Секретаријат и стручне службе

Секретар Правног факултета

Мр Драган Павић
3027-667, 3230-116

Стручне службе

Одсек за опште послове

Одсек за опште послове обавља све послове везане за радне односе, права и обавезе запослених, прати и спроводи поступак за избор наставника и сарадника, припрема материјал за рад органа управљања, заводи и архивира материјал, сређује и дистрбуира пошту, курирске послове, послове у клубу наставника, одржава и обезбеђује зграду и обавља све друге опште послове Факултета.

Радно време: 7:30 – 15:30

Шеф одсека
Владислав Мићковић, дипломирани правник (vladislav.mickovic@ius.bg.ac.rs)
011 3027 674

Пословни секретар (контакти са Деканом)
Љубинка Шутић Мирковић
011 3027 700, 011 3249 330
факс: 3221-299
pravni@ius.bg.ac.rs

Пословни секретар Декана и Секретара (контакти са Секретаром)
Барбара Лазаревић-Мићовић (barbara@ius.bg.ac.rs)
011 3027 667, 011 3230 116

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
Горан Тршњак, дипл.правник, (delovodja@ius.bg.ac.rs)
011 3027 670
Миона Мина Вуканић, мастер правница, (miona@ius.bg.ac.rs)
011 3027 670
Маја Петровић, дип.правница, послови Секретара органа управљања, (maja.petrovic@ius.bg.ac.rs)
011 3027 777

Службеник за јавне набавке
Андреа Ћирјанић, мастер правница, (andrea.cirjanic@ius.bg.ac.rs)
011 3027 611

Писарница
Гордана Радивојевић, стручно-техничка сарадница за административне послове, (gordana.radivojevic@ius.bg.ac.rs)
011 3027 670, радно време са странкама од 8.30 до 14.30 часова


Архива
Димитрије Митровић, архивар

Фотокопирница
Радно време: 8:00 – 18:00
011 3027 607

Клуб наставника
радно време: 7:30 – 20:00
011 3027-710

Мајстори
011 3027 604

Спремачице
011 3027 606

Обезбеђење зграде
радно време: 00:00 – 24:00
011 3027 729

Домаћин зграде
Марко Ђурђић
011 3027 603

Одсек за основне академске студије

Одсек за основне академске студије је најважнија служба за студенте која организује и евидентира читав процес студирања од уписа на основне академске студије до издавања дипломе. Ова служба организује испите и обрађује испитне записнике, оверава семестре, издаје све врсте уверења студентима, води студентску картотеку и досијеа, информише студенте о свим питањима везаним за студије, обавља послове који се односе на студентски стандард (стипендије, кредити, студентски домови, повластице и сл.) и друге делатности везане за наставу и студентска питања.

Шеф одсека

Владимир Косовац
011 3027 675

Списак запослених

Марија Дубак (режим студија, статистика)
011 3027 669

Татјана Делић (издавање исписница, дупликата индекса, докумената на реверс и општих уверења, рад са студентима)
рад са студентима: 8:00 – 13:00
011 3027 672

Снежана Пејић (студентски домови и резим студија, стипендије и кредити, распоред полагања испита)
рад са студентима: 8:00 – 13:00
011 3027 672

Сања Илић (режим студија, распоред за вежбе, распоред полагања испита)
рад са студентима: 8:00 – 13:00
011 3027 672

Снежана Ђурић (режим студија, распоред полагања испита, преласци са других факултета, издавање уверења о дипломирању и диплома)
рад са студентима: 8:00 – 13:00
011 3027 671

Маја Ракита (режим студија, распоред полагања испита)
рад са студентима: 8:00 – 13:00 часова
011 3027 671

Драгана Рајовић (режим студија, распоред полагања испита)
011 3027 669

Слађана Ћиркић (режим студија, распоред полагања испита)
011 3027 669

Центар за мастер и докторске студије

Љиљана Марић (ljiljana.maric@ius.bg.ac.rs)
011 3027 677

Јелена Тешић, Мирјана Граовац, Милена Арсеновић
011 3027 677
pds@ius.bg.ac.rs

Одсек за финансијско-материјално пословање

Шеф одсека

Бранка Кокановић, дипломирани економиста
011 3027 643

Рачуни Факултета и шифре плаћања

Рачуноводство
011 3027 644

Повереник за равноправност

Миона Мина Вуканић (miona@ius.bg.ac.rs)

011 3027 670

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве