У Народној библиотеци одржана изборна скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији

Изборна скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији одржана је 28. октобра 2005. године у Народној библиотеци Србије.

Делегати наше библиотеке су били: др Светлана Мирчов, Ивана Пајић, Вања Ерор, Ана Јовићевић-Поповић и Вера Рајачић. Светлана Мирчов је изабрана за члана Надзорног одбора, Ивана Пајић за члана Комисије за заштиту библиотечке грађе, Вања Ерор за члана Комисије за набавку, Ана Јовићевић-Поповић за члана Комисије за развој и Вера Рајачић за члана Комисије за унапређење библиотечке делатности.

Након Скупштине је одржан Стручни скуп под називом: Библиотечки стандарди-статус библиотека и библиотекара.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве