Декан и продекани

Декан

Проф. др Зоран Мирковић

Рођен 10. децембра 1965. године у Сарајеву, где је стекао основно и средње образовање. На тамошњем Правном факултету завршио је правне студије 12. јула 1990. са просечном оценом 9,52. Студирао је и Факултет политичких наука.

Продекани

Продекан за наставу

Проф. др Бојан Милисављевић

Проф. др Бојан Милисављевић рођен је 25. августа 1975. године у Травнику. Основну школу завршио је у Тополи, а гимназију друштвено-језичког смера у Аранђеловцу. Правни факултет у Београду уписао је школске 1994/95. године, а дипломирао је у јуну 1999. године.

Продекан за финансије

Проф. др Вук Цуцић

Рођен у Београду 1983. године. Од октобра 2008. године до октобра 2009. године био је запослен на Правном факултету Универзитета у Београду у звању сарадника у настави на предмету Управно право. Децембра 2009. године је изабран у звање асистента на истом предмету.

Продекан за научни и стручни рад

Доц. др Нина Кршљанин

Нина Кршљанин је рођена 1. априла 1988. године, у Београду. Основну и средњу школу завршила је при амбасади Руске Федерације у Београду са златним атестом. Правни факултет Универзитета у Београду уписала је 2004. године. Дипломирала је 26. јуна 2008. године, са просечном оценом 10, као студент генерације.

Продекан за међународну сарадњу

Проф. др Јелена Лепетић

Рођена 20. 2. 1983. у Котору. Предавач и испитивач на основним студијама Правног факултета Унверзитета у Источном Сарајеву. Секретар часописа „Анали Правног факултета у Београду” од 2016. Секретар часописа „Право и привреда”, 2014-2017. Секретар Катедре за грађанско право од 2013.

Студент продекан

Алекса Шкундрић

Рођен у Београду 1997. године. Завршио ОШ „Војвода Радомир Путник“ (као ученик генерације и носилац Вукове дипломе) и Трећу београдску гимназију (као носилац Вукове дипломе). ОАС на Правном факултету Универзитета у Београду уписао 2016, а завршио 2020. године са просеком 9,73. Мастер студије на међународноправном модулу на истом факултету уписао је 2020, а завршио 2021. са просеком 10, са радом на тему „Надлежност међународних кривичних судова и трибунала“. Тренутно је студент мастер студија, кривичноправни модул. Објавио је неколико радова из различитих области права. Током студија обављао је више функција на Факултету и Универзитету. Говори енглески и француски језик.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве