Сарадници у настави ван радног односа

Сарадници у настави ван радног односа (демонстратори) изабрани за школску 2021/2022. годину

Павле Медић

Павле Медић

сарадник у настави ван радног односа
Александра Стефановић

Александра Стефановић

сарадник у настави ван радног односа
Сава Војновић

Сава Војновић

сарадник у настави ван радног односа
Дарко Стевановић

Дарко Стевановић

сарадник у настави ван радног односа
Маја Младеновић

Маја Младеновић

сарадник у настави ван радног односа
Ксенија Џипковић

Ксенија Џипковић

сарадник у настави ван радног односа
Вукашин Станојловић

Вукашин Станојловић

сарадник у настави ван радног односа
АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве