Професори емеритуси

Звање професора емеритуса представља највеће признање у оквиру универзитетске каријере. У складу са Законом о високом образовању, оно се додељује професорима у пензији који су се посебно истакли својим научним или уметничким радом, стекли међународну репутацију и постигли резултате у обезбеђивању наставно-научног подмлатка у области за коју су изабрани.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве