Међународна сарадња и мобилност студената

Правни факултет негује сарадњу са великим бројем иностраних институција. Реч је о сарадњи са престижним универзитетима, институтима и организацијама широм света, која омогућава студентима Правног факултета да на њима реализују део студијског програма, наставницима и сарадницима да на њима предају или бораве ради научно-истраживачког рада, а административном особљу да се упозна са радом на сличним пословима на другим институцијама, како би стечена знања применили на домаћој институцији.

Правни факултет је члан више интернационалних мрежа и организација. Неке од њих су: Ротердамска правна мрежа (Rotterdam Law Network), Мрежа правних факултета југоисточне Европе (South East European Law School – SEELS), Удружење европских правних факултета (European Law Faculties Association), Европска организација за јавно право (European Public Law Organization),Европски правни институт (European Law Institute – ELI). Правни факулет је закључио споразум о сарадњи са Центром за међународне правне студије (Center for International Legal Studies). Правни факултет сарађује са бројним институцијама у оквиру Еразмус+ програма.

Такође, споразуми о сарадњи постоје и са другим институцијама у свету и региону.

Сарадња у оквиру Еразмус+ пројекта

Еразмус+ КА203 пројекат – Стратешко партнерство у високом образовању под називом Нов квалитет у образовању ради родне равноправност – Стратешко партнерство за развој мастер студијског програма ПРАВО И РОД (New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master’s Study Program Law and Gender – LAWGEM), веб-сајт

Еразмус+ КА203 пројекат – Стратешко партнерство у високом образовању под називом Модернизација правничког образовања у области европског права (Modernising European Legal Education – MELE), веб-сајт

Жан Моне модул Споразуми о слободној трговини и европске интеграције земаља југоисточне Европе (Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries), веб-сајт.

Жан Моне Катедра за европско еколошко право (Jean Monnet Chair in European Environmental Law), веб-сајт

Еразмус+ КА203 пројекат – Стратешко партнерство у високом образовању под називом Креирање и анализа јавних политика (Public Policy Making and Analysis), веб-сајт

Сарадња у оквиру других пројеката

Универзитет у Риму Тор Вергата (University of Rome Tor Vergata), Рим (Италија)

Центар за међународне правне студије (Center for International Legal Studies –CILS)

Салзбург (Аустрија) Лудвиг Болтцман институт за људска права (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights), Беч (Аустрија)

Слободни универзитет у Берлину (Frei University Berlin), Берлин (Немачка)

Економски универзитет у Бечу (WU–Vienna University of Economics and Business), Беч (Аустрија)

Савет Европе (Подршка реализације регионалног пројекта „HELP Training-of-Trainers(ToT)“ у оквиру SEELS мреже –едукација наставног особља у области људских права)

Мобилност студената

Мобилност је могућност студента да део студијског програма, научноистраживачког рада или стручне праксе оствари на другој високошколској установи. Будући да је мобилност у самом центру Болоњског процеса, усмерена је ка уклањању баријера у протоку знања и представља битан елемент европске стратегије усмерен на пружање вештина које доприносе личном и професионалном развоју студената. Мобилност се може реализовати у току основних и последипломских студија.

Приручник о мобилности може се преузети овде.

Институционална подршка мобилности студената одвија се на основу Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова Правног факултета Универзитета у Београду, који се може преузети овде, као и на основу Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова Универзитета у Београду – преузети овде.

Тренутно су отворени позиви за мобилност студената Правног факултета Универзитета у Београду у оквиру Еразмус+ програма на Универзитету у Бечу, Бечком универзитету за економију и бизнис, Сарланд Универзитету, Универзитету у Констанцу, Универзитету у Амстердаму, Универзитету Париз 1 Пантеон – Сорбона, Универзитету у Бордоу, Универзитету у Лисабону и Универзитету у Бањој Луци.

Више информација доступно је на овом линку

Пре периода мобилности, студент и Правни факултет Универзитета у Београду закључују Уговор о учењу, којим се дефинише признавање испита положених на другој високошколској установи. ЕСПБ координатор – продекан за међународну сарадњу потписује Уговор о учењу након изјашњавања предметних координатора за сваки предмет који ће бити признат на Правном факултету Универзитета у Београду, како је то наведено у овом уговору.

Уговором о учењу, који се односи на део студијског програма који се реализује на другој високошколској установи у трајању од једног семестра, не може се предвидети мање од 19 ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова који носе предмети предвиђени одговарајућим студијским програмом Правног факултета Универзитета у Београду, а који се у довољној мери преклапају са предметима који ће бити одслушани и положени на другој високошколској установи, не може бити мањи од 10. Студенти мастер и докторских академских студија у Уговору о учењу могу да предложе признавање 10 ЕСПБ бодова за научноистраживачки рад и припрему мастер рада, односно пројекта докторске дисертације. Предмети чији садржај битније одступа од садржаја који се уклапају у исход процеса учења који је дефинисан студијским програмом, посебно се евидентирају у додатку дипломи, при чему се тако остварени ЕСПБ бодови не рачунају у збир предвиђен обимом студија. За време трајања мобилности, Уговор о учењу је могуће изменити у складу са договором са продеканом за међународну сарадњу.

Образац Уговора о учењу за мобилност која се реализује у оквиру Еразмус+ програма може се преузети овде.

Образац Уговора о учењу за мобилност која се реализује на основу другог програма мобилности или билатералног споразума о сарадњи може се преузети овде.

Листа предметних координатора по катедрама:

Катедра за теорију,социологију и филозофију права

проф. др Драган МитровићХолизам и право
проф. др Драгица ВујадиновићРодно право
Политичке и правне теорије
Савремене политичке теорије
проф. др Јасминка ХасанбеговићУвод у филозофију права
Основни проблеми филозофије права
Филозофија људских права
Српска филозофија права
проф. др Миодраг ЈовановићТеорија државе и права
Мањинска права
Правна етика
Морал и право
Теорије о субјективним правима
Методи научноистраживачког рада и вештине
проф. др Горан ДајовићУвод у право
Писање правних аката
проф. др Саша БованОснови социологије права
Социолошки метод у примени права
Социолошка анализа правничке професије
проф. др Данило ВуковићСоциологија права
Правна култура
Друштвене промене и право
проф. др Мирјана Дреновак ИвановићПравна информатика
доц. др Бојан СпаићПравно расуђивање
Правна херменеутика
доц. др Милош ЗдравковићПраво и правда
Аутономно право

Катедра за кривично право

Предметни координатори су доц. др Вања Бајовић и доц. др Ивана Марковић

Катедра за јавно право

проф. др Танасије МаринковићПредмети из уставноправне уже области
доц. др Вук ЦуцићПредмети из уставноправне уже области
проф. др Љубинка КовачевићПредмети из радноправне уже области
проф. др Мирјана Дреновак ИвановићПредмети из области еколошког права

Катедра за правно-економске науке

проф. др Бранко РадуловићОснови економије
Финансијска тржишта
Економска анализа права
Рачуноводство за правнике
Економска анализа институција
Микроекономска теорија
Макроекономија
Економика европских интеграција
Економска анализа конкуренције
проф. др Татјана ЈованићЕкономско право
проф. др Гордана Илић ПоповПореско право
Право међународних пореских уговора
Јавне финансије
Порески систем Републике Србије
Пореско право Европске уније
Сукоби закона у међународном пореском праву

Катедра за међународно право и међународне односе

Предметни координатори за основне академске студије:

проф. др Бранко РакићУвод у право европских интеграција
Међународни односи
Правна заштита животиња
проф. др Ивана КрстићМеђународно јавно право
Људска права и Међународно правосуђе
проф. др Бојан МилисављевићДипломатско и конзуларно право
Међународно хуманитарно право

Предметни координатори за мастер академске студије:

проф. др Бранко РакићПраво европских интеграција
Међународне организације
проф. др Ивана КрстићМеђународно јавно право
Људска права
Међународно правосуђе са посебним освртом на Европски суд за људска права
проф. др Бојан МилисављевићДипломатско и конзуларно право
Међународно хуманитарно право

Предметни координатори за докторске студије:

проф. др Бранко РакићПраво европских интеграција
Међународне организације
Међународно право заштите животне средине
проф. др Ивана КрстићМеђународно јавно право
Међународно правосуђе са посебним освртом на Европски суд за људска права
проф. др Бојан МилисављевићДипломатско и конзуларно право
Међународно хуманитарно право

Катедра за грађанско право

Предметни координатори за основне академске студије:

проф. др Рајко ЈелићГрађанско право – општи део и стварно право
проф. др Марија ДрашкићПородично право
Медицинско право
проф. др Дејан ЂурђевићНаследно право
Нотарско право
проф. др Слободан МарковићПраво интелектуалне својине
проф. др Марија Караникић МирићОблигационо право
Уговорно потрошачко право
проф. др Татјана Јевремовић ПетровићКомпанијско право
проф. др Душан ПоповићПраво конкуренције
проф. др Вук РадовићСтечајно право
проф. др Милош ЖивковићПраво урбанизма
Задружно право и право недобитних организација
Право медија
проф. др Мирјана РадовићТрговинско право
Банкарско право
Право телекомуникација
проф. др Александар ЈакшићГрађанско процесно право
Међународно приватно право
Арбитражно право
проф. др Наташа Петровић ТомићПраво осигурања
доц. др Милена ЂорђевићМеђународно трговинско право
Студије случаја и симулација суђења
проф. др Небојша ЈовановићБерзанско право
доц. др Ненад ТешићСпортско право
проф. др Бојана ЧучковићПравна клиника
асис. мр Драган ПавићПракса у провосуђу и управи
Пракса у привреди

Предметни координатори за мастер студије:

проф. др Марко ЂурђевићОблигационо право – пуноважност уговора
проф. др Дејан ЂурђевићЈавнобележничко право
Правни послови грађанског права
Посебни именовани уговори и наследноправни уговори
проф. др Милош ЖивковићЗемљишнокњижно право
Стварноправно обезбеђење потраживања
проф. др Марија Караникић МирићОблигационо право – уговорна одговорност за штету
проф. др Александар ЈакшићИзвршни поступак (Право извршног поступка)
Оставински поступак и упућивање на парницу
Алтернативно решавање трговинских спорова (арбитража и медијација)
Међунаордно грађанско процесно право
Међународно стечајно право
проф. др Марија ДрашкићНови и реформисани институти породичног права
Медијација
Насиље у породици
проф. др Татјана Јевремовић ПетровићКомпанијско право
Компанијско право ЕУ
проф. др Вук РадовићСтечајно право
проф. др Небојша ЈовановићБерзанско право
Трговинскоправни послови
Англосаксонско уговорно право
Берзански послови
проф. др Слободан МарковићИнтелектуална својина и информационо друштво
Ауторско право и сродна права
Патентно право
Право знакова разликовања
проф. др Душан ПоповићИнтелектуална својина и информационо друштво
доц. др Милена ЂорђевићМеђународно трговинско право
проф. др Владимир ПавићПраво страних улагања
проф. др Наташа Петровић ТомићТранспортно осигурање
Уговорно право осигурања
проф. др Душан ПоповићУпоредно право конкуренције
проф. др Мирјана РадовићБанкарско уговорно право
доц. др Светислав ЈанковићСаобраћајно право

Предметни координатори за докторске студије:

проф. др Небојша ЈовановићПословно право
Берзанско право
проф. др Вук РадовићСтечајно право
проф. др Душан ПоповићПраво конкуренције
проф. др Татјана Јевремовић ПетровићКомпанијско право
проф. др Мирјана РадовићТрговинско право
Банкарско право
проф. др Слободан МарковићПраво интелектуалне својине
проф. др Наташа Петровић ТомићПраво осигурања
доц. др Милена ЂорђевићМеђународно привредно право
доц. др Светислав ЈанковићСаобраћајно право
проф. др Александар ЈакшићМеђународно приватно право
Арбитражно право
Ванпарнично процесно право
Извршно процесно право
Грађанско процесно право Европске уније
Парнично процесно право
проф. др Владимир ПавићПраво страних улагања
Алтернативно решавање спорова
проф. др Дејан ЂурђевићОпшти део грађанског права
Наследно право
Јавнобележничко право
Слобода Завештања и нужни део
Парнично процесно право
проф. др Милош ЖивковићСтварно право
Право обезбеђења потраживања
Право изградње
Право регистра непокретности
проф. др Марко ЂурђевићОблигационо право
проф. др Марија Караникић МирићНеважност уговора
Уговорна одговорност
проф. др Марија ДрашкићПородично право
Право детета
проф. др Никола БодирогаПарнично процесно право

Катедра за правну историју

доц. др Валентина Цветковић ЂорђевићРимско приватно право
доц. др Нина КршљанинСрпска правна историја
проф. др Војислав СтанимировићУпоредна правна традиција
доц. др Далибор ЂукићЦрквено право
доц. др Милош СтанковићРеторика

Честа питања и одговори

Ради благовременог спровођења процедуре везане за пријаву на конкурс, моле се студенти да најмање 7 дана пре истека рока за пријављивање припреме документацију и контактирају особу задужену за међународну сарадњу.

За детаљније информације у вези са програмима мобилности заинтересовани студенти могу да се обрате продекану за међународну сарадњу проф. др Марку Јовановићу путем електронске поште на адресу marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs или лично у време пријема студената, као и др Ивани Родић, која је задужена за међународну сарадњу, путем електронске поште на адресу ivana.rodic@ius.bg.ac.rs, телефоном на број 011 3027 679 или лично у време пријема студената (од понедељка до четвртка од 11 до 13 часова, канцеларија Института за правне и друштвене науке, поред амфитеатра II).

ЕРАЗМУС+  ПРОГРАМ

Еразмус+ је највећи образовни програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области образовања, младих и спорта. Република Србија је учествовала у Еразмус+ програму од 2014. године у ограниченом капацитету, као партнерска земља, а 5. фебруара 2019. године је званично постала пуноправна чланица овог програма. Планирано трајање програма је до 2020. године.

Програм Еразмус+ се састоји од три кључне активности – KA1, KA2 i KA3, и два посебна дела – Жан Моне пројекти, чији је циљ промовисање изврсности у настави и истраживању у области студија Европске уније, и Спорт, који обухвата пројекте чији је циљ пружање доприноса развоју европске димензије у спорту.

Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина, који обухватају мобилност студената и запослених на високошколским установама. Циљеви пројеката мобилности су бројни: држање наставе, похађање обуке, обављање приправничког стажа, признавање стечених ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина и професионално усавршавање.

Пројекти у оквиру Кључне активности 2 (КА2) су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси. Они подразумевају институционалну сарадњу програмских и партнерских земаља која се може остварити кроз пројекте изградње капацитета у високом образовању, пројекте стратешких партнерстава, савеза знања и савеза секторских вештина.

Пројекти у оквиру Кључне активности 3 (КА3) су пројекти за подршку реформи образовних политика и намењени су институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих

Више информација о Еразмус+ програму доступно је на веб адреси.

За промовисање и спровођење Еразмус+ програма у Србији надлежна је Фондација Темпус, чија се брошура Стипендије за студенте и особље високошколских институција из Србије може преузети овде.

Правни факултет Универзитета у Београду учествује у имплементацији два Еразмус+ пројекта у оквиру Кључне активности 2 и то пројекта под називом Development and implementation of system for performance evaluation for Serbian higher education and system“ – PESCHES и пројекта под називом „Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis”, као и Жан Моне пројекта под називом Free Trade Agreements and European Integration of SEE countries“.

Упутство за студенте који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1

Конкурси се расписују континуирано током године и објављују се на платформи Универзитета у Београду. Студент треба да отвори налог на наведеној платформи да би се пријавио за мобилност у оквиру Еразмус+ програма.

Преглед износа стипендија у оквиру Еразмус+ програма по земљама доступан je овде.

Списак документације неопходне за пријављивање на конкурс доступан је овде.

Упутство за припрему документације неопходне за пријављивање за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1 може се преузети овде.

Пример попуњених уговора о учењу за основне, мастер и докторске студије.

Поред Еразмус+ програма, студенти Правног факултета Универзитета у Београду имају могућност да конкуришу и у оквиру следећих програма и мрежа:

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњоевропски програм за академске размене студената, наставног особља и истраживача. CEEPUS није програм Европске уније, али омогућава размену студената према начелно сличним принципима, али у нешто другачијем облику. CEEPUS студентима омогућава:

  • дуже боравке, у трајању од једног или два семестра, ради стицања ЕСПБ бодова;
  • краткорочне боравке, у трајању до три месеца, са циљем истраживања и писања мастер рада или докторске дисертације;
  • краткорочне екскурзије, које се односе на боравак на зимским и летњим школама (у трајању до 6 дана).

Детаљне информације о CEEPUS програму и контакт Националног координатора за Србију у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доступни су на веб-сајту.

Немачка служба за академску размену (DAAD – Deutsher Akademischer AustauschDienst)

Немачка служба за академску размену (DAAD – Deutsher Akademischer AustauschDienst) је највећа немачка организација која се бави финансијском подршком међународне сарадње високих школа. Њен циљ је пружање финансијске подршке академској сарадњи са иностранством, пре свега путем размене студената, наставника, сарадника и истраживача.

Више информација о програмима и начину стипендирања студенти могу добити у DAAD Информативном центру Београд, ул. Цара Уроша 36-38, 1. спрат, као и на веб-сајту.

Програм стипендирања немачке привреде Зоран Ђинђић

Фондација др Зоран Ђинђић заједно са Одбором немачке привреде за источну Европу (ОА), Савезним Министарством за економску сарадњу и развој (BMZ) и Немачком развојном агенцијом (GIZ) успешно спроводи од 2004. године Програм стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић, чији је циљ да се квалификованим младим људима обезбеди стручно усавршавање у реномираним немачким компанијама у трајању од три до шест месеци.

Стипендије су намењене студентима завршних година основних и мастер студија, као и дипломираним стручњацима са првим радним искуством који нису напунили 30 година. Сваке године група од тридесетак младих људи путује у Немачку ради обављања стручне праксе у компанијама, као што су Siemens, Bosch и Deutsche Bank. Боравак у Немачкој им омогућава да се упознају са организацијом и функционисањем успешних немачких компанија, како би касније то знање и искуство пренели кроз своје будуће радно ангажовање у Србију.

Фондација др Зоран Ђинђић у сарадњи са Одбором немачке привреде за источну Европу организује за све стипендисте интензивни припремни курс немачког језика у трајању од две недеље. Више информација о програму стипендирања немачке привреде Зоран Ђинђић доступно је на веб-сајту.

Alexander von Humboldt стипендије за младе истраживаче

Александар фон Хумболт (Alexander von Humboldt) фондација додељује сваке године до 500 истраживачких стипендија за високо квалификоване стране истраживаче са академском титулом доктора наука који нису старији од 40 година. Програм обезбеђује истраживачки боравак од 6 до 24 месеца у сарадњи са одабраном академском институцијом у Немачкој.

За добијање стипендије се могу пријавити доктори наука који су докторат одбранили у протекле четири године од дана подношења захтева, који имају објављене научне публикације у међународним часописима и поседују стручне референце које ће пружити информације о квалификацијама подносиоца захтева.

Више информација доступно је на веб-сајту Хумболтовог клуба Србије.

Стипендије Владе Републике Француске

У жељи да подстакну мобилност студената, Амбасада Републике Француске и Француски институт у Србији расписују сваке године конкурсе за доделу стипендија за студенте из Србије који желе да наставе школовање у Француској.

Могуће је конкурисати за неки од следећих програма:

  • Стипендије Владе Републике Француске;
  • Кофинансиране стипендије;
  • Стипендије за научна истраживања и
  • Остале стипендије.

Више информација о програмима и начину стипендирања доступно је на веб-сајту Француског института у Србији.

British Council

British Council је међународна организација Велике Британије, која се бави успостављањем односа у областима културе и образовања.

Више информација о стипендијама, грантовима, школаринама и новчаним позајмицама студентима који желе да студирају у Великој Британији доступно је на веб-сајту.

Global UGRAD програм

Global Undergraduate програм размене за Србију (Global UGRAD) омогућава талентованим студентима стипендије за размену на нивоу основних студија у трајању од једног семестра на универзитетима или колеџима у  Сједињеним Америчким Државама. Програм финансира Влада САД и Одељење за образовање и културу САД, уз подршку Америчке амбасаде у Београду и организације World Learning.  

Стипендија покрива трошкове пута, школарине, уџбеника, смештаја, медицинског осигурања, као и месечну новчану накнаду.

Више информација о програму доступно је на веб-сајту.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве