Ректори и проректори Универзитета у Београду

Ректори

Током постојања Правног факултета, већи број наших истакнутих наставника вршио је највишу универзитетску функцију – функцију ректора Лицеја, па Велике школе и на крају Универзитета у Београду.

Игњат Cтанимировић, ректор Лицеја 1843-1844.

Сергије Николић, ректор Лицеја 1844-1845, ректор Велике школе 1865-1866.

Коста Цукић, ректор Лицеја 1851.

Слободан Јовановић, ректор Универзитета 1913-1914, 1920-1921.

Чедомиљ Митровић, ректор Универзитета 1927-1930.

Драгослав Б. Јовановић, ректор Универзитета 1936-1939.

Рајко Лешјанин, ректор Лицеја 1853-1856.

Стојан Марковић, ректор Велике школе 1866-1868, 1878-1881.

Глигорије Гершић, ректор Велике школе 1898-1899.

Милан Јовановић-Батут, ректор Велике школе 1901-1902.

Борислав Т. Благојевић, ректор Универзитета 1955-1963.

Драгослав Јанковић, ректор Универзитета 1975-1977.

Мирослав Печујлић, ректор Универзитета 1977-1981.

Проректори

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве