjekata i problemima sa kojima se Agencija suočava u svome radu.

Гости током школске године 2007/8

26. septembra 2008. godine u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta prof. dr Klaus Roskin, profesor krivičnog prava iz Nemačke, je održao predavanje na temu Krivična dela posedovanja. Prof.Roskin je bio gost našeg fakulteta povodom dodele počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu dana 25. septembra 2008. godine. Tom prilikom prof. Roskin je održao i prigodan govor koji prenosimo u celosti.


U periodu od 5. do 16. maja 2008. godine studenti završne godine i apsolventi na Pravnom fakultetu imali su priliku da pohađaju kurs Litigation and Arbitration in the United States koji je držao g-din Čarls Goldberger, adokat iz kancelarije McCullough, Goldberger & Staudt LLP iz Njujorka.

Na kursu su, između ostalog, razmatrane teme „Organizacije sudova u SAD“, „Vrste i osnovna načela parničnog postupka“, „Faze parničnog postupka“, „Arbitraža i medijacija kao alternativni načini rešavanja sporova – prednosti i mane“, „Arbitražni postupak“.


Dr Monika Milošević je 14. maja 2008. godine u okviru nastave iz predmeta Pravo zaštite čovekove okoline organizovala predavanje na temu: „Zagađivanje voda-otpadne vode“. Gostujući predavač bio je Nenad Andrić, analitičar životne sredine-master, asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju-Futura Univerziteta Singidunum i ekspert za zaštitu životne sredine u preduzeću Galenika-Fitofarmaci­ja. Predavanje je održano u konferencijskoj sali našeg fakulteta i privuklo je veliki broj studenata.


Strani ekspert iz Republike Slovačke i član slovačke Komore poreskih savetnika, Lubica Masarova gostovala je na našem Fakultetu u okviru specijalističkih strukovnih studija iz oblasti poreskog savetovanja 10. maja 2008. godine. Tom prilikom gđa Masarova je, zajedno sa prof. dr Gordanom Ilić-Popov, održala predavanje na temu „Zaštite prava poreskih obveznika u poreskom postupku“ i pružila polaznicima kursa značajne informacije po raznovrsnim pitanjima vezanim za organizaciju i poslovanje struke poreskih savetnika.


Dana 22.4.2008. godine sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu Tatjana Bezmarević-Janjić je studentima druge godine, koji pohađaju Studijsku grupu iz krivičnog prava kod doc. dr Nataše Delić, održala predavanje na temu Odmeravanje kazne – praktični aspekt.


15. aprila 2008. godine Pravni fakultet je imao čast da u svojoj Konferencijskoj sali ugosti prof. dr Rolfa Stobera, direktora Instituta za Ekonomsko pravo Univerziteta u Hamburgu koji je prisutnima održao predavanje na temu Public-Private Partnerships.


20. marta 2008. godine u Konferencijskoj sali našeg Fakulteta dr Slavoljub Carić, Zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i Vanja Rodić, pravni savetnik u kancelariji održali su predavanje na temu Dosadašnja iskustva u radu Kancelarije Zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava. Predavanju su prisustvovali studenti redovnih studija, i poslediplomci, advokati, kao i tim našeg Fakulteta koji se priprema za takmičenje iz juri­sprudencije Evropskog suda za ljudska prava.


Čuveni američki kriminolog dr Dragan Milovanović, profesor Kriminologije i Krivičnog pravosuđa na North Easten University of Chicago, održao je na časovima iz predmeta Kriminologija sa pravom izvršenja krivičnih sankcija predavanje o radikalno-konstutativnoj definiciji zločina koja je probudila veliko interesovanje studenata našeg Fakulteta kao i diskusiju u kojoj su se analizirali argumenti za i protiv pravne definicije zločina. Profesor Dragan Milovanović je bio oduševljen nivoom znanja i logikom koju su tom prilikom po­kazali studenti našeg Fakulteta.


Dana 16. januara 2008. godine gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu bio je renomirani režiser Nikita Mihalkov koji je u prepunom afiteatru V našeg Fakulteta na izuzteno zanimljiv i duhovit način studentima govorio o stanju fimske umetnosti danas u Rusiji i svetu, odnosima Srbije i Rusije, pravoslavlju, Evropi i drugim temama koje su naišle na izuzetno interesovanje naših studenata koji su uvaženog gosta zadržali preko sat vremena nakon predavanja u želji da čuju njegove odgovore na njihova brojna pitanja. Ovom prilikom studentima su se obratili i ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Aleksejev i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Mirko Vasiljević, a atmosferu u amfiteatru V je ulepšao i ansambl Kosovoski božuri predvođen glumicom Ivanom Žigon.

Nikita Mihalkov je boravio u Srbiji na poziv našeg proslavljenog režisera Emira Kusturice, organizatora festivala na Mokroj Gori, a studentska organizacija Nomokanon obezbedila je njegovo gostovanje na našem Fakultetu.


30. novembra je na predavanjima iz građanskog procesnog prava kod dr Monike Milošević, gostovala Ivana Racković, advokat iz advokatske kancelarije Karanović Nikolić, u okviru saradnje koju je Pravni fakultet ostvario sa ovom advokatskom kancelarijom.

Ivana Racković je održala predavanje na temu „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremanje glavne rasprave“, posebno obraćajući pažnju na to kako advokati postupaju kada kod njih dođe stranka i traži da advokat u njeno ime napiše tužbu ili odgovor na tužbu. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa problemima sa kojima se susreću advokati u parničnom postupku.


Dr Slavoljub Carić, agent Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, gostovao je 27. novembra 2007. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, u okviru redovnih vežbi iz predmeta Ljudska prava. Tom prilikom, gospodin Carić upoznao je studente sa procedurom i uslovima prihvatljivosti pred ovim međunarodnim telom, kao i o presudama donetim protiv Srbije, ali i o izazovima koji se pred našu državu postavljaju i koje treba rešiti u narednom periodu.


21. novembra 2007. godine gost Pravnog fakulteta bio je Jean-François Akandji-Kombe, dekan Prav­nog fakulteta u Kanu u Francuskoj, koji je u Konferencijskoj sali Prav­nog fakulteta održao je predavanje na temu „Zabrana mučenja i nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda“. Nakon predavanja i diskusije, gospodin Akandji-Kombe je publiku upoznao sa radom Letnje škole ljudskih prava koju organizuje Pravni fakultet u Kanu i sa mogućnostima za upis naših studenata (koji govore francuski ili engleski jezik) u tu školu.


19. novembra 2007. godine u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta u okviru Stručne grupe za evropsko pravo organizovano je predavanje na temu Zaštita soci­jalnih prava u Savetu Evrope na kojem su govorili Régis Brillat, izvršni sekretar Evropske soci­jalne povelje, Nikitas Aliprantis, profesor Demokritovog univerziteta u trakiji i Univerziteta Rober Šuman u Strazburu i član Evropskog komiteta za socijaln prava saveta Evrope i Jean-François Akandji-Kombe, dekan Pravnog fakulteta u Kanu u Francuskoj.


U okviru nastave iz premeta ljudska prava, a u sklopu aktivnosti Međunarodne konferencije „Kosovo i Metohija kao globalni problem“ zajedničko predavanje o diso­luciji prethodne Jugoslavije održali su prof. dr Radžu Tomas sa Milvoki Univerziteta u Viskonsinu, SAD i prof. dr Vladan Jončić sa našeg Fakulteta. Ovo veoma zanimljivo predavanje održano je u predvečerje početka same međunarodne konferencije 14.11.2007. u prostorijama seminara 425 koji je osim domaćim studentima bio ispunjen i mladim kolegama iz regiona ali i drugih evropskih zemalja koji su povodom konferencije boravili u Beogradu. Prisutni su imali priliku da se iz prve ruke upoznaju sa karakterom procesa koji su promenili političku kartu Balkana ali i cele Evrope. Kroz razložno sagledavanje različitih aspekata ove problematike ali i kroz iskren i neposredan dijalog studenti su vrlo konkretno širili svoja sa­znanja i zajedno sa profesorima ra­zbijali stereotipe i predrasude koje su pre svega u međunarodnoj ali i domaćoj javnosti prisutne po ovom pitanju. Pravnički duh po­sebno je zaintrigiralo pitanje pravne problematike jednostranog proglašenja nezavisnosti koje je takođe, u granicama koje je vreme dopuštalo, obrađeno u okviru predavanja.


Studentima treće godine koji po­hađaju predavanja iz sudske psihologije kod Doc. dr Nataše Delić, 8.11.2007. godine sudija Prvog Opštinskog suda u Beogradu, Tatjana Bezmarević-Janić je održala preda­vanje na temu Ocena verodostojnosti iskaza svedoka i veštaka.


Rik Krever, profesor Univerziteta Monaš u Melburnu, Australija, jedan od vodećih eksperata u svetu za oblast poreskog prava, boravio je u Beogradu u periodu od 28. oktobra do 1. novembra 2007. godine. Tom prilikom, 31.10.2007. godine u 9 časova, održao je na engleskom jeziku za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na časovima iz Javnih finansija i finansijskog prava predavanje na temu: „Višestruka uloga zakona o porezu na dohodak. Razlikovanje između aktuelnih poreskih odredaba, poreskih rashoda sadržanih u porezu na dohodak i odredaba kojima se unapređuju drugi zakoni“. Na početku predavanja prof. Krever je istakao da bi porez trebalo da se plaća u skladu sa principom sposobnosti plaćanja, te da pravičnost predstavlja standard za odmeravanje razlika u oporezivanju. Kako je dalje izlaganje posvetio rashodima sadržanim u poreskim odredbama, prof. Krever je ukazao da propisivanjem određenih poreskih olakšica država de facto preuzima alokativnu funkciju tržišta donoseći odluke „šta će se proizvoditi, koliko i za koga“. Odredbe aktuelnih srpskih poreskih propisa bile su analizirane u diskusiji sa studentima nakon predavanja, pri čemu je prof. Krever većinu postavljenih pitanja ocenio zrelim. Predmetni profesori, dr Dejan Popović i dr Gordana Ilić-Popov, kao i asistenti mr Miloš Milošević i mr Danica Tasić prisustvovali su predavanju. Profesor Dejan Popović je sve vreme tokom izlaganja prof. Krever obezbeđivao prevod sa engleskog na srpski jezik, kao i sa srpskog na engleski jezik, dok je samo predavanje imalo izuzetan značaj za studente koji su ovom prilikom pokazali interesovanje za složenu oblast poreskog prava.

Profesor Rik Krever je redovni profesor pri Katedri za poslovno pravo i poreze i direktor Instituta za poresko pravo i poresku politiku Univerziteta Monaš u Melburnu. Član je Savetodavnog komiteta Vladinog projekta Komonvelta za unapređenje pore­skog sistema i predavač na specijalističkim studijama u Poreskoj upravi Australije i Upravi za trezor Australije.

Član je Stalnog naučnog komiteta Međunarodnog poreskog udruženja i međunarodni istraživač pri Centru za oporezivanje poslovanja Univerziteta Oksford.

Konsultant je Svetske banke, Me­đunarodnog monetarnog fonda i Azijske banke za razvoj, kao i mnogobrojnih međunarodnih organizacija koje pružaju finansijsku pomoć ministarstvima i poreskim upravama u velikom broju zemalja, uključujući Vijetnam, Letoniju, Kinu, Novi Zeland, Istočni Timor i dr.

Gostujući je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard, Univerziteta Erazmus u Roterdamu, Pravnog fakulteta Ozgud Hol u Torontu, Državnog univerziteta San Hoze i Univerziteta za ekonomiju i poslovnu administraciju u Beču.


U periodu od 17–25. oktobra 2007. godine u amfiteatru VIII (sudnica) Pravnog fakulteta održan je kurs iz oblasti američkog poslovnog prava na engleskom jeziku. Predavač je ugledni američki profesor i advokat Tom Džersild. Na kursu su obrađivane teme korpo­rativnog upravljanja, konzorcijuma i drugih oblika povezivanja privrednih društava, pravo stranog ulaganja kao i načini rešavanja privrednih sporova, uključujući arbitražu. Kursu se podazvao veliki broj naših studenata i pioslediplomaca, koji su po završenom kursu učesnici dobili odgovarajući sertifikat.


U periodu od 22–26. oktobra 2007. godine u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta održan je kurs na temu Introduction Into the European Union Law. Ovaj kurs Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, je organizovao u saradnji sa Centrom za pravo Evropske unije i Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v. Predavači su bili ugledni profesori iz Nemačke, Dr. Friedemann Kainer i Dr.h.c. Helmuth Schroeter.


9. oktobra 2007. godine u organizaciji Pravnog fakulteta i Ambasade Kraljevine Holandije U amfiteatru Radomir Lukić na Fakultetu predavanje na temu Why I believe in Europe održao je Franciscus C.G.M. Timmermans, Ministar za evrop­ska pitanja Holandije.


2. oktobra 2007. godine dr Eliezer Papo sa Univerziteta David Ben Gurion u gradu Dar Ševa, Izrael odrzao je predavanje na temu O osnovnim obeležjima jevrejskog prava. Predavanje je održano u okviru časova iz predmeta Uvoda u pravo prof. dr Budimira Košutića. Izlaganje je izazvalo veliko interesovanje naših studenata ko­ji su postavili veliki broj pitanja našem uvaženom gostu.

Гости током школске године 2006/7

21. septembra 2007. godine Pravni fakukltet Univerziteta u Beogradu imao je čast da ugosti g-dina Žan Pol Kostu, predsednika Evropskog suda za ljudska prava i njegovog višegodišnjeg sudiju i g-đu Sali Dole, najvišeg stručnog saradnika u II odeljenju suda koje razmatra prestavke protiv Srbije. G-din Kosta i gđa Dole boravili su u Beogradu u okviru zvanične posete Ministrastvu pravde Republike Srbije, a sa polaznicima Alpbah letnje škole i drugim zainteresovanim studentima i nastavnicima, proveli su sat vremena razgovarajući o radu Evropskog suda za ljudska prava, izazovima i problemima sa kojima se sudije tog suda svakodnevno sreću, kao i o mogućnostima za praksu u ovoj važnoj instituciji. U ime dekana Fakulteta, našim uvaženim gostima zahvalio se doc. dr Miodrag Jovanović, prodekan za nauku i dr Emilija Vukadin, upravnik Alpbah letnje škole.


Od 7. do 17. maja 2007. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je dvonedeljni kurs na engleskom jeziku Business Law of the USA. Predavač je bio ugledni američki advokat Alen Bur­chett, član kalifornijske Advokatske komore i osnivač prestižne advokatske kancelarije Stewart Humpherys Burchett & Molin, LLP. Na kursu su posebno obrađene teme: američki pravni sistem, pravno obrazovanje i pravna praksa, ugovorno pravo SAD i elektronska trgovina, odgovornost proizvođača i delikti u privredi, način rešavanja sporova, oblici privrednih društava kao i stvarno pravo i obezbeđenje potraživanja u pravu SAD. Kurs je pohađalo preko 50 studenata našeg Fakulteta.


10. maja 2007. godine u amfiteatru IV našeg Fakulteta prof. dr Evangelos Vasilakakis sa Pravnog fakulteta Aristotel Univerziteta iz Soluna, u okviru predavanja na predmetu Međunarodno privatno pravo, održao je predavanje na temu International Procedural Law: Brussels I Regulation.


8. maja 2007. godine Tatjana Bezmarević Janić, sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu, održala je predavanje na temu „Ocena verodostojnosti iskaza svedoka i veštaka“ studentima treće godine koji pohađaju predavanja iz Sudske psihologije kod doc. dr Nataše Delić.


5. maja 2007. godine, dr Karitos Panajotis, advokat i profesor, održao je predavanje na temu „Terorizam i organizovani kriminalitet u Grčkoj“, u okviru specijaističkih strukovnih studija „Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“.


U okviru posete našem Fakultetu, poznati američki profesor škotskog porekla Alan Votson (Alan Watson) održao je dva predavanja našim studentima. Prvo predavanje je bilo namenjeno studen­tima prve godine studija i predstavljeno je 26. aprila 2007. godine u amfiteatru V, u okviru nastave iz Nacionalne istorije države i prava, pod nazivom „Legal Transplants Today“. Drugo predavanje je održano 27. aprila 2007. godine u okviru kluba Forum Romanum, a tema je bila „American Legal Education“. Oba predavanja su bila izvanredno posećena i propraćena velikim brojem pitanja koja su gostu postavljali naši studenti. Kao i ranijih godina, susret sa studentima se završavao dugim razgovorima posle predavanja.


Na vežbama iz predmeta Ekonomska politika, koje izvodi asistent mr Tatjana Jovanić, 24. aprila 2007. godine gostovala je Ivana Antić, pravni savetnik Agencije za privatizaciju, održavši veoma zanimljivo izlaganje na temu metoda privatizacije predviđenih važećom regulativom iz ove oblasti.


U amfiteatru VI Pravnog fakulteta, dana 4. aprila 2007. godine, dr Klaus von Lampe, profesor i advokat iz Berlina, održao je predavanje na temu „Organizovani kriminalitet“ u okviru specijalističkih strukovnih studija „Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“.


marta 2007. godine u amfiteatru VII Pravnog fakulteta g-din Ljuan Koka je studentima održao predavanje na temu „Kratka istorija Roma,“ ukazujući na osnovne predrasude prema Romima i stereotipe, a detaljno objašnjavajući kulturni identitet Roma. Predavanje je organizovano u saradnji Svetske banke i nevladine romske organizacije DAE.


14. marta 2007. godine na Pravnom fakultetu je održana tribina na temu Reforma pravosuđa i pravni fakulteti. Izlagač je bio ministar pravde Zoran Stojković koji je studentima govorio o Nacio­nalnom planu reforme pravosuđa i pravnog obrazovanja u Srbiji.


13. marta 2007. godine profesor Bruno Šoenfelder, Dekan Ekonomskog fakulteta TU Frajberg (Technische Universität Freiberg), i gostu­jući profesor na nekoliko nemačkih i inostranih univerziteta, održao je predavanje na temu „A model for post-Communist bankruptcy law“. Predavanju je prisustvovao veći broj studenata druge godine osnovnih studija u okviru predmeta Osnovi ekonomije, kao i ostali zainteresovani studenti osnovnih i postdiplomskih studija.


12. marta 2007. godine u amfiteatru IV na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu prof. dr Dragan Bolanča, prorektor Univerziteta u Splitu i redovni profesor Pravnog fakulteta u Splitu održao je predavanje „Budimpeštanska Konvencija o ugovoru o prevozu robe u unutrašnjoj plovidbi“ i „Pomorski zakonik Republike Hrvatske“. Predavanju je prisustvovao veći broj profesora sa fakulteta kao i studenata završnih godina studija.


Pravni fakultet u Beogradu u saradnji sa ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, 7. marta 2007. organizovao je razgovor na temu „Srbija, regionalna bezbednost i NATO“. U prisustvu studenata i profesora Pravnog fakulteta, kao i dekana i prodekana razgovor su vodili Majkl Polt, ambasador SAD i Ig Perne, ambasador Republike Francuske u Beogradu.


28. decembra 2006. godine sudija Prvog opštinskog suda Tatjana Bezmarević-Janjić, na studijskoj grupi iz Krivičnog prava (opšti deo) kojom rukovodi doc. dr Nataša Delić, održala je predavanje na temu „Odmeravanje kazne“.


27.12.2006, u okviru predavanja iz predmeta Uvod u pravo predsednik Prvog opštinskog suda, sudija mr Miodrag Majić održao je studentima u amfiteatru V predavanje na temu „Sudijsko tumačenje prava“.


15. decembra 2006. godine go­sti na predavanju iz predmeta Uporedna pravna tradicija su bili tužioci iz SAD Sam Nazzaro i Dan Stewart, koji se trenutno nalaze na funkciji savetnika za reformu pravosuđa u našoj zem­lji. Oni su održali izuzetno zanimljiv dvočas, praćen power-point prezentacijom, o osnovnim elementima pravnog sistema SAD i obogatili slušaoce novim sazna­njima o funkcionisanju američ­kog prava i pravosuđa u praksi, koja se ne mogu steći iz knjiga. Veoma aktivno učešće studenata tokom predavanja i više desetina pitanja koja su postavili ovim američkim pravnicima – praktičarima, ostavili su iz­vanredan utisak na predavače. Svoje pozitivne utiske o našim studen­tima gosti su dokazali i time što su posle nekoliko dana na desetak strana dostavili pisane odgovore na pitanja za koja nije bilo vremena. Po završetku pre­davanja goste je primila prof. dr Ljiljana Radulović, prodekan za nastavu našeg Fakulteta i razgovarala o daljoj saradnji i njihovom uključivanju u nastavu iz predmeta Krivično pravo, kao i o mogućnostima razmene studenata i nastavnika.


U okviru projekta „Pravni kapa­citet za evropske integracije“ na poziv prof. dr Stevana Lilića, 23. novembra 2006. godine na Prav­nom fakultetu u Beogradu gostovao je doktor filozofije i prava Christian Sailer, glavni tužilac Među­narodnog suda za zaštitu prava ži­votinja u Ženevi. U svečanoj sali dekanata na Pravnom fakultetu dr Sailer-a su primili prodekan prof. dr Ljiljana Radulović, a bio je pri­sutan i prof. dr Sima Avramović. Za studente treće godine dr Sailer održao je predavanje na temu „Do­stojanstvo životinja i ljudski za­koni“, i između ostalog, istakao da životinje treba da imaju garan­tovano pravo na dostojanstvo i primeren život, ukazujući pri tom da uzgajanje životinja u šta­lama mora biti ustavom ukinuto i zamenjeno držanjem životinja na način koji odgovara njihovoj vrsti. U svom izlaganju, dr Sailer je poseb­no ukazao na značaj smanjenja kon­zumiranja mesa među ljudima, isti­čući, da javni interes za klanje životinja mora biti manji, da lju­di polako moraju da se distanciraju od ishrane mesom, kao i da usvoje vegeterijansku ishranu kao oblik zaštite životinja. Prisutni stu­denti imali su priliku da postave pitanja predavaču, a gromoglasni aplauz upućen Saileru svedoči o jednom zanimljivom i inspirativ­nom predavanju.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za pravo Evropske unije i Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v. organizovali su jednonedeljni kurs Introduction Into the European Union Law u periodu od 23–27. oktobra 2006. godine. Predavači su bili ugledni pro­fesori iz Nemačke, Dr. Friedemann Kainer i Dr.h.c. Helmuth Schroeter. Svim studentima koji su uspešno završili kurs uručen je serti­fikat.


20.oktobra 2006. godine gosti Pravnog fakulteta Uni­ver­ziteta u Beogradu bili su Ser Mal­kolm Rifkind i Nj.K.V. Pre­sto­lonaslednik Aleksandar II Ka­­rađorđević. Ser Malkolm Rif­kind je član Kraljičinog Saveta i  poslanik Engleskog par­lamenta za Kensington i Čelzi, ko­ji je svoje bogato iskustvo stekao radeći na mnogobrojnim politič­kim funkcijama. Kao Državni se­kretar za Škotsku 1986. godine po­staje član Kabineta. Godine 1990. postao je Ministar saobraćaja, a 1992. Dr­žavni sekretar za odbranu. Od 1995. do 1997. godine bio je Se­kretar inostranih poslova Velike Britanije. Bio je jedan od četiri ministra koji su bili u službi to­kom cele vladavine Margaret Tačer i Džona Mejdžora. Godine 1997. uve­den je u dostojanstvo Viteza (titula Sera) kao priznanje za svoje javne zasluge.

Prilikom boravka na našem Fakultetu Ser Malkolm Rifkind je u am­fiteatru V održao predavanje stu­dentima prve godine studija na temu: „Srbija i Evropska Unija – tranzicija pravnog sistema“. U veo­ma informativnom i interesant­nom razgovoru Ser Malkom Rif­kind je podelio sa srpskim studentima svoje bogato političko iskustvo i odgovarao na mnoga po­stavljena pi­tanja.

Tokom posete našem Fakultetu uvaženi gosti su, u društvu rek­tora Univerziteta u Beogradu prof. dr Dejana Popovića, doc. dr Miodraga Jovanovića, prodekana Pravnog fakulteta, g-đe Lede Go­fas, izvršnog direktora Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje i prof. dr Ljiljane Marković, člana izvršnog odbora Fondacije, obišli Centar za razvoj karijere Beogradskog Univerziteta, koji će svečano biti otvoren na našem Fakultetu u decembru 2006. Projekat osnivanja Centra za razvoj karijere BU ini­ciran je od strane Fondacije Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksan­dra za kulturu i obrazovanje u sa­radnji sa Univerzitetom u Beogradu i Univerzitetom u Notingemu.

Гости током школске године 2005/6

1. juna 2006. godine, u organizaciji Debatnog kluba Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogra­du, u prostoriji Pravne klinike na na{em Fakultetu, prof. dr Skot Jensen (Scott L. Jensen) sa Web­ster Univerziteta održao je predavanje na temu Značaj javnog nastupa za pravničku profesiju. Prof. Jensen, stručnjak za komunikaciju i govorništvo sa preko 20 godina predavačkog iskustva, na veliko zadovoljstvo prisutnih, podelio je sa našim studentima svoja isku­stva vezana za govorništvo, debatu i javni nastup.

Predavanje je započeo isticanjem da su ove discipline zastupljene na mnogim američkim univerzitetima, a da je čak moguće steći i diplomu isključivo iz tih oblasti. Posebno je ukazao da u SAD poslednjih godina postoji tendencija da se, u cilju razvijanja kritičkog razmišljanja i govor­ničkih sposobnosti, predavanja iz ovih veština uvedu kao obavezna i u srednje škole.

Prof. Jensen i njegovi studenti su zatim, na inicijativu naših studenata, analizirali nastupe poznatih javnih govornika, pre svega političara, govoreći kako o razlozima njihovog uspeha, tako i o uticaju uspešnosti njihovih javnih nastupa na njihove karijere. Izlaganje o najvažnijim elementima javnog nastupa završeno je deljenjem materijala sa uputstvima vezanim za sadržinu i izlaganje govora.


17. maja 2006. godine gost na vežbama iz Političke ekonomije kod prof. dr Borisa Begovića bio je Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, koji je studentima našeg Fakulteta u prepunom amfiteatru II održao predavanje na temu: „ Politika NBS u 2006.“.


11. maja 2006. godine u Konfe­rencijskoj sali našeg Fakulteta predavanje na temu Recent Deve­lopments in European Financial Law održao je dr Hristos V. Gortsos, sekretar Grčke asocijacije banaka i vanredni profesor na Univer­zitetu Pantion u Atini.


Profesor dr Mark Rigo (Marc Rigaux), prestižni profesor radnog prava, raniji dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Antverpenu (1989–1993), aktuelni potpredsednik Instituta pravnika za socijalno pravo (Francuska) i rukovodilac Evropske platforme za radno pravo, održao je 4. maja 2006. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu veoma zanimljivo i aktuelno predavanje pod nazivom Evropski socijalni pravni model. Evropska platforma za radno pravo priprema memorandum za Evropski parlament, ka­ko bi evropski socijalni model postao integralni deo komunitarnog prava.

Predavanju je prisustvovao veći broj nastavnika, kao i studenata redovnih i poslediplomiskih studija. U veoma živoj diskusiji učestvovali su i prof. Korin Diran (Corrine Durand) sa Univer­ziteta u Strazburu, prof. Tojn Ja­spers (Toin Jaspers) sa Univerzi­teta u Utrehtu, prof. Jon Rambou (Jon Rombouts) sa Univerziteta u Antverpenu i prof. Irina Mule­kova (Irina Moulechkova) sa Univer­zi­teta u Sofiji.


Od 12. aprila do 24. maja 2006. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu održan je kurs „An Introduction to the Legal System of the U.S. – A Study of the Bill of Rights“. Nastavu je izvodio ugledni profesor i konsultant za pravno obrazovanje dr Spidi Rajs (Speedy Rice) pri Nacionalnom centru za državne sudove, odeljenja za međunarodne programe, koje finansira USAID. Studenti koji su redovno pohađali kurs i sa uspehom položili ispit na engleskom jeziku dobijaju sertifikat koji će moći da koriste u inostranstvu.


Po nalogu Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, a zahvaljujući saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa GTZ kancelarijom za pravnu reformu, 20. marta 2006, u sali 406, predavanje je održao dr Tomas Majer (Thomas Meyer) na temu „Support of Legal Reform in the Context of work of the GTZ in Serbia and Montenegro and in the region“.


Mr Miodrag Majić, predsednik Prvog opštinskog suda u Beogradu, održao je predavanje  studentima koji pohađaju studijsku grupu iz predmeta Krivično procesno pravo kod docenta dr Gorana Ilića. Predavanje se odnosilo na istragu kao fazu redovnog krivičnog postupka. Sudija Majić je, kao jedan od najvećih zagovornika tužilačke istrage u našoj stručnoj javnosti, poseban naglasak stavio na upoređenje sudske i tužilačke istrage, ukazavši pritom da bi prihvatanje novog koncepta istrage podrazumevalo i suštinske izmene ostalih faza krivičnog postupka. Predavanje sudije Majića je nastavak dugogodišnje saradnje koji on ima sa dr Ilićem i Katedrom za krivično pravo Pravnog fakulteta u Beogradu.


28. februara 2006. g., uz po­dršku američkog Nacionalnog centra za državne sudove, u sali za konferencije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr James Moliternosa William & Merry University iz Virdžinije, SAD odr­žao je predavanje na temu: „Com­parsion of the evidence law in the US with civil law systems“.


23. februara 2006. g., zahvaljujuci saradnji sa GTZ kancelarijom za pravnu reformu i nemačkim saveznim Ministarstvom za pri­vrednu saradnju i razvoj, gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu bio je prof. dr Philippo Ranieri sa Sarland Univerziteta, Nemačka. Prof. Ranieri je pred prepunim amfiteatrom IV održao veoma zanimljivo predavanje na temu: „Zaključenje ugovora evropskom građanskom pravu – uporedna ana­liza kontinentalnog i engle­skog prava u pogledu predloga o Princi­pima evropskog ugo­vornog prava Lan­do komisije“.


22. februara 2006. g., gost Pravnog fakulteta Uni­verziteta u Beogradu bio je prof. dr Jan Winter sa Univerziteta u Am­sterdamu, koji je u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta održao predavanje na temu: Eu­ropean Union – Historical Over­view.


9. decembra 2005. gost našeg Fakulteta je bio dr Gerhard Tir (Gerhard Thür), profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Gracu i šef Instituta za rimsko pravo, antičku istoriju i istoriju novijeg privatnog prava, dopisni član Austrijske akademije nauka i upravnik njenog Odeljenja za prav­nu istoriju antičkih država, ne­kadašnji dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Minhenu, urednik prestižnog časopisa Zeit­schrift der Savigny-Stiftung für Rechts­geschichte, jedan od najistaknutijih stručnjaka za pravnu istoriju an­tike i istoriju novijeg privatnog prava. Kao prijatelj našeg Fa­kulteta na kome je više puta do sada boravio, prof. Tir je posetio Beograd sa jedinim ciljem da odr­ži predavanje studentima našeg Fakulteta, o kojima u inostran­stvu uvek govori uz mnogo komplimenata. Posebno je poneo dobre utiske o studentima koji su u maju ove godine predstavljali naš Fa­kultet na međunarodnom seminaru u Sarajevu (Acta Diurna br. 5) i sa njima se susreo tokom ovog boravka.

Prof. Tir je, u okviru nastave iz predmeta Opšta pravna isto­rija, održao i predavanje za studente prve godine pod nazivom A Corinthian Metic woman as a Banker in Athens. Pritom je analizirao je­dan fragment iz grčke Nove ko­medije, iz koga proizlazi da su že­ne u staroj Grčkoj mogle obavljati i poslove bankara, što baca dru­gačiju sliku na njihov ukupan pravni i društveni položaj. Predavanju je prisustvovalo više stotina studenata, koji su po­stavili gostu više desetina pita­nja.


U okviru saradnje koja se odvija već više godina između Francu­ske Ambasade u Srbiji i Crnoj Gori i Pravnog fakulteta Uni­verziteta u Beogradu, dr Matijas Odit, profesor prava na Univer­zitetu u Kanu, 8. decembra 2005. godine, studentima IV godine odr­žao je predavanje na temu „Razvoj komunitarnog međunarodnog privatnog prava“.

Pre predavanja profesor Odit je razgovarao sa dekanom prof. dr Mirkom Vasiljevićem, kao i profesorima na predmetu međunarodno privatno pravo dr Gašom Kne­ževićem, dr Aleksandrom Jakši­ćem i doc. dr Vladimirom Pa­vićem.


U okviru nastave na predmetu Političke i pravne teorije odr­žano je 30. novembra 2005. godine predavanje ‘Feminist Political Theory and Legal Theory’. Predavač je bila prof. dr Izabel Markus, sa njujor­škog državnog univerziteta u Bafalu. Profe­sorka Markus je naj­pre govorila o procesima uključi­vanja femini­stičke perspektive u univerzi­tetske studije uopšte (a u tom sklopu i u pravne studije), kao i o značaju tih procesa. Posebnu paž­nju je posvetila problemima uspo­stavljanja i implementacije zakonskih rešenja u sferi porodičnog, krivičnog, socijalnog i radnog zakonodavstva, koja imaju za cilj afirmaciju jednakosti među polo­vima i posebnu zaštitu žena i dece.


15. novembra 2005. g. na našem Fakultetu je gostovala dr Kaliopi Burdara (Kalliopi Bourdara), profesor Pravnog fakulteta Univerzi­teta u Atini i zamenik gradona­čelnika Atine. Kao istaknuti stručnjak za vizantijsko pravo ona je, u okviru nastave iz predmeta Opšta pravna istorija, održala predavanje studentima prve godine našeg Fakulteta na temu „Vizan­tijsko zakonodavstvo u vreme Ma­kedonske dinastije“. Predavanje sa sličnom temom je dan ranije prof. Burdara imala i u Srpskoj aka­demiji nauka i umetnosti. Preda­vanju je prisustvovao i naš istak­nuti vizantolog, akademik prof. dr Ljubomir Maksimović, kao i predstavnici ambasade Grčke. Po­sle predavanja pred nekoliko sto­tina slušalaca u amfiteatru V, studenti su gošći postavili više desetina raznovrsnih i veoma ume­snih pitanja, tako da se predavanje pretvorilo u dužu diskusiju o vizantijskom pravu.

Vredi istaći izuzetno povoljan utisak koji je prof. Burdara iznela o zaintere­sovanosti, znanju i angažovanosti naših studenata. Na kraju boravka prof. Burdara je istakla svoju spremnost da pomogne u razvijanju saradnje između naša dva Fakul­teta, kao i drugih oblika saradnje saradnje sa Atinom, što olakšava funkcija zamenika gradonačelnika na kojoj se trenutno nalazi.


11. novembra 2005. godine, u or­ganizaciji Udruženje studenata Pravnog fakulteta ‘Nomokanon,’ gost Pravnog fakulteta bio je Remzi Klark, nekadašnji javni tužilac, zamenik ministra prav­de, pomoćnik ministra pravde i ministar pravde SAD, koji je u punom amfiteatru V održao predavanje na temu ‘Zloupotreba Međunarodnog krivičnog prava u političke svrhe’.

Remzi Klark je profesor na nekoliko fakulteta u SAD i po­časni je doktor Univerziteta u Beogradu. Remzi Klark je i advokat za ljudska prava pred međunarodnim sudovima. Nakon predavanja g. Klark se zadržao u kraćem razgo­voru sa studentima, kojima je podelio i nekoliko prigodnih poklona – knjige o međunarodnom kri­vičnom pravosuđu.


Na poziv Centra za Međuna­rodnu saradnju Instituta za pravne i društvene nauke na našem Fakultetu je 10. novembra 2005. g. gostovao ambasador Mau­ricio Ma­sari, Šef misije OEBS-a za Srbiju i Crnu Goru. Gospodin Masari je  govorio na temu „Put Srbije i Crne Gore ka Evropi“. Tribina je bila veoma posećena, a studenti su aktivno učestvovali u razgovoru. Gospodin Masari je iz­razio veliko zadovoljstvo ovom posetom i zrelošću i kvalitetom pitanja i komentara.

Гости током школске године 2004/5

Hauke Brunkhorst, nemački teoretičar, profesor sociologije i šef Instituta za sociologiju Univerziteta u Flensburgu, održao je  8. juna 2005. na Pravnom fakultetu predavanje na temu “Može li se demokratija globalizovati? Ustavna prava u globalnom društvu”. Knjiga Haukea Brunkhorsta Solidarnost od građanskog prijateljstva do globalne pravne zajednice  prevedena je s nemačkog i objavljena 2004. godine kao zajedničko izdanje Beogradskog kruga iz Beograda i Multimedijalnog instituta iz Zagreba. Određeni broj knjiga je podeljen posetiocima predavanja.


27. maja 2005. u organizaciji Komisije za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta i na incijativu prof. dr Stevana Lilića, održao je predavanje dr Zoran Šapurić, Ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Republike Makedonije, u Sali za sednice Fakulteta na temu: „Ekološka politika u regionu.“ Dobrodošlicu gostima poželeo je dekan prof. dr Mirko Vasiljević, a uvodničar skupa bila je mr Monika Ninković. Predavanju je pored velikog broja studenata i saradnika na našem Fakultetu, prisustvovao i g. Viktor Dimovski, ambasador Republike Makedonije u Srbiji i Crnoj Gori, kao i delegacija našeg ministarstva zaduženog za poslove zaštite životne sredine.


Prof. dr Wolfgang Hromadka, sa Univerziteta Pasau iz Nemačke, je 4. maja 2005. u Sali za sednice održao predavanje na temu „Uticaj evropskog prava na kolektivno radno pravo u Nemačkoj“. Uvodničar skupa bio je prof. dr Branko Lubarda, a skupu je prisustvovalo više studenata našeg Fakulteta. Predavanje profesora Hromadke je organizovano u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ) – Kancelarija za pravnu reformu, pod pokroviteljstvom nemačkog saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj.


26. aprila 2005. godine, tokom svog boravka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Alan Votson (Alan Watson), istaknuti profesor prava sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Džordžiji, SAD, u okviru nastave iz predmeta Opšta pravna istorija, održao je predavanje studentima prve godine pod nazivom Legal Transplants and Comparative Law. Predavanju je prisustvovalo više od 200 studenata, koji su predavaču postavili veliki broj zanimljivih i stručnih pitanja, a jedan broj studenata se sa njime zadržao u dugom razgovoru nakon predavanja, naročito o njegovoj teoriji o razvoju prava putem pravnih transplanta.


U okviru nastave iz Međunarodnog privrednog prava, dr Thomas Meyer, šef GTZ Kancelarije za pravnu reformu u Srbiji, održao je 20. aprila u amfiteatru IV predavanje na temu: „Pravna reforma u Srbiji“. Gospodin Meyer je govorio o iskustvima Nemačke u pitanjima pravne i ekonomske reforme posle Drugog svetskog rata, kao i o sopstvenom angažovanju na poslovima pravne reforme u Srbiji.


Profesor Svetozar (Steve) Pejović je 22. marta 2005. godine održao predavanje u amfiteatru „Slobodan Jovanović“ na Pravnom fakultetu na temu ustava, pravnog sistema i ekonomske efikasnosti, veze dobre zaštite svojinskih prava i privrednog rasta i ekonomske efikasnosti običajnog prava.


U okviru nastave iz predmeta Međunarodno privredno pravo, advokat Jovan Jekić, zamenik šefa USAID projekta „Pristup Srbije i Crne Gore Svetskoj trgovinskoj organizaciji,“ održao je 9. marta 2005. godine predavanje studentima četvrte godine Pravnog fakulteta u amfiteatru IV na temu: „Osnovna načela međunarodne trgovine u okviru STO.“


U okviru nastave iz predmeta Međunarodno privredno pravo, mr Nikola Jovanović, savetnik u Kancelariji Vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, održao je 9. marta 2005. godine predavanje studentima četvrte godine Pravnog fakulteta u amfiteatru IV na temu: „Trgovinska politika Evropske unije.“


Kurs Introduction to the Legal System of the USA, koji je tokom prvog semestra školske 2004/ 2005. godine na našem Fakultetu vodio profesor Džejms Kleba sa Pravnog fakulteta Lojola iz Nju Orleansa uspešno je okončan. 1. marta 2005. godine studentima je sertifikate o položenom ispitu dodelio dekan prof. dr Mirko Vasiljević i održao prigodan govor u kome je najavio veći broj sličnih kurseva u budućnosti. Profesor Kleba je izrazio veliku zahvalnost Pravnom fakultetu zbog srdačnosti kojom je bio okružen tokom boravka na Fakultetu i izrazio veliko zadovoljstvo nivoom znanja i opšte kulture naših studenata koji su pohađali njegov kurs.

Kurs je uredno pohađalo preko 50 naših studenata, a sa uspehom ga je položilo 29 studenata. S obzirom da je ovo prvi kurs koji će se našim studentima priznavati kao stečeni kredit na drugim pravnim fakultetima u svetu, a naročito na poslediplomskim studijama u SAD, naš Fakultet im je izdao poseban sertifikat o položenom ispitu. Pored sertifikata, studenti dobijaju i ocene, koje su u ovom slučaju biti izražene i numerički i slovima (10 = A+; 9 = A; 8 = B; 7 = C; 6 = D; 5 = F), što će predstavljati osnov za priznavanje jednog opcionog predmeta na četvrtoj godini studija. Ovaj kurs predstavlja prvi korak ka olakšavanju mobilnosti naših studenata jer omogućava priznavanje ispita položenih na Pravnom fakultetu u Beogradu na najprestižnijim fakultetima u svetu, čime se ujedno podiže i ugled našeg fakulteta u svetu. 


Prof. Filipo Ranijeri (Filippo Ranieri) sa Sarland Univerziteta (Nemačka) je 22. februara 2005. godine u amfiteatru IV održao predavanje na temu: „Osnovne crte uporednog prava, uticaj evropskog prava i praktični primeri.“ Prof. Ranijeri je profesor Evropskog ugovornog prava, Uporednog prava i Istorije evropskog privatnog prava. Objavio je nekoliko stotina radova, knjiga i eseja, a njegova knjiga „Evropsko obligaciono pravo“ preglašena je za jednu od najboljih pravnih knjiga 2000. godine. Predavanje prof. Ranijerija na našem Fakultetu je oragnizovano u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ) – Kancelarija za pravnu reformu pod pokroviteljstvom nemačkog saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj.


U okviru nastave iz predmeta Građansko procesno pravo, profesor Džejms Kleba je 21. decembra 2004. godine studentima četvrte godine studija održao predavanje pod nazivom Comparative Civil Procedure: The Civil Law and Anglo-American Common Law.


U okviru nastave iz predmeta Opšta pravna istorija, 3. decembra 2004. godine je gostujući profesor Džejms Kleba sa Pravnog fakulteta Univerziteta Lojola iz Nju Orleansa održao studentima prve godine predavanje pod nazivom Introduction to the Legal System of the USA. Predavanje je održano pred nekoliko stotina studenata u amfiteatru V, posle čega je usledila dugotrajna diskusija, na osnovu tridesetak pitanja koja su studenti postavili u pisanom obliku na engleskom jeziku.


U okviru nastave iz predmeta Prava osiguranja, 2. decembra 2004. godine gost Pravnog fakulteta bila je Dragica Marjanović, sudija Vrhovnog suda Srbije, koja je studente IV godine upoznala sa aktuelnom sudskom praksom iz ove oblasti i radom Vrhovnog suda. Naročitu pažnju studenata izazvala je analiza slučaja okončanog 2003. godine pred Vrhovnim sudom Srbije a koji se tiče sudara aviona  1976. godine nad vazdušnim prostorom Zagreba. Ovaj slučaj je pored pitanja prava osiguravača na regres od lica odgovornog za štetu, u konkretnom slučaju Dunav osiguranja, pokrenuo i interesantna pitanja pasivne legitimacije Republike Srbije u ovom sporu i pitanje deobnog bilansa bivših republika članica SFRJ.


Dana 24. novembra 2004. godine, dr Dragan Milovanović je, u okviru nastave na predmetu Kriminologija sa penologijom kod prof. dr Đorđa Ignjatovića, održao predavanje na temu: „Legalistic Definition on Crime and Alternative View“.

Dr Dragan Milovanović je profesor na Nortistern Ilinois Univerzitetu (Northeastern Illinois University) iz Čikaga i jedan od danas vodećih kriminologa u SAD.


Pravni fakultet imao je čast da 3. novembra 2004. u nastavku saradnje sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ) – Kancelarija za pravnu reformu pod pokroviteljstvom nemačkog saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, organizuje predavanje prof. dr Mihaela Martineka (Michael Martinek) sa Sarland univerziteta iz Sarbrikena, Nemačka.

Prof. Martinek je direktor Instituta za Evropsko pravo, šef katedre za građansko i trgovinsko pravo na Univerzitetu u Sarlandu i istaknuti stručnjak za nemačko i evropsko trgovinsko i poslovno pravo, pravo konkurencije i bankarsko pravo. Napisao je više od 20 knjiga iz ovih oblasti i preko 200 naučnih radova.

Tema predavanja održanog u amfiteatru IV našeg Fakulteta pred brojnim studentima IV godine i poslediplomcima bila je: „Moderni oblici ugovora: lizing, faktoring, franšizing“.

Nakon održanog predavanja, slušaoci su imali prilike da iznesu svoja zapažanja i postave pitanja uvaženom gostu. Naročito aktuelna bila su pitanja iz oblasti finansijskog lizinga, koji je po donošenju Zakona o finansijskom lizingu maja 2003. godine postao imenovani ugovor našeg prava.


Profesorka dr Izabela Markus (Isabel Marcus) sa Univerziteta države Njujork u Bafalu održala je 29. oktobra 2004. godine predavanje na Pravnom fakultetu u Beogradu u redovnom terminu časova iz Porodičnog prava. Tema predavanja bila je „Porodično nasilje u zakonodavstvu SAD“. Profesorka Markus prezentirala je ne samo veliko znanje antropologije, sociologije i prava u oblasti o kojoj je govorila, nego i zavidne predavačke sposobnosti u interaktivnoj nastavi. Studenti II godine pratili su predavanje na engleskom jeziku i aktivno učestvovali u razgovoru sa profesorkom Markus.


28. oktobra 2004. pred punim amfiteatrom V u redovnom terminu časova iz Naslednog prava, američki profesor dr Džejms Kleba (James M. Klebba) sa Lojola Univerziteta iz Nju Orleansa održao je predavanje na temu „Uporednopravna analiza angloameričkog i kontinentalnog sistema građanskog postupka“, sa posebnim osvrtom na nasledno pravo. Predavanje je bilo na engleskom jeziku uz konsekutivni prevod prof. dr Olivera Antića koji je studentima povezivao pojmove američkog prava sa relevantnim institutima srpskog procesnog prava, uz poseban naglasak na značaj parničnog postupka za nasleđivanje.


Pravni fakultet imao je posebnu čast da 27. oktobra 2004., u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ) – Kancelarija za pravnu reformu pod pokroviteljstvom nemačkog saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, organizuje predavanje prof. dr Tomasa Rajzera (Thomas Raiser) sa Humbolt-Univerziteta u Berlinu. Prof. Rajzer je istaknuti stručnjak iz oblasti prava privrednih društava i preduzeća, teorije pravnih lica, pravne sociologije i dogmatike i direktor Instituta za privredno pravo na Humbolt Univerzitetu. Tema održanog predavanja bila je: „Organizacija preduzeća u tržišno-privrednom uređenju“. Nakon uvodnih napomena o suštini pojma tržišne privrede, nasuprot državnoj, profesor je objasnio ulogu prava u regulisanju tržišnih odnosa, a zatim i njegove zadatke u vezi sa organizacijom privrednih društava (sa posebnim osvrtom na nemački sistem privrednih društava). Na samom kraju slušaoci su imali prilike da iznesu svoja zapažanja i postave pitanja našem uvaženom gostu.


22. oktobra gost Pravnog fakulteta bio je Josef Bodanski (Yossef Bodansky), vodeći ekspert u SAD za pitanja terorizma i doskorašnji direktor Radne grupe za terorizam i nekonvencionalno ratovanje u Kongresu SAD. Tom prilikom, gospodin Bodanski je u amfiteatru V održao predavanje studentima Pravnog fakulteta na temu „Nastanak, razvoj, struktura i aktivnosti globalne terorističke mreže“, sa posebnim osvrtom na njihovo prisustvo na prostoru Balkana.


Vim Ditman (Wim J. Deetman), gradonačelnik Haga, održao je 20. oktobra 2004. na Pravnom fakultetu u Beogradu predavanje na temu: Vladavina međunarodnog prava u svetu i Grad domaćin međunarodnim pravnim institucijama. Gospodin Ditman, magistar političkih nauka, bio je član Stalnog komiteta za nauku i obrazovanje i Stalnog komiteta za zdravstvenu zaštitu i životnu higijenu, kao i predsedavajući Komiteta za obrazovanje. Imenovan je 11. septembra 1981. godine za Državnog sekretara za obrazovanje i nauku, a ubrzo i za Ministra za obrazovanje i nauku. Po odlasku sa ove funkcije, izabran je za člana donjeg doma Parlamenta u periodu od 1982. do 1986. godine. Decembra 1996. godine, izabran je za gradonačelnika Haga, na čijoj funkciji se i danas nalazi.

Gospodin Ditman upoznao je studente sa istorijatom formiranja prve međunarodne institucije u Hagu, davne 1899. godine, kada je osnovan Stalni arbitražni sud koji i danas funkcioniše. Dodatno, gospodin Ditman je ukazao i na postojanje drugih značajnih međunarodnih institucija u Hagu, kao što su: Međunarodni sud pravde, Tribunal za bivšu Jugoslaviju i Stalni krivični sud, čime je ovaj grad postao treći grad Ujedinjenih nacija, pored Njujorka i Ženeve. Takođe, gospodin Ditman je podsetio prisutne da se u Hagu nalazi i najpoznatija škola međunarodnog javnog i privatnog prava koja se svake godine organizuje na Haškoj akademiji. Ova škola traje šest nedelja u letnjem periodu i okuplja preko 300 mladih pravnika, profesora, advokata i studenata iz celog sveta, koji svoje istraživanje mogu nastaviti na čuvenom T.M.S. Aser Institutu. Gospodin Ditman izrazio je svoje zadovoljstvo dolaskom u Beograd i istakao da se nada da će biti pronađeni neki vidovi saradnje, koji bi omogućili posetu studenata i profesora Pravnog fakulteta u Beogradu navedenim institucijama u bliskoj budućnosti.


1. oktobra 2004. godine, u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta prof. dr Aleksandar Pavković, sa Mekvajer univerziteta u Sidneju, održao je predavanje na temu: Humanitarna intervencija kao put ka otcepljenju. Neka od ključnih pitanja koja su tokom izlaganja i potonje debate pokrenuta jesu: međunarodna odgovornost za zaštitu civilnog stanovništva od svojih sopstvenih drzava; opravdavanje međunarodne vojne intervencije; kada dolazi do humanitarnih intervencija i koji broj žrtava je potreban da bi do toga došlo; kakva su komparativna iskustva Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije i Istočnog Timora; da li su posledice intervencija međunarodni protektorati i nestabilne države; ima li efikasnijih načina zaštite civilnog stanovništva itd.


Žan Ozer (Jean Hauser), profesor Univerziteta Monteskije iz Bordoa, Francuska, direktor Evropskog centra za proučavanja i istraživanja u oblasti Porodičnog i Ličnog prava, 30. septembra održao je u sali za sednice Pravnog fakulteta predavanje na temu: Uticaj presuda Evropskog suda za ljudska prava na nacionalna prava evropskih zemalja. Profesor Ozer je govorio na francuskom jeziku a samo neki delovi predavanja su prevođeni. Posle izlaganja profesor Ozer razgovarao je sa profesorima i studentima Pravnog fakulteta i odgovarao na postavljena pitanja.


Lin Meli (Lynn Malley), medijator i pravnik iz Minesote, koja boravi dva semestra u školskoj 2004/2005 na našem Fakultetu u okviru Fulbrajtovog programa, započela je kurs „Alternativno rešavanje sporova“, za koji se prijavilo petnaestak naših studenata. U okviru kursa studenti će se upoznati i praktično vežbati medijaciju, aktivnosti u okviru pravne klinike, a naročito posredovanje u porodičnim sporovima. U cilju što uspešnije realizacije kursa, koleginica Meli je stupila u kontakt sa predsednicom Drugog opštinskog suda u Beogradu Gordanom Mihajlović, kako bi se našim studentima omogućilo učestvovanje u radu Centra za medijaciju koji je nedavno otvorio Drugi opštinski sud u Beogradu. 

Архиве