Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ

Десетогодишњи стратешки пројекат под називом Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ Правног факултета Универзитета у Београду окончан је 2014. године. Објављене колективне монографије у оквиру пројекта представљају својеврсно сведочанство о преображају савремене правне, економске и политичке историје Србије. Научни радови истраживача пружају преглед подухвата који су у Србији предузимани на плану правних, политичких и економских реформи, као и вредносни суд о датим подухватима: који од њух су се показали као транзицијски сврсисходни, а који су представљали заблуде или грешке на путу конституционализације Србије као модерне државе владавине права.

Серија зборника Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ представља показатељ еволуције мишљења и ставова који су одражавали промене у Европској Унији, али и напоре Републике Србије да те промене прати, да усваја заједничке европске цивилизацијске вредности и да се самоидентификује као демократска правна држава стасала за европске интеграције. С обзиром да су у овом периоду значајно мењани наставни курикулуми, који су прилагођавани друштвеним променама, те да су генерације студената већ добро адаптиране на европске вредносне стандарде у свим областима права, последњи зборник објављен у оквиру овог пројекта, садржи по први пут радове студената, али и преводе стручних радова еминентних стручњака и професора из иностранства.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве